1 -♦ Medische weekeinddienst Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Weekblad voor I Waddinxveen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE I DE KERKEN NODIGEN D A AGE I I I II WEE Volksdansen bejaarden, AF-centrum, CNV-familiefeestavond, Gereformeerd van Naam: Adres: Woonplaats: WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 18 JANUARI 1978 CHR. GER. KERK BOSKOOP Geen opgave ontvangen Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen lDoorhalen wat niet gewenst wordt) OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 en 18.30 uur leesdienst JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uurds. H. G. Koekkoek Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. -i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i tot 19.30 uur, contributie f 0,90. Schuttersvereniging Waddinxveen 20.00 tot 23.30 uur WOENSDAG 25 JANUARI: Woensdag 18 januari NCVB, De Hoeksteen, 19.45 uur Gemeenteraad, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 19 januari De held van het westen, Goudse Schouwburg, 20.00 uur 10.00-17.30 uur Dinsdag 14 februari Schrijfavond Amnesty, pastorie Zuid kade 176, 19.30-22.00 uur Woensdag 1 maart Schrijfavond Amnesty, AF-centrum, 19.30-22.00 uur Dinsdag 14 maart Schrijfavond Amnesty, pastorie Zuidkade 176, 19.30-22.00 uur HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uurds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. „DE BONKELAAR” Beukenhof 5 tel. 01828-7272 i i i i i i i i I HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. ZONDAG 22 JANUARI 1978 Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. Verloskundige tijdens het weekeinde: J. Frinking-Scholten, Linnaeusweg 59, Boskoop, tel. 01727-3898. MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerst volgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 ZATERDAG 21 JANUARI 1978 Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Bonkelaar ziet er in de komende week als volgt uit: DONDERDAG 19 JANUARI: 09.30 uur Weven voor beginners. Voor deze nieuwe cursus kunt u zich nog op geven. 16.30 uur Club meisjes en jongens 6-8 jaar. 20.00 uur Algemene bestuursvergade ring. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. VRIJDAG 20 JANUARI: 20.00 uur Disco. De disco is alleen toe gankelijk voor leden.. Een lidmaat- schapsbewijs is te verkrijgen bij Sjaak V 2 d te ri Vi ei Vi WA ronc teite midi van zakt nen ken lijk tuin ver van van stig stig pen In h best De lopt tie f de volj bee Mi< kon wat prij wat lam de mei van zijn sch het gen ing dat vea 5% 10” Vo gui koi gei dei Ge wo voi flir ret 5% sp< rol de: we tei re pri tol tie stc zie er tei rei zo vo is ee tei dr 19 w< Bi bij Wf kc de m< m; re la; m da aa Pr D in m h( ze ni to in aa Ir m IÏÏ 19.30 uur club voor jongens en meisjes van 8 t/m 11 jaar. Donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur club, de ene week voor jongens, de andere week voor meisjes van 6 t/m 8 jaar. Dinsdag 24 januari contactavond CDA, 20.00 uur. Donderdag 26 januari bingo voor heel de wijk Zuid. Aanvang 20.00 uur. Woensdag 1 februari kaarten voor de leden van de speeltuinvereniging Zonnig Zuid. vieringen in de Ontmoetingskerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 u. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 2.30 uur; di. 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00uur, do. 15.30tot 17.30uur. Anne Frartk-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. weerauto gemaakt. 14.00 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar. Werken met dia’s. 16.00 uur Club meisjes 9-11 jaar. 20.00 uur Open huis voor jongeren. DONDERDAG 26 JANUARI: 09.30 uur Weven voor beginners. 16.00 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar. Voor inlichtingen en/of inschrijvingen voor cursussen, gelieve u zich te wen- ’’WIJKGEBOUW ZUID” St. Victorstraat In het wijkgebouw ’’Zuid” zijn de volgende activiteiten voor de jeugd en ouderen gepland. Zondag 22 januari 1978 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. H. v.d. Berg, IJsselmuiden 18.30 uur ds. D. van Vliet, Papendrecht De Hoeksteen 09.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 09.00 uur dhr. J. A. Kruithof, Monster 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A. R. Hulst, Baarn 19.00 uur ds. E. C. B. Kok, Rotterdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE I in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen opgave ontvangen Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum tot 15.00 uur. Jongensclub 8 t/m 11 jaar, van 16.00 tot 17.15 uur, contributie 0,90. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendel weg: 09.30 uur ds. H. Rijksen 18.00 uur ds. H. Rijksen OPPASCENTRALE (telefoon 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik- baar onder nummer 01821-1911. ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30- 19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Feijen, tegen betaling van f 1,50 en een pasfoto. De lidmaatschapsbewijzen worden slechts uitgereikt*aan personen van 16 jaar en ouder! ZONDAG 22 JANUARI: 14.00 uur Open huis. Voor een gezellige zondagmiddag op naar De Bonkelaar. MAANDAG 23 JANUARI: 19.30 uur Pottenbakken. Er kunnen nog enkele mensen bij deze cursus gep laatst worden. 19.30 uur Werkbespreking Kerngroep Kinderclubs. 20.00 uur Spaans voor gevorderden. 2Ó.00 uur Fotografie voor beginners. DINSDAG 24 JANUARI: 09.30 uur Wandkleden voor gevorder den. 19.00 uur Club jongens en meisjes 12-15 jaar. Er is nog voldoende plaats op deze nieuwe club. 20.00 uur Doka voor beginners. 14.15 uur Ballet voor volwassenen. 16.00 uur Klassiek-ballet voor 6-8 jaar. 17.00 uur Klassiek-ballet voor 9-11 jaar. 18.45 uur Jazz-ballet voor 12-15 jaar. Op deze cursus zijn nog enige plaatsen over. 20.00 uur Jazz-ballet voor volwassenen. 2115 uur Jazz-ballet voor volwassenen WOENSDAG 25 JANUARI 14.00 uur Club jongens en meisjes 4-5 jaar. N.a.v. het bezoek aan de brand- weer wordt er vanmiddag een brand- 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Goudse Operette, AF-centrum, 20.00 uur Tijdrede SGP, Kerkgebouw Dorpstraat, 19.30 uur Vrijdag 20 januari Zangeres Karen Lafferty, De Schaapskooi, 20.00 uur Klaverjassen, kantine Waddinxveen- den tot mevrouw J. de Rijke-Buijs, tel voetbal, 20.00 uur 4125. Voor inlichtingen en/of inschrij vingen voor kinderclubs of jongerenac tiviteiten, gelieve u te wenden tot Sjaak Feijen, tel. 7272. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevtouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden In het weekeinde zijn er vier eucharistie- Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouwJ.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138 ANNEFRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.3Ö-9.3O uur.' Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. „KETELHUIS” Busken Huëtlaan 94a tel. 01828-6860 Het programma van ’t Ketelhuis tot en met woensdag 25 januari ziet er zo uit: WOENSDAG 18 JANUARI: Geen instuif. Wel bespreking voor de leiding van 13.30 tot 15.30 uur. Cursus volksdansen van 20.00 tot 22.00 uur. DONDERDAG 19 JANUARI: Cursus Yoga voor gevorderden van 14.00 tot 15.00 uur. Jongensclub 6 en 7 jarigen, contributie f 0,50, van 16.00 tot 17.15 uur. Cursus stijldansen voor beginners van 21.00 tot 22.30 uur. VRIJDAG 20 JANUARI: Meisjesclub voor 6 en 7 jarigen, contri butie 0,50, van 16.00 tot 17.15uur. Jongensclub voor 12 t/m 15 jarigen, contributie f 0,90. ZATERDAG 21 JANUARI: SOOS 20-30 plus. Vanavond een gewon< soosavond waar muziek uit de zestiger i i i j key AÏberto! De zaal is open om 21.00 Spreekuur burgemeester, gemeente- uur. We sluiten om 01.45 uur. De en- L Woensdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur tree voor deze avond is gratis. L82L5:LOt MAANDAG 23 JANUARI Inloophuis van 13.30 tot 15.15 uur. Voor wijkbewoners die gewoon even in deze wintermaanden eruit willen, is er in ’t Ketelhuis gelegenheid om een kopje koffie te drinken en een bab beltje te maken. Bovendien kunt ui' doen op creatief terrein, zoals ma cramé, wandkleden etc. U kunt uw kleine rustig meenemen. MAANDAG 23 JANUARI: Meisjesclub 8 t/m 11 jaar van 16.00 tot 17.15 uur. DINSDAG 24 JANUARI •N* vz V’UW O? ais Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redact ie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 A Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 116, telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Spreekuur burgemeester, gemeente huis, 10.00-12.00 uur Zaterdag 21 januari Schooldamtournooi, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 9.15 uur Maandag 23 januari Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 24 januari Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 15.00 uur Contactavond CDA, wijkgebouw Zuid, 20.00 uur Fietscontrole rijkspolitie, HAVO/ Atheneum Sniepweg, ’s middags na schooltijd Woensdag 25 januari Volksdansen voor bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 26 januari Moordspel, Goudse Schouwburg, 20.00 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 16.30 uur Vergadering RPF, De Hoeksteen, 20.00 uur jaren gedraaid zal worden door discjo- Vrijdag 27 januari huis, 10.00-12.00 uur Zaterdag 28 januari Rein de Graaff-Dick Vennik Kwartet, De Bonkelaar, 21.00 uur Maandag 30 januari Gemeentelijke commissie voor sport zaken, gemeentehuis, 20.00 uur iets Lepravoorlichtingsavond, De Bonkelaar, 20.00 uur Dinsdag 31 januari Jubileumconcert Toonkunst Caecilia, St. Jozefkerk Gouda, 20.00 uur Raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, gemeentehuis, 19.30 uur Cursus Yoga voor beginners van 14.00 Woensdag 1 februari Schrijfavond AmnestyAF-centrum, 19.30-22.00 uur Me1sjescïuM2 t/m Ï5 jarigen, van 18.15 Vrijdag 10 februari Verenigingsgebouw, 19.30 uur Zaterdag 11 februari 24e Damtournooi Excelsior, Gerefor- Instuif voor 6 tot en met 10-jarigen. meerd Verenigingsgebouw, Vanmiddag weer een aantrekkelijk pro- ,Ann gramma. De instuif is van 14.00 tot WADDINXVEEN Het programma 17.00 uur en kost vijftig cent. in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Cursus volksdansen van 20.00 tot 22.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 2