Tweede-Kamerlid PvdA in De Unie over mediabeleid I s Prima schaatsweek op Petteplas dank zij inzet van Nooit gedacht f Geen Waddinxveners in de prijzen bij Nationale titelstrijd korte baan Informatie avond Leon v. Gelderschool Mr. Aad Kosto komt uitleggen ZENUWARTS t Programma in AF-centrum AGENDA BIOSCOPEN BURGERLIJKE STAND Film in De Schaapskooi voor ouderen Medische weekenddienst Vacatures bij KVO 1980 A. Boonstoppel WADDINXVEEN/GOUDA - Blij kens een wijziging in het handelsregis- ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is A. Boonstoppel uitgetreden als directeur van Lak- en Vernisfabriek Wed. Boon stoppel Zonen BV, Waddinxveen. BIJ NCVB Og. f* Weekblad voor Waddinxveen 1 Extra zekerheid... Extra service... Openingstijden Zondag 4 Belangrijk M i’ ft r Ondertrouwd: G.J. Geluk en M.E. van Leer. Gehuwd: J.L. Brouwer en J.E. Baak. Beelden van het ijsfeest op de Petteplas, zaterdagmiddag gehouden op initiatief dan vooral de mogelijkheden van lokale radio en televi- k l DE KERKEN NODIGEN .r Overleden: Janzweert ev van Reeuwijk, Christina Hendrina Fran- cina, oud 80 jaar; Bontenbal ev Uitbeijerse, Johanna, oud 68 jaar; van der Oest, Hendrik Bernardus, oud 64 jaar. Geboren: Brenda, d.v. P.C. Bosloper en C.M. Versluis; Wendy, d.v. A.G. de Zwart en E.J. van den Berg; Dennis, z.v. J.M. Dissel- dorp en H. Hendriks; Steven Anthony, z.v. A.J.M. Loomans en I.D.vanBree. Beelden van het ijsfeest op de Petteplas, zaterdagmiddag gehouden op initiatief van de ijsclub Nooit Gedacht. Door de korte tijd van voorbereiding verliepen helaas niet alle programmaonderdelen naar wens. Foto’s Sjaak No- teboom). seliike beleid sie. WADDINXVEEN PvdA-Tweede-Kamerlid mr. Aad Kosto komt maandagavond om acht uur op een ledenvergadering van de plaat- PvdA in café-restaurant De Unie spreken over het media- en korte baanwedstrijden (zondagmiddag). WADDINXVEEN Met het invallen van de dooi kwam maandag een einde aan een prima schaatsweek op de Petteplas. De Waddinx veense ijsclub Nooit Gedacht organiseerde allerlei evenementen, zoals een korte baan wedstrijd voor leden en inwoners (vorige week maandag), schaatswedstrijden voor de schooljeugd (vorige week woensdag), een korte baan wedstrijd ‘twee aan de stok’ (vo rige week woensdag), kampioenschappen lange baan (vorige week zaterdag), een groot ijsfeest (vorige week zaterdag) en nationale w 1 VA f fa THALIA SCHOUWBURG IATA I Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. T.M. Gilhuis, Amsterdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst KLUSSENDIENST Individuele hulpverleningsdienst voor inwoners van Waddinxveen- Noord met een minimum inkomen. Aanvragen en aanmeldingen iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 01828-16860. (’t Ketelhuis). GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. E. van Dalen, Den Haag 17.00 uur ds. T.M. Gilhuis, Amsterdam REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.30 uur ds. A. de Jonge, Gouda Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. D. Hakkenberg Woensdag 30 januari 19.30 uur ds. J.J. v. Eckeveld GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar V ZONDAG 27 JANUARI 1985 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. M.A. v.d. Berg, Harderwijk 17.00 uur ds. W. Dekker, Rotterdam De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. P.J. Visser, Aalburg Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th. H- G. Hulst 17.00 uur ds. Th. H. G. Hulst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 4 en 8 uur, Wo. 8.15 uur. Gene Wil der in: THE WOMAN IN RED. a.l. Za., Zo. en Wo. 2 viur. DONALD DUCK IN ’T WILDE WESTEN, a.l. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Het Trefpunt Stationstraat 18 15.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking -V GOUDA: Korte Tiendeweg/ hoek Markt Tel. 01820-21922t Uitgeverij: VET A B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29,75 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,43 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. WADDINXVEEN^Vrijdagavond 25 januari vanaf kwart voor acht wordt er in de hervormde koffiebar De Schaaps kooi in Het Anker aan de Nesse de film ’’Alsof het gisteren gebeurde” ge draaid. Deze film handelt over het leven van Jezus zoals beschreven is in het Evangelie van Lucas. Op een directe en indringende wijze wordt men in deze film geconfronteerd met het doel van Jezus’ komst op aarde. de jaarvergadering niet worden opge vuld. De Katholieke Vrouwen Orga nisatie 1980 wordt nu geleid door zeven vrouwen. WADDINXVEEN - Dinsdagavond 5 februari om acht uur wordt in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad het gevarieerde programma ’’Ou deren voor ouderen” gebracht met voordracht, zang, dans en muziek. ’’Zo’n optreden ziet u zelden of nooit”, aldus de organisatoren. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 JANUARI 1985 Zondagmiddag werden op de Pette plas de nationale korte baanwed- strijden verreden. Aan de start ver schenen 25 heren en 16 dames. Bij de dames was de uitslag 1. Christine Aalfink (Baambrugge), 2. Marja Struyk (Den Haag), 3. Bianca de Kok (Amsterdam), 4. Esther v.d. Spek (Benthuizen), 5. Jolanda de Lange (Woerden). Bij de heren was de uitslag 1. Jaco Mos (Den Haag), 2. Ron de Braber (Zoetenneer), 3. Kees Tol (Gouda), 4. Piet van Adrichem WADDINXVEEN - De vorige week in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost gehouden jaarverga dering van de afdeling Waddinxveen van de Katholieke Vrouwen Orga nisatie 1980 werd niet best bezocht. Het jaarverslag van de secretaresse en de penningmeesteresse werd door de aanwezigen goedgekeurd, maar de door het vertrek van twee bestuurs leden ontstane vacatures konden in van de PvdA-ledenvergadering zegt voorzitter A. Slinger dat het hierbij in het algemeen gaat om een drietal belangrijke politieke kanten van het mediabeleid: communicatievrijheid ZATERDAG 26 JANUARI 1985 Arts: B. GlaSer, Souburghlaan 13/15, tel. 18742 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 27 JANUARI 1985 Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Verloskundige voor het gehele weekend: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Secretariaat: M. C. Toebak, Chopinlaan 22, tel. 14509. Aanvraag deelname: mevr. J.S. Deters-Stapel, Schuberthof 17, tel. 17716 Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 17132 en 15887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING Ini.: Lilian Kok, (La Leche League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. Haal de vakantieprogramma^i »&0MER’8S In een toelichting op het onderwerp Al onze medewerksters zijn in het bezit van het ANVR-vakdiploma.. Reisburo van Ginkel is lid van de ANVR en het Garantiefonds Reis gelden en vertegenwoordigt alle bekende reisorganisaties. Daarnaast zijn wij op alle kantoren via een moderne ’’terminal” aan gesloten op de computers van de grote reisorganisaties. Op die manier wordt het boeken van uw vakantie een kwestie van sekon- den. Dit betekent voor u -naast onze naam en ons vakmanschap- een extra stuk zekerheid. Reisburo van Ginkel is meer dan een betrouwbaar reisburo alleen. Op onze kantoren kunt u bij het reserveren van uw vakantie tegelijk de benodigde VERZEKERINGEN afsluiten en uw VREEMD GELD bestellen. Gemakkelijk voor u en met financiële voordelen! Een folder en bestelformulier voor vreemde valuta ligt voor u klaar. Ook brengen wij onder de landelijk bekende naam van Ginkel Rei zen EIGEN REISPROGRAMMA’S uit: een uitgebreid autoreizenpro- gramma, een Indonesië/Ceylon-programma en een Amerika/Canada-programma. Vr. 8 uur, Za. 3.30, 7 en 9.15 uur, Zo. 3.30 en 8 uur, Ma. en Wo. 8 uur. TOP SECRET! a.l. Za. half twee, Wo. half drie. SJORS EN SJIMMIE EN DE TOVERRING. Geheel Nederlands gesproken. a.l. Dinsdagcyclus 8 uur. Nog éénmaal Meryl Streep in SOPHIE’S CHOICE. 16 jr. dere belangrijke kwestie is of de po litieke voorkeur van de gemeente raad moet meespelen in de keuze van de buitenlandse programma’s. Via het CAI-systeem beheert en beheerst in Waddinxveen de gemeente de ka bel! Voorts is het niet onbelangrijk of in Waddinxveen wordt bepaald wat bij voorbeeld in Moerkapelle wordt ge hoord en gezien. ‘Praten met een deskundig politicus over lokale om roep en gemeentelijk kabelbeleid moet voor mensen die belangstelling hebben voor vrijheid (en gebonden heid) van berichtgeving een belang rijke zaak zijn’, aldus A. Slinger. ‘Vooral omdat de techniek meer kan bieden dan op dit moment wordt geboden. Socialisten zullen behalve op de cultuurpolitieke en vrijheids- aspecten eveneens op de financiële kanten aan de omroeptaak moeten letten. De kabel moet betaalbaar blij ven. Dit kan onder ander door meer omringende gemeenten geïnteres seerd te krijgen in aansluiting óp het ‘Waddinxveense’ kabelnet: Hoe meer aansluitingen hoe minder abonne mentsgeld en hoe meer zenders!’ WADDINXVEEN - Voor de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Christenvrouwenbond (NCVB) sprak vorige week woensdagavond de Schiedamse zenuwarts B. Agema over een dag uit zijn praktijk. De belangstelling van de leden was zeer groot. Dit bleek wel uit de vele vragen die gesteld werden. De volgende ledenvergadering van de NCVB is op woensdag 20 februari om kwart voor acht in De Hoeksteen. Dr. J. Schouten uit Gouda zal dan vertellen over ‘Antiek’. Antieke voor werpen mogen meegebracht worden. Gasten zijn weer van harte welkom. (vrijheid van berichtgeving), cultuur politieke standpunten en financiële mogelijkheden. Eén van de mogelijke vragen is of men met hét middel om roep op dezelfde manier omgaat als met bijvoorbeeld de krant. Een an- inspanning van vele vrijwilligers en de Waddinxveense brandweer, die onder leiding van het bestuurslid D. Flips alles in het werk hebben gesteld om de baan sneeuwvrij te maken en te houden’, aldus de ijsclub Nooit Ge dacht, die op de Petteplas de ijsbaan ‘s avonds had verlicht, er muziek was en er koek en zopiestandjes stonden. De zaterdagmorgen verreden kampi oenschappen lange baan was voor ju nioren en senioren. De junioren re den 10 ronden. Kampioen werd Henk van Ingen jr. Zilver kreeg Mi- chel van Helden en brons was er voor Marco de Knikker. Daarna waren de veteranen van boven de 40 jaar aan de beurt in 15 ronden. Kampioen werd Wout Huizer. Het zilver was voor Klaas de Knikker en het brons ging naar Henk van Ingen sr. De senioren van 16-40 jaar reden het kampioenschap over 40 ronden. Het kampioenschap werd behaald door Peter Bresser, terwijl het zilver naar Peter van Ingen jr. ging en het brons naar Kees Versluis. Zaterdagmiddag was er dus een groot ijsfeest tot een ieders vermaak. Hoe wel sommige onderdelen door te korte tijd van voorbereiding volledig de mist in gingen beleefde een ieder toch veel plezier. Bij de jeugd was de uitslag van het priksleeën: 1. Richard Belt, 2 Johan v.d. Wal, 3 Henk v.d. Linde, 4. John Kooiman. Bij de ouderen werd 1. Verwaal, 2. F. Ver sluis, 3. P. Versluis, 4. Krijgsman en 5. Carla v.d. Voorn. WÏFzijn op ZATERDAG GEOPEND van 10.00 tot 16.00 uur. Ook op de koopavonden zijn wij geopend. Op werkdagen zijn wij zoals altijd s e* van 9.00 tot 17.30 uur geopend. U bent van harte welkom, wnimnte! l^jfRElS- EN PASSAGEBURO's WADDINXVEEN Dinsdagavond 29 januari om acht uur wordt er in de openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde een informatie avond voor ouders gehouden waar iedereen welkom is. Op de avond zal voor de pauze ten behoeve van ouders van toekomstige leerlingen en andere belangstellenden uitgebreid worden ingegaan op de leerstof en werkwijze van de 1ste klas. Na de pauze is er gelegenheid om zich nader te laten informeren over de andere klassen en in de ge meenschapsruimte zullen dan alle leermiddelen en lesmaterialen ter in- zge liggen. Alle leerkrachten zullen op deze avond aanwezig zijn om ieders vragen te beantwoorden. ‘Dit alles is mogelijk geweest door de (Moordrecht), 5. Rein de Haan (Zoe- --------•"ï- termeer), 6. Richard Stolwijk (Haas trecht), 7. Edwin Kerver (Gouda). WADDINXVEEN: ZOETERMEER: Passage 222 Dorpsstraat 136 Tel. 01828-17522’ Tel. 079-167555’ - V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 9