m tolk I V vnN’ 22.5 I19 No a Al ®eo| komplete ziektekosten verzekering (VÖ\BANANEN 1 6- Ad I -3 ’J™ gjk» 2J 99 I9* V 5? l9.8 Uit onze slagerij afd. UIEN H.v.MOURIK B en W antwoorden op vragen over gasexpiosie Meest 0 fl! James Grieve ■■jA’ SPRUITEN 86.0 ij Kilo Magere Runderlappen Runderlappen 1098 Ham 1 Boterhamworst 1 Gehakt 1 1 498 r\ u larvve 80» X 49 ^25 J35 T9 19 - V ^89 1.56^25. Rundergehakt 6?' Achillea met distels Fa Uit onze groente en fruit afd. Roomschnitzel per stuk w t t t No' 0 PASSAGE 208 WADDINXVEEN n 50° Ij 2 '00 ZAK A ^98 5 KILO OA' 8voo« Inleveren C°^Yn. moge^2 maandag 12.0° uur „0^ -aaA Partikuliere ziektekostenverzekeringen worden steeds duurder. Wij bieden u echtereen verzekering die alle ziektekosten vergoedt en toch betaalbaar is. Vanaf f 43,30 per maand. Een gezin met een kind i] is al volledig verzekerd vanaf f 136,95 per maand! (Leeftijd man tot 25 jaar en een eigen risico van f 1.125,- per jaar.) Onze ziektekostenverzekering vergoedt méér dan die van andere verzekeraars. Zonder maxima. En dat geldt niet alleen voor huisarts, specialist, medicijnen, ziekenhuis, fysiotherapeut, maar ook voor alle kosten van de bevalling, preventieve geneeskunde enz. Als u uw huidige verzekering te duur vindt, of als u binnenkort uit het Ziekenfonds gaat, neem i dan nu even kontakt met ons op. bruin ''O' N° F 7 OKTOBER 1981 SUKR WORDEU& !J£ Ti <1 I 96 i 150 GRAM 150 GRAM 100 GRAM GEBRADEN WOENSDAG MAANDAG 12 en DINSDAG 13 OKT. s >0* KILO HARDE KILO .O>N KILO 2,.\0 GELDIG t/m 13 OKT. °J V Plaats: vrouw t SPAR ‘Gasdistributie nooit zonder risico’s 4.50 <3 0 DONDERDAG t/m ZATERDAG HOLLANDSE assuradeuren anno 1893 bv KOGEL HARÖE xU- L KILO Gehakt 500 GRAM MAGER BOSKOOP - ‘Hoewel het streven er op gericht is de risico’s zo klein mogelijk te houden zijn herhalingen niet uitgesloten.’ Dat schrijven burgemeester en wet houders naar aanleiding van een vragenlijst, door Boskoop 2000 ingediend na de gasexplosie in de woning van een Boskoops gezin op 10 augustus van dit jaar. De vragenlijst is door Boskoop 2000 ingediend met het oogmerk in de gemeenteraad een interpellatie te houden. Dat werd door de overige fracties van de hand gewe zen. Het colllege heeft de vragen nu schriftelijk beantwoord. julianastraat 17 - alphen a/d rijn telefoon 01720-72103 .0* MOOIE VOOr In wit is er de Achillea ptarmica, in Engeland bekend als Sneezewort, daar de geur van deze plant bij sommige mensen niesbuien kan veroorzaken. Men ziet de Achillea ook vaak in com binatie met de Echinops, een op een distel lijkende blauwe bloem. Zijn naam komt uit het Grieks en betekent eigenlijk: gelijkend op een zeeëgel. De bolvormige bloeiwijze van deze distel is heel merkwaardig en wordt ge vormd door vele bloemhoofdjes. Hij is er in vele schakeringen blauw (licht en donkerblauw, azuurblauw, grijs blauw en metaalblauw). Met de gele Achillea doen de blauwe kleuren van Echinops het erg goed. Ook gaat Achillea goed samen met de Eryngium, een blauwe distel van een geheel andere familie. Voor welke combinatie men ook kiest, een fraai zomerboeket zal altijd het re sultaat zijn. /.CO’4 ,0»^ De Griekse held Achilles werd ver noemd in het plantengeslacht Achillea. Toen Achilles in de Trojaanse oorlog gewond was geraakt zouden zijn won den snel zijn genezen door het sap van deze planten. Waar of niet waar, een feit is dat in de huidige farmacie de bloemhoofdjes van bepaalde Achillea soorten nog worden gebruikt. De Achillea, ook wel duizendblad ge noemd, is een dankbare snijbloem en het loont de moeite in deze zomer maanden eens een boeket in huis te ha len. De bloemen staan in trosjes gegroe peerd aan de stengels, wat het effect geeft van bloemschermen. Een fijn soort die het in de vaas lang uithoudt is de Achillea filipendulina met grote, gele bloemen en diep inges neden, geurende bladeren. Hij is oor spronkelijk afkomstig uit de Kauka- sus. SO<>* Burgemeester en wethouders wijzen er I in hun beantwoording op dat gas distributie nooit risicoloos is. Inmid- dels wordt een onderzoek ingesteld naar de feitelijke toestand van de1 gasleidingen in de omgeving en elders in Boskoop. Het college spreekt het gerucht tegen dat niet adequaat is ge reageerd op het gebeurde. ’Er is direct een onderzoek naar de oorzaak van de gasexplosie ingesteld, niet eindelijk’, aldus het college. Uit de rapportage door de technische recherche van de Rijkspolitie en de Vereniging van Ex ploitanten van gasbedrijven in Apel doorn blijkt, dat de explosie is veroor zaakt door een breuk in de leiding. Deze is ontstaan door grondverzak king en de toegepaste constructie van de leiding. Kilo Riblappen 12’.8 1—t Kilo Doorregen \.N’ SCHOUDER PARIJZER GEBRADEN f43,30 Pmnd.isie ,,a3r'"'ledig Zki - ™~Pl) DONDERDAG t/m ZATERDAG -A woonruimteaangelegenheden, en voorzitter van de woonruimte- adviescommissie, om zo nodig vervan- o_. gende woonruimte ter beschikking te geworden was nanvde burgemeester stellen. Vervolgens heeft hij bij het telefonisch contact op om tot de ont- voortgaande onderzoek naar de kwali- dekking te komen dat men niet in staat teit van de gasaansluitingen van de vo- was hem te ontvangen. Hij heeft toen M FJ Stuur mij vrijblijvend de folder DVl ’l Ziektekostenverzekeringen premie-opgave. Naam: Adres: Postcode: Leeftijd man: Aantal kinderen onderde21 jaar Inzenden aan TOLK CO. Antwoordnr. 19, Alphen a/d Rijn. Of bel ons: overdag 01720-72103, 's avonds 01717-5576 John Toor. Besognes Het college ontkent verder dat burge- j meester J.H. Reinders zich niet vol doende op de hoogte stelde van het ge- j beurde en te weinig blijk van medele ven gaf. ’De burgemeester heeft zich de volgen- gesteld van de feiteïüke verblijfplaats de ochtend ook op de hoogte gesteld van het gezin Jonkers onmiddellijk na dat het technisch onderzoek met de ramp.’Aldus de verklaring. B en W kracht was ingezet. schrijven verder het zoveel uur na de Tevens heeft hij zich ervan overtuigd, ramp ongepast te vinden beslag op de •dat er reeds overleg werd gevoerd tus- tijd van het gezin, dat ’vele besognes’ y sen het lid van ons college, belast met op zich zag af komen, te leggen. Te- de meer omdat de directeur van de ge meentebedrijven ’s nachts al ter plaat se was geweest. Toen het wat rustiger stellen. Vervolgens heeft hij bij Jiet Telefonisch contact op om tot'de om voortgaande onderzoek naar de kwali- dekking te komen dat men niet in staat teit van de gasaansluitingen van de vo- was hem te ontvangen. Hij heeft toen rige woningen in dat gebied, zowel ter per brief zijn meeleven betuigd. -\\ 50» 1.15 VOO« plaatse als binnen het gemeentelijk ap paraat bevorderd en begeleid. Daar naast heeft hij zich op de hoogte het gezin Jonkers onmiddellijk I V - •''tób

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 5