iMOa IUXJR MEVROUW I fe- de Pater, ’n goede dealer bij de prijs inbegrepen. s EHUUE MINES Sterke merken en optmwlè service. f li WVW'xVs fi POSTPAPIER I Bureau-, Kantoor-, Succes- Zak-, Planmasters- AGENDA’S 1982 Zeilkalender 1982 Surfkalender 1982 FOTOALBUM ZOCEELMOOISMOOIDICHTBIJ kX -OWWBt 11 -* TErigTN 1 0 Postzegelcatalogus ’81-’82 Muntencatalogus ’81-’82 I i Q 'k fd ir f boekhandel t I veldwijk b.v. BV M Honda/BMW I l’W ««I Sis? chtsJ395*in(^^ Nu slechts de speciaie p i WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 a p] 4 o 9, AUTOBEDRIJF 7/ X ALTIJD RECENTE OCCASIONS VOORRADIG. Huug van Es een betrouwbaar adres.' - Reeds vanaf f 37,50 per dag huurt U een auto. Vraag onze folder met tarieven en voorwaarden. NIEUWE COLLECTIE! DOZEN EN MAPJES Alle Honda’s zijn opvallend mooi en zéér kompleet! CIVIC, ACCORD, QUINTET, SEDAN en PRELUDE. o i (PRACHTIGE FOTO'S) >1 In kunststof, linnen en leder (ook in losbladig systeem) Passage Waddinxveen Tel. 01828-2620 JaV lil Wie kunnen er nu aanvragen? I --VS* LJC ACHTERWILLENSEWEG 142, 2805 KB GOUDA.TEL.01820-15716 Hoeveel bedraagt de uitkering? Hoe moet u de uitkering aanvragen? Wilt u meer weten? Haal dan een folder op het postkantoor. Olympiade. Zoals de Renault 18 GTL. Met 1650 cc motor, k 5 versnellingsbak. Puur zuinig: 1 op 17,9 bij 90 km/u H konstant. Maar de absolute kampioen zuinigheid van F/—dit moment staat er ook, de Renault 5. En de comfortabele Renault 20. De praktische 4, de snelle Fuego, de ruime 14, de bedrijfswagens, en nog veel meer. Van 1 tot en met 10 oktober. In de Renault-showroom. Tijdens de unieke Renault Kampioenen Olympiade. U bent van harte welkom. Een féést wordt t! Van 1 tot en met 10 oktober. In de Renault-showroom. Daar stapt u dan zomaar middenin de Renault Kampioenen Olympiade. Ee n show, een evenement en een feest dat u echt niet mag missen. Want u kunt ’n auto winnen! Een Renault 18 GTD Diesel. ll$. Een fantastische auto, de kampioen onder cle Ij Diesels. Ook al ’t andere Renault-nieuws vindt u op onze Renault Kampioenen >vl Oók voor huurauto's is I Ui ii in van Pa pon hatrm iwhaar arlrpa'"^- Bij Huug van Es is de service nét zo onovertroffen als 't merk BMW. WOEN glllllllll Voor wie is deze uitkering? r 0. 1 WkW l 71 i[ o 0 t— Vj Oj c> t» 7 G’ 'V 11 ifl ^GOUWf"?1 BOSKOOP-»- Eenmalige uitkering voor HO 'ond. o f250- f350- f450,- Win'n Renault 18 GTD Diesel op de Renault 8 E O} Linnaeusweg 4, 2771 HD Boskoop, Tel. 01727-3268. ■S ro te U kunt nu gaan aanvragen, indien u op 1 januari en op dit moment: 1getrouwd bent, met of zonder kinderen; 2. ongetrouwd samenwoont en een bijstandsuitkering ontvangt; 3. ongetrouwd bent met één of meer kinderen. Is dit niet op u van toepassing dan kunt u wellicht na 1 november aanvragen. U hebt als gehuwde recht op de volle uitkering als uw gezins inkomen niet hoger is dan ca. f 325,- per week of ca. f 1.405,- per maand (voor WWV-uitkeringen: f 343,- of f 1.487,-). Voor alleenstaanden met één of meer kinderen zijn deze bedragen ca. f 295,- per week of ca. f 1.270,- per maand (voor WWV-uitkeringen: f309,- off 1.339,-), Tot uw gezinsinkomen wordt gerekend: loon, uitkering, pensioen, rente, alimentatie, bijverdiensten e.d. maar niet kinderbijslag en vakantie- uitkering. Prenlie voor bijv, het bejaardenziekenfonds wordt afgetrokken. I Open di. t/m vr 09 00-V.oOourenza Donde,da0a;'700 UUr v i ciay ui i viuei 11 ici icu icvui i uu vuui vvctai vici i. VRSSSK IVU 06 sp*-—---‘- nd koopav( (Vraag Wout o^naa jgg 11820-15716 e W Raam 59, Gouda, tei. CI1W& 'Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828 - 4000 Iedere donderdagavond koopavond. De uitkering bedraagt maximaal: - voor gezinnen van twee personen - voor gezinnen van drie personen - voor gezinnen van vier of meer personen Voor alleenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag van f 150,- gelden. Is uw inkomen iets hoger dan de hierboven vermelde bedragen dan ontvangt u een deel van de uitkering. De bedoeling is dat u het geld nog dit jaar krijgt. Op het postkantoor kunt u een folder en een aanvraagformulier halen. Lees eerst de folder door. Vul dan het formulier in. En stuur het met uw loonstrookje, specificatie van uw uitkering of ander bewijs van uw inkomsten in de bijbehorende enveloppe naar de Gemeente waar u woont. Zorg er wel voor dat u uw aanvraag uiterlijk 31 oktober 1981 indient. Anders vervalt uw aanspraak op de uitkering. Op het postkantoor kunnen ze ook vertellen waar u in uw woonplaats verdere informatie kunt krijgen. Bent u niet in staat om naar het post kantoor te gaan, bel dan 0017, de Klantenservice van de P.T.T. Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij de "Stichting Welzijn Buitenlanders". Kampioenen Olympiade Elegante japon met bijzonder jacquard motief en gouddraad stiksel. Wijde ooi. Daarop een warm spencervest met hetzelfde motief. Kleuren wolwit, bordeauxrood, lodengroen. Maten 38-42. Eén prijs 139 Totale leng garantie. Haal de folder op het postkantoor. JL JL Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. mensen met de laagste inkomens Deze uitkering is bedoeld ter ondersteuning van de koopkracht. En bestemd voor mensen die niet meer dan één minimuminkomen (loon, uitkering) hebben. (Zelfstandigen die een gedeeltelijke pf gehele uitkering krijgen of gebruik maken van bedrijfsbeëindigingshulp kunnen de eenmalige uitkering ook aanvragen). Tot 1 november kunnen gezinnen van twee of meer personen hun aanvraag indienen. Daarna zal er voor alleenstaanden met een eigen huishouding gelegenheid zijn de uitkering aan te vragen.U zult dat later in de krant kunnen lezen. <W' - ■*gouoa Z)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 16