Verlichting nagekeken 'n avondje uit op niveau Filmfeest Herfstbal Instuif-Inn 22 oktober Uitstekend weekeinde voor TOOS KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15, telefoon 2604 Onderwijsnota blijkt leidraad voor B. en W. College komt met een commissie leerplannen Be Fair-volley verloor interessant prestigeduel Opknapbeurt Kanaaldijk in uur WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 WADDINXVEEN De Waddinxveense danssociëteit Instuif- Inn ’77 houdt zaterdagavond 22 okto ber in het Anne Frank-centrum een dansavond met medewerking van het alom bekende orkest The Ditchers. Er is dan sprake van een groot herfstbal, dat om acht uur begint. Toegangsbewij zen kan men telefonisch bestellen op woensdagavond 19 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur door in Wad- dinxveen het nummer 5566 te draaien. lenbestand en de lokalenbehoefte deze gemeente in de periode tot 1980. Het college acht het noodzakelijk voor Een gezellig avondje uit op niveau. Genieten van het allernieuwste op bontmodegebied, kennismaken met de „Nouvelle Cuisine”, de nieuwe richting in de Franse keuken, u laten verlokken door de mooiste juwelen en kijken naar de laatste brilmode. Dat alles gebeurt op dinsdagavond 1 november en vrijdagavond 4 november a.s. tijdens een gezamenlijke presentatie van Modehuis Bahlmann, juwelier De Vopys, Grit Optiek en restaurant Huize De Elflioeven. Mede door de presentatie van tv-medewerkster Willy Dobbe belooft deze bijzondere avond een echt Soirée d’Elégance te worden, een uitstapje dat u niet snel zult vergeten. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn in restaurant Huize De Eljhoeven, op een van de twee soirées. De entreeprijs bedraagt f 20- per persoon, alles inbegrepen. De aanvang is steeds 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Toegangsbewijzen kunt u bestellen bij het restaurant, Ree 2-4 in Reeuwijk, telefoon 01829-2373. De kaarten dienen vóór vrijdag 28 oktober a.s. te zijn afgehaald. gebouw. Het huidige kleuterschoolge- bouw Pinkelotje komt dan beschikbaar voor b.v. peuterspeelzaalwerk, wijk- werk, e.d. Een voorstel voor de verbouw, resp. de uitbreiding van de Savornin Lohman- school en de Kleine Basis in Groens- waard III, wordt de raad op korte ter mijn aangeboden. Het voorstel houdt in, dat zowel de De Savornin Lohman- school als de N.H. Bethelschool over gebouwen voor kleuter- en lager onder wijs zullen beschikken. Het college zal eveneens - op kort termijn - de raad in formeren over het huidige schoolloka- het lager onderwijs in 1978 het bedrag voor de aanschaffing van leermiddelen te verhogen tot f 70,- per kind en het bedrag t.b.v. ontwikkelingsmateriaal voor het kleuteronderwijs tot 30,- per kind. De raad zal worden voorgesteld het bedrag van de - kleuteronderwijs - administratiekosten in 1978 te verho gen tot 25,- per kind. Het college zou dit bedrag in 1979 willen gelijktrekken met het dan geldende bedrag van de administratiekosten van het lager on derwijs. Met de ingebruikneming van sporthal en sportzaal is thans voldoende accom modatie aanwezig voor het gewenste aantal uren gymnastiekonderwijs op alle scholen. Slechts is het wenselijk in afzienbare tijd een gymlokaal te bou wen in het plan Zuidkade I ter vervan ging van het gymlokaal van de Theo Thijssenschool. WADDINXVEEN De begin van dit jaar door de raad aanvaarde onderwijsnota zal ook voor 1978 als leidraad voor het beleid dienen, schrijven B. en W. aan de raad in hun toelichting op de begroting 1978, waarin ze verder meedelen dat binnenkort een commissie zal worden geïnstalleerd welke tot taak krijgt gemeentelijke leerplannen voor het openbaar lager- en kleuteronderwijs voor te bereiden. Het ligt in het voornemen vertegenwoordigers van alle desbetreffende openbare scho len in deze commissie op te nemen, alsmede enkele andere deskundi gen. Het college heeft zich in de onderwijsnota uitgesproken voor het betrekken van ouders bij het bestuur van de openbare scholen. Begonnen wordt met een onderzoek hoe een der gelijke bestuursvorm bij het openbaar mavo kan worden verwezenlijkt. Terza ke zal in de eerste plaats het gesprek worden geopend met de onderverte genwoordiging van deze school. Eveneens zal in de komende maanden een onderzoek worden ingesteld naar de behoefte aan en mogelijkheden van onderwijs aan volwassenen. De integra tie van lager- en kleuteronderwijs blijft een der voornaamste opgaven. Overleg op velerlei gebied tussen de kleuter- en lagere scholen c.q. de leer krachten van de scholen, wordt voort durend bevorderd. Het college is van mening, dat er naar gestreefd moet worden deze integratie waar mogelijk ook in de huisvesting te bewerkstelli gen. Zo wordt thans een voorstel voor bereid tot integratie van de Klaas de Vriesschool (lager onderwijs) en Pin kelotje (kleuteronderwijs) in het daar toe uit te breiden Klaas de Vriesschool- WADDINXVEEN Veel automobilisten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt vorige week donderdagavond en afgelopen dinsdagavond in de garagebedrijven van Kool Dorpstraat) en Boonstoppel Oranjelaande verlichting van hun wagens gratis te la ten nakijken. (Bromfietsers gingen met hun karretjes naar de vier rijwielhandelaren, die voor dit doel op dezelfde, avonden be schikbaar waren om de verlichtingen op de tweewielers te controleren. Op de foto van Sjaak Noteboom een blik in de garage van Kool aan de Dorpstraat, waar druk werd gewerkt om alle automobilisten van dienst te kunnen zijn. WADDINXVEEN In het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad wordt volgende week woensdag morgen 19 oktober een herfstvakantie- filmfeest voor de jeugd gehouden. Be gonnen wordt om tien uur. De toegang sprijs bedraagt een rijksdaalder per persoon. Voor de jeugd van 6 tot 14 jaar worden vertoond de hoofdfilm Tarzan met Johnny Weismuller en een aantal bekende tekenfilms. Daartussen door treedt een goochelaar, een vuurvreter en clowns op. WADDINXVEEN De heren senioren van Toos-basketbal zijn er niet in geslaagd om hun uitwedstrijd te gen Grasshoppers in Katwijk te win nen. Niet dat zij de mindere waren van de Katwijkers, maar ze kwamen in de laatste minuten net dat beetje geluk te kort om de punten mee naar Wad- dinxveen te nemen. Rust 40-28 voor Grasshoppers en via 54-50 voor Toos in de 15e minuut werd het een 70-66 over winning voor Grasshoppers. Score- verdeling: Peter Zwamborn 30, Wessel Sikkema 14, Arie Havelaar 12, Harry van Engen en Henny Barendregt 4 en Ronald van der Vis 2. Wel winst voor de dames-senioren op het bezoekende Guards uit Pijnacker. Via een 13-9 ruststand voor Toos be haalden de Toos-dames een 33-29 over winning in hun eerste competitieweds trijd. Scoreverdeling: Addy Ruts 15, Lia Mourits 14 en Cocky van der Spek 4 punten. Erg spannend was het bij de dames ju nioren. Hier was zelfs een verlenging nodig om tot een beslissing te komen. Beide teams waren goed tegen elkaar opgewassen gezien de ruststand van 22- 21 voor Toos. Na rust scoorden de Toos-meisjes 26 punten tegen Leider dorp 27. Eindstand 48-48. Dus verlen gen. In deze verlenging moest de Toos- ploeg zelfs drie speelsters missen, die met vijf persoonlijke fouten naar de kant moesten. Toch scoorden de vier overgebleven meisjes nog 10 punten te gen Leiderdorp 2. Winst voor Toos met 58-50. Scoreverdeling: Lia Mourits 26, Marcella van Dijk 8, Anneke Grooten- dorst 7, Wilma Romeijn en Anneke Mourits 4 Johanna van der Loo 3. Overige uitslagen: Dames Kadetten 1: TOOS 1-BLITZ 1 28-24 TOOS 1-DAS 1 32-52 Leiderdorp 2-TOOS 1 35-26 Dames adspiranten 2: Leiderdorp 1-TOOS 2 60-1 PROGRAMMA Vrijdag 14 oktober: Heren adspiranten 1: TOOS 1-MSV 1, 19.15 uur Dames adspiranten 1: TOOS 1-DAS 1, 19.15 uur Heren kadetten Ir DAS 3-TOOS 1,20.15 Zaterdag 15 oktober: Dames kadetten: LUBA 2-TOOS 1, 16.15 uur Dames senioren: DAS 3-TOOS 1, 18.30 uur Dames junioren: MSV 1-TOOS 1, 19.30 uur Heren senioren 1: Guards 1-TÖOS 1, 19.45 uur Dames adspiranten 2: Rabo 1-TOOS 2, 19.15 uur WADDINXVEEN Heren 1 van Be Fair-volleybal tegen het Goudse Jodan Boys 1 (1-3) was en interes sant prestigeduel. In sporthal De Sniep stonden zaterdag twee gela den ploegen tegenover elkaar. Dui delijk was wel dat Be Fair nog geen thuispubliek heeft, want er waren waarschijnlijk meer Gouwenaars dan Waddinxveners in de sporthal, die voor Be fair nog maar voor één weekend als ’’thuishaven” moet fungeren. In de eerste set kwamen de pupillen van Bernard de Water na een, opzet telijk gekozen, rustige start via een prachtige tactische bal van aanvoerder Gerrit Koele pas bij 9-9 op gelijke hoogte. Daarna draaide Be Fair zo goed dat Jodan Boys er niet meer aan te pas kwam: 15-10. In de tweede perio de kwamen de Raboboys, vooral door enkele prachtige tweeslagen van Jan van der Spek al snel op een 6-3 voor sprong. Óp dat moment blesseerde Arie van der Sloot zich en vervolgens ging de scheidsrechter enkele malen, ten nadele van Be Fair, in de fout. Ge volg: Jodan Boys kwam gelijk en wist meteen door te drukken tot 10-15. Be Fair raakte aangeslagen, wat bij en kele spelers duidelijk merkbaar was. En toen wreekte zich het juist deze week uit de selectie wegvallen van Jos Sluys, want een reserve die aanvallend voor nieuwe impulsen kon zorgen was niet voorhanden: 11-15. In het laatste bed rijf toonde zich bij enkele spelers ook nog wat conditiegebrek en Be Fair was deze maal opnieuw met 9-15 de verlie zer en Jodan Boys uiteindelijk de terechte winnaar. Van Santen Leyland 2- Dames 1:3-1 Zonder de in het buitenland vertoevende Jeanette van de Berg en de zieke Marjan van de Pligt gingen de Waddinxveense dames op weg naar Den Haag, echter wel in gezelschap van de op het oude nest teruggekeerde Ineke Deumers. De Haagse reserves beschikten over een ’’boomlange” ere- divisiéspeelster, die er voornamelijk voor verantwoordelijk was dat via 15-9 en 15-12 een 2-0 achterstand werd bereikt; via uitstekende aanvallen van Helma van de Willigen en Ineke Deu mers kwam Be Fair via 2-11 in de derde set uit op 11-15. Door wat wisselvallig spel hadden de Uniekaasmeisjes pech in de laatste periode, die met het mini male verschil uit handen moest worden gegeven: 15-13. VSTS 1-Heren 2: 3-0 Een onvoldoende geconcentreerd Heren-2 (veel serveerfouten en foutie ve opstellingen) maakten het de man nen uit Bodegraven veel te makkelijk. Gezien de geringe verschillen in de set standen was een andere uitslag zeer goed mogelijk geweest: 15-12, 15-12 en 15-13. VSTS l-Dames2:0-3 De Be Fair reserves deden het veel beter dan de heren, want zonder Riet Schweinsberg en Marion van Yperen werd via 12-15, 13-15 en 16-18 de Bo- degraafse eerste keus aan de kant ge zet. Positief was de goede ontwikkeling van het spel van Riet Klerk in deze wedstrijd. Heren 3-VOY 1:3-0 Hier stonden de tweede klaskampioenen van het vorige jaar voor de eerste maal tegenover elkaar. Be Fair was, vooral technisch, de be tere ploeg en via 15-6, 15-8 en 15-11 haalden Evert Jan van Beek c.s. dé vol le buit binnen. VERDERE UITSLAGEN Heren 4-VSTS 2: 3-0 (16-14, 17-15 en 15-11); Dames4-DUF2: 1-3(15-12, 15- 11, 1-15 en 10-15. THUISPROGRAMMA DEZE WEEK Vrijdag 14 oktober (Staringlaan): 20.00 uur Heren 6-Wevo 2 21.00 uur Heren 7-Radius 11 Zaterdag 15 oktober (Staringlaan): 14.00 uur M jun. A-Wevo A 15.00 uur Heren 2-Radius 3 16.30 uur Heren 5-Thor 2 19.00 uur Dames 4-DOS 5 Sporthal De Sniep: 16.45 uur Dames 1-van Santen Leyland 3 16.45 uur Heren 1-DVC WADDINXVEEN Nu de zandtransporten vanaf de loswal aan de Zuidkade via de Kanaaldijk naar het bestemmingsplan Zuidkade I, ter opho ging van terreinen in dit bestemmings plan, zijn beëindigd, bleek het gedeelte Kanaaldijk vanaf de Zuidelijke Dwars weg tot de aansluiting met de Sniepweg aan een grondige opknapbeurt toe te zijn. Inmiddels is deze week een aanvang met de herstelwerkzaamheden gemaakt. Daarbij zullen o.a. de slechte weggedeelten worden losgebroken, van nieuw asfalt voorzien en geëgaliseerd, waarna over het gehele wegdek een slijtlaag zal worden aangebracht. De werkzaamheden zullen ongeveer veertien dagen in beslag nemen. Tij dens de uitvoering zal de weg niet voor het verkeer worden afgesloten, doch uiteraard zal wel enige stagnatie ont staan, waarbij korte wachttijden zullen voorkomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 11