I L Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Peuleyen 15, telefoon 2604 Gevonden en verloren I KLACHTEN BEZORGING Medische weekeinddienst BURGERLIJKE STAND I Weekblad voor I Waddinxveen I. voorwerpen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE ir~ 'fa 1 n DE KERKEN NODIGEN A WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 25 APRIL 1979 I Naam: Adres: Woonplaats: 1 1 1 1 f l 1 I Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt Zondag 29 april 1979 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen 09.30 uur ds. G. HFredrikze, Hoornaar 18.30 uur ds.G. van Beusekom, Jaarsveld CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds.G. Rang, Nieuw-Vennep Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. M. G. Sijtsma, Dieren 17.00 uur ds. D. J. Modderaar Bethelkerk: 09.00 uur ds. A. Wisgerhof Veenendaal 17.00 uur ds. G. H. Fredrikze, Hoornaar Immanuëlkerk: 9.30 uur dhr. A. W. De Bruin, Reeuwijk 19.00 uur dhr. N. J. Pronk, Gouda Ik abonneer mij op het WEEKB LAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. i i i i i i i i i i i Woensdag 25 april 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18 jaar. 20.30-22.30 uur Volksdansen 18 jaar en ouder Woensdag 25 april Raadscommissie voor de openbare werken en bedrijven, gemeentehuis, 19.30 uur Raadscommissie voor onder wijszaken, gemeentehuis, .19.30 uur Voorlichtingsavond werkgroep Laten Leven, De Hoeksteen, 20.00 uur Vrijdag 27 april Spreekuur burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 ds. H. Rijksen 16.00 uur ds. H. Rijksen Woensdag 2 mei 19.30 uur ds. C. Hegeman CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. W. van Dijk BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uurds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ,,’t KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a, tel. 01828-6860 ’WIJKGEBOUW ZUID” St. Victorstraat, tel. 01828-3001 I REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. M. A. Bosman- Huizinga, Leiden Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst WEI Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUISfèureaa voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voorafspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huetlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Peter van de Sman, tel. 5197, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Sparrengaarde 17, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandwg van 18.30- 19.30uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Donderdag 26 april: Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 17.00 uur Algemene bestuursvergadering jeugd- en jongerenwerk Waddinxveen, De Bonkelaar, 20.00 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Informatie- en discussieavond Humanistisch Verbond, De Bonkelaar, 20.00 uur V v C <s i a i 0 I g g 4 d I C k I g f ti :i: v ii t 5 s 5 t v 1 r I s S 8 ZATERDAG 28 APRIL 1979 f •r Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 :j: Apotheek: Dienstdoende arts 1; 3 ZONDAG29 APRIL 1979 f Arts: P. v. d. Linde, Kerkweg-Oost 214, tel. 2250 8 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71 tel. 01727-2834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: 4 J. Frinking-Scholten, Linnaeusweg 59, Boskoop, z t tel. 01727-3898 ;i: MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor 8 dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende ;i werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, 's F middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen 8 afspraken te worden gemaakt. T- ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharis tievieringen in de Ontmoetingskerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 u. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. Geboren: Marie Louise, d.v. J. N. A. Schuurs en C. L. E. H. L. Wijnen; Jacomina Pieternella, d.v. A. Kodde en J. M. de Kam; Daniël, z.v. P. B. M. van Balen en B. M. öfner; Josephina Maria, d.v. A. J. M. van Dijk en D. M. van Hal. Gehuwd: D. Kool en W. F. Rosbeek; W. J. Hoogerdijk en A. J. Rupke; K. C. Leesen en J. G. Van den Berg. Inlichtingen: Volksdansen Hans Wortman, tel. 4982. Uniek werk groep: Jantine Los, tel. 7604 en Joke Andringa, tel. 4354, Peuter speelzaal Pieter Pierebas mevr. Lesschen. tel. 5350. Werkgroep speelvoorzieningen: Bep Tetteroo, tel. 6691 en Lilian Kok, tel. 4618. Publiciteitswerkgroep Piet Brands, tel. 5673. Soos 20-30+ Elly van Wi- chen, tel. 7780. Sport: Peter v. d. Sman, tel. 5197. Overige activitei ten team van ,,’t Ketelhuis", tel. 6860. DE BONKELAAR Beukenhof 5, tel. 01828-7272 Donderdag 26 april 09.30-11.30 uur Cursus Weven 20.00 uur Humanistisch Verbond: "Democratie in het Welzijnswerk” Vrijdag 27 april 20.30 uur Film ’’Last Detail” Zaterdag 28 april Geen aktiviteiten Zondag 29 april Geen aktiviteiten Maandag 30 april 10.00-24.00 uur Konninginnedag- aktiviteiten Dinsdag 1 mei 16.00 uur Ballet 16.00-17.30 uur Knutselklub jongens en meisjes 6/11 jaar 16.30- 18.30 uur Viering Dag van de Arbeid met een kinderprogramma (organisatie PvdA) 20.00-24.00 uur Viering Dag van de Arbeid met een programma voor volwassenen (organisatie PvdA) Woensdag 2 mei 09.30-11.30 uur Indische keuken 13.30- 15.30 uur Indische keuken 14.00-15.00 uur Club jongens en meisjes 4-5 jaar 14.00-15.30 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar 16.00-17.30 uur Club jongens en meisjes 9-11 jaar Om alvast te noteren in uw agenda Zondag 6 mei 14.30 uur Folkgroep KEMPION Donderdag 26 april 20.00 uur Bingo-avond Maandag 30 april Koninginnedag Populair concert brassband Voorwaarts, Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt”, 20.00 uur Zaterdag 28 april Kijkdag restauratie hervormde Brugkerk, Kerkweg-Oost 232, 10.00 -12.00 uur Maandag 30 april Koninginnedag Dinsdag 1 mei Dag van de Arbeid (PvdA), De Bonkelaar, 16.30-18.45 uur, 20.00-23.00 uur Woensdag 2 mei Raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid, gemeentehuis, 19.30 uur Voorlichtingsavond catechese voor volwassenen St. Victorparochie, Ontmoetingskerk, 20.00 uur Vrijdag 4 mei 19 45-20.05 uur Dodenherdenking Zaterdag 5 mei Bevrijdingsbal The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Maandag 7 mei Openbaar fractieberaad D’66, gemeentehuis, 19.00-23.00 uur Zaterdag 12 mei Bingo-avond carnavalsvereniging De Gouweslobbers, De Unie, 20.00 uur Gevonden: rolschaatsen; sleutels. Verloren: schoenen; zijtas; horloge: broche; T-shirt; polstasje met inhoud bankbiljet; ketting; pantalon. Donderdag 26 april 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 14.00-16.00 uur Creatieve middag voor vrijwilligers 16.00-17.15 uur Creativiteitsgroep jongens 6/7 jaar 20.00-22.00 uur Creativiteits- cursus volwassenen Vrijdag 27 april 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 16.00-17.15 uur Creativiteitsgroep meisjes 6/7 jaar 20.00-22.00 uur Soosie, jongeren aktiviteit voor 12/15 jarigen Zaterdag 28 april 21.00-02.00 uur Soos 20 30 plus Zondag 29 april Geen aktiviteiten Maandag 30 april 21.00-24.00 uur Uniek, sociëteit voor alleenstaanden Dinsdag 1 mei 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter pierebas 14.00-15.00 uur Yoga 16.45-18.00 uur Creativiteitsgroep jongens 8/11 jaar 18.30- 19.45 uur Creativiteitsgroep meisjes 12/15 jaar 20.00-22.00 uur Klussebus, doe-het- zelf-cursus voor en door vrouwen Woensdag 2 mei 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 14.00 uur Excursie naar de Eminentfabriek 15.00 uur Excursie naar de Eminentfabriek 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18jaar 20.30- 22.30 uur Volksdansen 18 jaar en ouder W. spi Al br: vie de Aa vic vo wa pu STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di. 10.00 uur tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot !7.30uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerka/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Uitgave: Druk. Veldwijk B V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828)2604 Abonnementsprijs: ƒ4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,35 exclusief 1 btw); contract-tarieven en tekst- advertenties op aanvraag. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2