doen kan niet worden gedaan de pater - makelaardij b.v. waddinxveen vandaag in een nieuw jasje tounici drogisterijparfumerie groensvoorde 10 Weekblad voor Waddinxveen I ’’Veel wat we in 1978 wilden gaan QÜOBOOT BODEGRAVEN B. en W. zorgelijk over sluitende begroting 1978 huis kopen? huis verkopen? zie artikel elders in deze krant Opper-Volta op Goudse expositie Vandaag feest voor al onze abonnees Vrijdag 7 oktober FEESTELIJKE HEROPENING Mister m Steam v.d. Linde verboom makelaardij b.v. jgj Boete voor doorrijdende Waddinxvener Vertellen is zo moeilijk, komt U maar kijken Onafhankelijk Nieuwsblad 99 a Huur Mister Steam en reinig zelf uw vloerbedekking of bankstel in een oogwenk! Mister Steam is een handige machine, waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt reinigen. KOOP RECHTSTREEKS UW f- ORGEL OF PIANO w -1 IN BODEGRAVEN I I I I 1 I Zuidkade 6 Achter Verbakel Mister Steam is te huur bij: Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS JJdNBMj Waddinxveen^ ^**************************************************5k*^ onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Centrum van fabrikage import en verkoop Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 33e JAARGANG - Nr. 1532 De VAN ONZE VERBOUWDE DROGISTERIJ-PARFUMERIE. moeilijk, komt Umaar kijken! EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. en een prachtig voorouderbeeld van de Baoulé. Van de Mossi-stam zijn er ver schillende vruchtbaarheidspopjes. Naast deze oude stukken is er een klei ne collectie bronsplastieken van heden daagse kunstenaars o.m. uit Kameroen (Bamum-stam). Dit brons wordt ver vaardigd met de z.g. cire-perdue met hode, waarbij het oorspronkelijke was- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! Dorpstraat 38, tel. 2373 N. WOENSDAG 5 OKTOBER 1977 ra Maskers en beelden vertegenwoordi gen een geestelijk denken, een filosofie en een verering van de levenskracht, de voorouders, de schepper of dienen om het kwade te weren en 1 vallende stukken uit de collectie zijn waddinxveen bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 .kinbmJ dat is. Wij hebben in de meerjarenbeg roting ons perspectief vastgelegd. Wij laten de raad nu zien, dat de toen bere kende I iets ruimer is, WADDINXVEEN/DEN HAAG In plaats van te stoppen en de komst van de politie af te wachten, reed een 32- jarige technicus uit Waddinxveen me teen door nadat hij een lichtmast aan reed. Het ongeluk gebeurde in de Zoe- termeerse Stationsstraat. Voor de Haagse politierechter bracht de technicus zelf naar voren dat hij nog nooit verkeersnarigheden gehad had. De officier van justitie vond dit inder daad een pluspunt voor de verdachte. ’’Voor zoiets wordt meestal het rijbe wijs ingetrokken voor een tijdje”, aldus derd gulden boete. De politierechter dinzamelingsacties voor op touw zet, presenteert zich mede op de expositie ’’Afrika in Gouda, oude kunst”, die van 30 september tot en met 9 oktober in onze buurgemeente wordt gehouden, delijkzijn.' Na een geslaagde tentoonstelling van moderne Afrikaanse houtsnijkunst zo’n twee jaar geleden komen de Witte Pa ters en het Afrika Instituut nu met een prachtige collectie antieke stukken naar de Agnietenkapel in Gouda. Te zien en ook te koop is een aantal ge selecteerde etnografische maskers, beelden, fetischen en rituele gebruiks voorwerpen, vooral uit West-Afrika. Met name uit Opper-Volta zijn veel 2. Je Mossi-, de Dan-, de Ashanti- en ver wante stammen. In dit gedeelte van West-Afrika zijn noch Islam noch christendom echt doorgedrongen, zo dat de animistische cultuur nog zuiver is. deling). Uit de nota die de begroting voor 1978 begeleid halen we de volgende toelich ting zoals die voor de gemeenteraad door het college aan het papier is toe vertrouwd. ’’Ondanks de ogenschijnlijk grote bud gettaire ruimte heeft het college met moeite de eindstreep gehaald. Dat is niet erg en het is zeker niet erg, dat de raad dat weet. De raad weet ook dat het plaatsgevonden afwegen arbitrair is; toch zijn de voorstellen naar onze opvatting evenwichtig. Aan alle secto ren wordt iets gedaan, daar waar stevig bezuinigd is, wordt aangegeven hoeveel WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraadsleden hebben van het college van Burgemeester en Wethouders een sluitende gemeentebegroting voor 1978 aangeboden gekregen. De post onvoor zien in het gemeentelijk huishoudboekje bedraagt ƒ611.221,-. De gemeenteraadsleden zullen de begroting gaan behandelen op woens dagavond 26 ktober om half acht (algemene beschouwingen) en op don derdag 27 oktober vanaf ’s morgens elf tot waarschijnlijk ’s avonds laat (beantwoording algemene beschouwing, schorsing, tweede termijn gemeenteraad, schorsing met een broodje, afronding begrotingsbehan- Waddinxveen en de Waddinxveners dank zij het werk van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad- budgettaire ruimte weliswaar dinxveen contacten onderhoudt en gel- maar dat ons kostenpers- J:--- pectief niet is gewijzigd. De begroting, die de raad heden is aangeboden, zal de inhaal-effecten van vroegere inves teringen en uitbreidingen niet voor de volle honderd procent kunnen dragen. We hebben moeten temporiseren om andere noodzakelijke kosten te kunnen opvangen. Het perspectief is echter on gewijzigd. De komende jaren zal een stabiele gemeente er financieel minder rooskleurig uit gaan zien dan heden ogenschijnlijk lijkt. Door het systeem van begroten is zichtbaar, dat de toena me in percentage en in volume geme ten van allerlei kosten de budgettaire ruimte vrijwel wegneemt. Door verho- stukken aanwezig.van de Bobo-, de ging van eigen inkomsten met name is die primaire ruimte vergroot, zodat naast uitrekking van de gewone dienst ruimte overblijft voor het doen van nieuwe investeringen. Het zal u, na kennisneming van de cijfers, duidelijk worden, dat vele noodzakelijke inves teringen, welke in het meerjarig inves teringsprogramma voor dit jaar waren opgenomen, dit jaar niet aangevangen kunnen worden”, aldus B. en W. Op de respectievelijk begroting komen we natuurlijk uit- f-1------ ~r J - - voeriger terug weren en het goede op te roepen. Op- de officier. Hij eiste echter tweehon- vallende stukken uit de collectie zijn <J J ,J - 1 *- T'“- *-*— een grote tam-tam van de Ashanti (G- deed daar nog eens vijftig gulden vanaf, hana), enkele grote ”Doyo”-maskers van de Bobo-fing-stam (Opper-Volta), prachtige vlindermaskers van aan de Bobo-stam verwante stammen, mooie Maar ook van hem kreeg de Wad dinxvener een waarschuwing. ”Een volgende keer zit de kans van intrek king van het rijbewijs er echt wel in”, maskers van de Dan-stam uit Ivoorkust aldus de Haagse rechter. Feestelijk voor u; zoals u in onze een dezer dagen bij u in de bus te vinden folder kunt lezen. Leuke aanbiedingen, de moeite van het komen kijken naar ons nieuwe interieur, waard, dachten wij. Bovendien: de gratis attractie voor u (bij besteding boven f 10,-) is fleurig en geurig, en... een echt feestelijke geste. Feestelijk voor ons: Nog méér dan voorheen hopen wij U na deze ook voor ons ’’heugelijke” verbouwing van dienst te kunnen zijn. 1 Daarvoor hebt U misschien even voor een gesloten deur gestaan. Vrijdag 7 oktober hoeft dat niet meer en... och vertellen is zo WADDINXVEEN/GOUDA Opper- Volta, het Afrikaanse land waarmee model telkens teniet gaat bij het gieten en dit feit vormt als het ware een garan tie voor het feit dat ieder stuk een echt individueel kunstvoorwerp is. De kun stenaars van de Bamun-stam beheersen zelfs het hol-gieten en hun stijl is bijna barok te noemen. Voor de liefhebber en de kenner om van te watertanden, waarbij opgemerkt dat de prijzen re- TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke sérvice-dienst enzovoort

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1