Korfballers van TOOS winnen voor de 5e maal Waterkwaliteit in Waddinxveen onvoldoende WEEKBLAD - SPORT Waddinxveense sportspetters Jessika bijna drie maanden a r 'Een Jaartje Waddinxveen doet Een boekenbon? Adverteren verkopen v.d. Krans /B/" I Ds. J. Catsburg voor de SGP V -1 f - DE PASSAGEWINKELIERS WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1979 V fi - M Staatsloterij Lotto-T oto voor toyota naar L te W J: I boekhandel veldwijk Hou ze in de gaten! 1 4 VAN LEEUWEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii Kinderen zijn kinderen. Waarschuwen is niet genoeg. V. J 196.4 354.8 329.7 387.2 363.0 353.8 318.3 322.1 321.9 304.0 PASSAGE S3 - TEL. 2620 passage V, SIGARENMAGAZIJN Kerk weg Oost 175 A.S. MAANDAG UW STAATSLOTEN HALEN. 5. 6. moeizaam in hun ritme. Dankzij het lichte veldoverwicht van TOOS kon Door Haagsman 1-0 scoren. Met deze 30 december in sporthal ”de Sniep”, aan vang 21.00 uur. De TOOS-korfbalvereniging biedt voor KI J K ELKE WOENSDAG IN HOLLAND SILHOUET NAAR ONZE OCCASION ADVERTENTIE. Gouda Blekersingel 66 tel.01 820-24922 Waddinxveen, tel. 2275 Postbus 67 - 2740 AB Waddinxveen Tel. 01828-3820 v WADDINXVEEN Donderdag 5 ok tober werd Waddinxveens 21.000ste in woner geboren: Jessika Boom, het eer ste kindje van de aan de Peter Zuidlaan wonende Arie Boom en Marja Boom- Theussen. Op deze 21.000ste inwoner heeft Waddinxveen ruim zes jaar moe ten wachten, nadat op 29 augustus 1972 de 20.000ste inwoner was geboren. Jes sika Boom is nu bijna drie maanden oud. Van de drukte een dag na haar ge boorte, toen burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en vertegenwoordigers van de plaatselijke middenstand en het bedrijfsleven op bezoek kwamen, heeft ze geen weet meer. Maar wij wei en daarom komt Jessika Boom voor op de eerste fotopagina van ”Een Jaartje Waddinxveen” dat we elders in dit Weekblad voor Waddinxveen publice ren. WADDINXVEEN Vrijdagavond 5 januari om half acht spreekt voor de af deling Waddinxveen van de SGP ds. J. Catsburg, hervormd predikant uit Gar- deren. De openbare vergadering van de SGP wordt gehouden in het kerkge bouw van de Christelijk Afgescheiden Gemeente aan de Dorpstraat. Ds. Cats- burg zal spreken over het onderwerp ’’Gods Bestek”. Naast het algemeen clubkampioen- schap werd er gestreden om het kam pioenschap per leeftijdscategorie. De kampioenen werden: Meisjes onder 8 jaar: Caroline Baas Jongens onder 8 jaar: Alexander van Schooneveld 239.1 Meisjes onder 10 jaar: Suzan v.d. Heijden Jongens onder 10 jaar: Peter van Tilburg Meisjes onder 12 jaar: Sandra Rietveld Jongens onder 12 jaar: Jaco van Tol Meisjes onder 14 jaar: ElsGerritse Jongens onder 14 jaar: Jan Both Meisjes onder 16 jaar: Riet Verwey Jongens onder 16 jaar: Eddy den Boon Heren: Niek de Leeuw Adviezen en Bemiddeling bij KOOP VERKOOP VERHUUR HYPOTHEKEN TAXATIES VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN. lidN.B.V.A. Waddinxveen 4 Piasweg 1 6 tel.01 828-6333 om recreanten in haar ledenbestan te nemen. Recreanten zijn leden d: leen mee trainen maar niet in v trijdverband wensen uit te ko Daarmee heeft TOOS-korfbal de WADDINXVEEN Zaterdagavond heeft het korfbalteam van TOOS Waddinxveen de unieke in de sporthal ”de Sniep” de vijfde wedstrijd gespeeld in de micro- --1—-- korfbalcompetitie tegen Argento uit Schoonhoven en dit treffen met 6-2 gewonnen. In de eerste helft kwamen beide teams 2-1. Cees Visser deed zijn reputatie alle eer aan door na 39 minuten 3-1 aan te laten tekenen. Argento kwam terug tot dige leiding uw conditie op te 3-2; in dezelfde minuut schoot Door (trimmen!). stand werd aan de rust begonnen. Haagsman opnieuw raak: 4-2. De eind- TOOS begon aan de tweede helft met s twee invallers; Nel de Lange voor bepaald op 6-2. Thelma Bonte en Cees Visser voor Sjaak Dool. Mede door inbreng van uitblinker Cees Visser konden de toe- (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub I)e Gouwe zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS basketbal WEEKB LAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 DECEMBER 1978 Dr Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen Waddinxveens 21.000ste Jessika Boom samen met haar vader en moeder en de hond. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Vorige week donderdag en vrijdag hield de zwem- en waterpoloclub De Gouwe in hel overdekte zwembad ”de Sniep” de jaarlijkse clubkampioenschappen zwemmen. Er werden 5 clubrecords ver beterd. Na een zeer spannende strijd tussen Pe ter van Tilburg en Jan Both wist laatst genoemde zijn titel te prolongeren. EINDSTAND 1. Jan Both 18.3 2. Peter van Tilburg21.7 3. Riet Verwey 30.1 4. Jacco van Duyn32.8 Marc Faber33.8 Arjan van Duyn37.6 7. Jaco van Tol40.0 8. Niek de Leeuw43.0 9. Suzan v.d. Heijden43.8 10. Alma v.d. Meer 45.4 k,- r De geoefende voetballers van Be Fair hebben in Waddinxveen gewonnen met 3-1 van de derdeklasser Sportclub Lisse. De Waddinxveners speelden zonder Wim Bron, Klaas Angenent en Frits van Dijk. Vervangers waren Fred de Jong, Kees van Bree en Fred Schoonderwoerd. Na een dubbel- blanke ruststand gaf Fred Schoonder woerd Be Fair de leiding. Een inzet van Wout Roskam die van richting werd veranderd betekende 2-0. Roskam, die op het middenveld opereerde, scoorde ook 3-0, waarna SC Lisse de eer redde: 3-1. Voetbalvereniging Be Fair houdt vrij dag 29 december weer haar klaverjas- avond voor klaverjascompetitie in het clubhuis Warnaarplantsoen. Begonnen wordt om 8 uur. U WADDINXVEEN/DEN HAAG In sinstallatie te Randenburg voor Wad- het pasverschenen rapport van de pro- dinxveen, Boskoop en Reeuwijk-dorp vinciale waterstaat over de kwaliteit is echter in voorbereiding. Een min of van het oppervlaktewater in de provin- meer gunstige uitzondering is het cie in 1977 staat dat de waterkwaliteit Weegje, waar een vrij redelijke waterk in en rond Waddinxveen onvoldoende waliteit aangetroffen wordt. Om de ge- is. De oorzaak hiervan moet vooral ge- wenste waterkwaliteitsklasse te halen, zocht worden in de lozing van het eff- moet ook hier de verontreinigingsgraad luent van de zuiveringsinstallatie te op een lager niveau komen te liggen. Waddinxveen op het polderwater, dat onvoldoende opvangcapaciteit heeft. De bouw van een regionale zuivering- stand werd door Truus en Cees Visser Zaterdag 6 januari is er voor alle lec v.a. 13 jaar een contactavond in vorm van een gezellig feest in DiiiTwirv TOOS-soos aan de J.W. Frisow REED WIJK Aanvang 20.00 uur. Indien u meer schouwers genieten van een spannende TOOS ontmoet Reeuwijk op zaterdag formatie wenst of lid wilt worden en schitterende tweede helft. In de 37e 30 december in sporthal ”de Sniep”, TOOS-korfbal, kunt u bellen naar D minuut maakte Argento nog gelijk: 1-1. aanvang 21.00 uur. Visser (secr.), Wingerd 310, telefc Een minuut later scoorde Truus Visser: De TOOS-korfbalvereniging biedt voor 6575. - i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 15