Il I l J Weer naar school, maar wel op een goede fiets j©K© willen hajee S4 1 Fa. P. Bakker Zn. MEDEWERKER PAKHUIS MEDEWERKER 20 jaar) KORTING VAM LEEUWEN AUTOBEDRIJVEN B Koninklijke Gouda Garen N.V. I Woningen Diversen Lessen en clubs Auto’s en motoren /BK/ 1 DAG EN NACHT TANKEN MET vraagt voor haar magazijn J TEL 010-736518 - 733545 t- ARAL IIIIIIHEZ30 Telefoon 01828-2099 Kantoortijden8.30-17.00 uur INFORMATIE Inschrijven Waddinxveen met ingang van ll-08-’81 Mevrouw Bep de Mik-van Tol, Noordeinde 14, tel. 01828-8074 Adres dansles start begin september Toos-soos, J. W. Friso weg 01196 13415 Zuidkade46 - Waddinxveen Telefoon 01828-2093 Na 18.00 uur 01828-2529 met ervaring expeditie-afdeling Leeftijd tot 35 jaar Zomaar een kadootje? AANTREKKELIJKE huis- werk- Kanaaldijk - Waddinxveen WADDINXVEEN Ook in Waddinxveen gaan veel scholieren met de fiets naar school. Dat is niet alleen een zaak van traditie. Veel scholieren zijn op de fiets aangewezen, omdat dit vaak de enige manier is om de afstand van huis naar school redelijk snel te overbruggen. Op de fiets naar school is bijna altijd de snelste en zeker de goedkoopste manier van verplaatsen. WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1981 i V LEEUWEN B V ■S. H H ft ft ft 1 I MAANDE LIJKS AFREKENEN VIA OVER- ZICHTELIJKE FAKTUREN, WELKE DOOR DE COMPUTER ZIJN SAMEN GESTELD. PLASWEG 16, WADDINXVEEN, TEL: 01828-6333 SUPERBENZINE BENZINE DIESELOLIE V 2 d Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet be talen bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 2539. No claim kortingen nemen wij mee over. Spoedcursus 3 maanden f345,-. EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG Steno-Typ-school Tesselschadelaan 15-13 Tel. 01828-3038 Waddinxveen TYPEN, talen: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. WON1NGRUIL - Goed kope 4-kamer flat R’dam- Z. tegen 3-4-kamer flat/ woning in Waddinxveen. Tel. 01828-6542. Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegel zetter is H. W. van Oudheusden, Am. van Solmsstraató, W’veen, tel. 01828-5794. STUDIECENTRUM Westhaven 31, Gouda T01820 17861 W, pe co vei ter atl Th gel De 15 20 in Vo uit, bij var STENOGRAFIE Ook korte cursus 3 mnd. f 225,-. Steno-Typ-school c ti n u ii v si b T h h b le k rr bi di ’s e< W H w kl di d( at D at la ve hc Pi be na dl te1 he 12 PI Ht aa: M< gr: ge m< te dit Gevraagd voor zo spoedig mogeiijk: DOE... zoals het altijd was... BEL 01828-2520. BEL... HOGENDOORN voor glas. A. v. Solms- straat31. (.FHU\SEE\ BOFKIXBOX 1 Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKII\X|)H U DWIJK i Passage 53 - Telefoon 0I82X-2620 DAT KAN MET DE VAN LEEUWEN KREDIETKAART! LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Door een persoon lijke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zo als een auto, bromfiets, meu belen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-2539. TOYOTA-DEALER Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WO NINGEN in diverse prijs klassen. De Pater make laardij b.v., Waddinx veen, tel. 01828-3581 bestaat 10 jaar en geeft een verrassing aan elke cur sist. Voor ISOLATIE GLAS komt NIJHOF er aan te pas. Ook voor al uw repa raties Hardglazen deuren, aluminium en hardhouten puien. Muurisolatie. Nij- hofs Glashandel bv, tel.: 01828-2864, W’veen. WA teir ver< din: hou en zwe Dit VOO dus ging der< zijn jaar Insc 5 Sl ting Huy neve FIETS MOET PASSEN Er mag nog wel iets gezegd worden over de juiste maat van de fiets, waarover in het zojuist genoemde boekje ook informatie wordt gege ven. De fiets moet goed passen, dat wil zeggen afgestemd zijn op de lichaamsmaten van de berijder. Een te grote, maar ook een te kleine fiets zijn beide onveilig. Houdt bij aan koop van een fiets voor een kind dus daarmede rekening. Zadel- en stuur- hoogte van fietsen kunnen overigens worden versteld zodat er goede aan- passingsmogelijkheden zijn. Het is goed hiernaar te kijken bij de aan koop van een fiets. Hoeveel speling biedt de fiets voor de groei. Nog een waarschuwing. Het fietscrossen is te genwoordig bij de jeugd een grote mode geworden en een echte cross- fiets is een veel begeerd bezit. Een crossfiets dient voor het beoefenen van de fietscrosssport en is niet, en in ieder geval veel minder, ge schikt voor de dagelijkse tocht naar school. Wie voor zijn kind een cross fiets koopt, moet dit als iets extra’s zien en nniet als vervanging van de gewone, dagelijkse fiets. Dat geld ook voor jeugdracefietsen. Die zijn niet bedoeld voor naar school. Wil het kind gaan fietscrossen, geef het dan een crossfiets en laat het vooral niet gaan fietscrossen op zijn gewone fiets, want dan is die fiets in de kortste tijd rijp voor de schroothoop. moeten daarom aanvankelijk samen met hun kind(eren) gaan fietsen en het goede voorbeeld geven. Het kind leert dan vanzelf wat goed en veilig verkeersgedrag is. Verken met kinde ren die naar school fietsen samen de te volgen route en wijs daarbij op de eventueel extra aandacht vragende verkeerspunten. Wie over dit onderwerp meer wil weten kan het boekje Goed en veilig fietsen met klem worden aanbevolen. Het is door overmaking van f. 7,90 op post girorekening 234567 aan te vragen bij de stichting: ’’Fiets!” in Amster dam. Hierin wordt extra aandacht be steed aan fietsende kinderen en er staan heel veel nuttige tips in. Veilig heid in het verkeer is het waard dat er aandacht aan wordt besteed. Fietsers nemen het met verkeersge drag vaak veel te gemakkelijk en dat leidt even gemakkelijk tot brokken. met vaste regelmaat iets worden ge daan, zeker bij een fiets die intensief wordt gebruikt en dit laatste geldt zeker voor de fietsen van scholieren, die er dagelijks door weer en wind mee naar school gaan. Bij een niet de gelijke fiets is het onderhoud vaak dweilen met de kraan open; zo’n fiets is een wegwerpartikel en moet zo gauw er mankementen ontstaan bij de vuilnisbak worden gezet. Bij een goede fiets, zegt onderhoud heel veel en de levensduur wordt er door verlengd; het loont dus ook. Zo’n fiets moet iedere maand een schoon maakbeurt krijgen, waarbij meteen kan worden nagegaan of alles goed in orde is. Losgetrilde moertjes worden aangedraaid en van tijd tot tijd moe ten de draaiende en bewegende delen wat vet of olie krijgen. De verlichting kontroleren, kijken of de bel het nog wel doet en of de remmen goed werken. De banden op goede span ning houden en als het loopvlak is afgesleten voor nieuwe banden zor gen. Laat de fiets die zo intensief ge bruikt word, tweemaal per jaar door de fietsenmaker grondig nakijken. Hij let ook bijvoorbeeld op ’verdroogde’ snelbinders, die immers zo gevaarlijk zijn. Dan blijft de fiets in goede staat en veilig. Het lichte onderhoud van de fiets kan het kind zelf verzorgen, want het is niet moeilijk. De eerste keer erbij blijven er vertellen wat er gebeuren moet en hoe en dan gaat het verder vanzelf. Het moet een ge woonte worden. Iedere maand een uurtje aan de fiets poetsen. Een zin nige bezigheid, want het kind leert zijn handen gebruiken. Uit recente onderzoekingen is gebleken dat het- met de handvaardigheid en de moto riek van de schoolkinderen niet zo bijster goed gesteld is. GOED EN VEILIG FIETSEN Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen, moet het kind leren hoe je je in het verkeer moet gedragen. Dat bijbrengen is een taak van ouders en opvoeders. Het kind moet de ver keersborden kennen, moet weten aan welke verkeersregel het zich moet houden cn hoe in wisselende situaties moet worden gehandeld. Ouders Een bijkomend voordeel is dat de kinderen door te fietsen reeds ’s-morgens beweging krijgen en dat is uitermate belangrijk. Steeds weer blijkt uit onderzoek dat ook onze kinderen te veel een zittend leven leiden. Op de fiets naar school dus, maar dan wel op een goede fiets. En daar mankeert heel vaak wat aan. BEZUINIG NIET Het is vreemd, maar de volwassen Ne derlanders die een kwaliteitsfiets veruit *de voorkeur blijken te geven en dan op een paar tientjes meer 'of minder echt niet kijken, tonen zich doorgaans uitermate zuinig als een kinder- of jeugdfiets moet worden aangeschaft. Wat hier achter steekt is niet goed duidelijk. Je hoort wel opmerkingen dat het kind ruw met de fiets omgaat en daarom geen dure fiets waard is of dat kinderen, die in de groei zijn, toch weer snel aan een andere fiets toe zijn. Daarom wordt dan gekozen voor een goed kope fiets, vaak uit import. Zo’n fiets kan er op het eerste gezicht best aardig uitzien. Maar vraag naar de duurzaamheid! Juist omdat kinderen minder voorzichtig met hun fiets omgaan, hebben zij degelijk mate riaal nodig, dat tegen een stootje kan. Daarbij komt dat het prijsver schil tussen een degelijke en een min der degelijke fiets echt niet zo groot is. Als je bij kinder- en jeugdfietsen gaat bezuinigen, doe je dat misschien ook op de veiligheid. En daar mag je wel even bij stil staan. Veiligheid dient vóór alles te gaan. Met een fiets die in de kortste tijd een barrel is geworden, kun je niet veilig aan het verkeer deelnemen: dat is vragen om ongelukken. Bij kontrole van fietsen van scholieren door de politie en door Veilig Verkeer Nederland blijkt steeds weer dat het met een zeer groot deel van de schoolfietsen treu rig is gesteld. Dat heeft te maken met twee dingen: men is met een ver keerde, dat wil zeggen niet degelijke fiets begonnen en aan het onderhoud van de fiets wordt bijna niets gedaan. GEREGELD ONDERHOUD Aan het onderhoud van de fiets moet Tesselschadelaan 15-13 Tel. 01828-3038 Waddinxveen Ook in Boskoop STENO, talen: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. VERENIGDE MODE VAKSCHOOL start in september de volgende opleidingen: naai- en kniplessen (zonder pa- troontekenen); opleiding: costumiëre, coupeuse, le rares. Inl. voor Waddinx veen: Mevr. P. M. Hil gers (directrice) tel. 01828-3716, voor Wad dinxveen en Gouda (Bloe- mendaal): Mevr. C. Roo- tert, tel.: 01820-30693. JUDO (ook in Wad dinxveen voor jeugd en senioren), TAEKWON DO (jeugd en senioren), JIU JITSU, KONDITIE TRAINING (body buil ding), ZONNEBANK en SAUNA. Voor in lichtingen: L. MAR CHANT, Boskoop. Tel. 01727-4025/3500. LEREN ZELF UW KLE DING TE MAKEN? Dat kan weer bij lerares-cou- peuse Fanny Kool, Pr. Beatrixlaan 13, Waddinx veen, tel. 01828-2792. Sport voorde hele fami lie: JUI-JITSU en JUDO voor jeugd v.a. 4 jaar, junioren en senioren, wo. en zat. in de Jan Ligt- hartschool aan de Kerk- weg-West. Inl. Den Edel, W’veen, tel. 01828-3659. S vsgl dagelijkse huis- MIE werkbe9eleidin9 BSS MS en beperkte Xgjjjggg studiehulp SK '.W aanmeldingen tot uiterlijk 1 februari 4Z/7tXi4J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 22