Parasailen D-tournooi van De Gouwe Smash Basketballers waterskiën, stuntvliegen promoveren Til Slot van Sportweek W’veen Ricardo v.d. examens van WSE Cl derde in Westduits WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Jan Kersbergen sjoelkampioen van Waddinxveen WSE-receptie zaterdag in clubgebouw Leo Vugts weg bij Jodan Boys Krans beste judoka ’84-’85 Verenigings- Volleybalsters tegen Leython WADDINXVEEN In de eerste ronde van de nieuwe volleybalcom- petitie gaat het damesteam van Be Fair op bezoek bij Leython. De Waddinxveensen spelen in de derde divisie. De eerste ronde start op zaterdag 19 oktober. Langförden Voetbalsters kampioen HSVW-honden Goudse titel discuswerpen: Mariska Boom WADDINXVEEN - Dat de Waddinx veense sportclub Antilope over goede juniorenploegen beschikt werd in het afgelopen week wel bewezen door Ma riska Boomdie kampioene is geworden bij het discuswerpen meisjes (14/15 jaar) in de afdeling Gouda middels een worp van 19,72 meter. Voorts behaalde zij twee derde plaatsen bij het hoog springen met 1.45 meter en op de 600 meter met een tijd van 1.50,7 min. Jeugdtitels TOOS-badminton zijn verdeeld Kwaliteit bij pupillen van Antilope De Sperwer G. Besemer nieuwe WSV- voorzitter Redelijke vangst BE FAIR A2 KAMPIOEN Feestelijke opening j eugdtennistournooi Jongensploeg Aktiviteiten Sfeer Mini Europa-Cup Uitslagen Uitslagen René Kleiweg Beslissend s L 3 w GW 44. f ~4F k U aj WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 JUNI 1985 De volledige uitslag is als volgt: KLasse A: 1. Jan Kersbergen, 14011 pnt.; 2. Peter Sliedrecht, 13571 pnt.; 3. Ton Cozijnsen, 13523 pnt. Klasse B: 1. Mevr. T. v. Leeuwen, 12873 pnt2Rob Kuypers12850 pnt 3. A. v. Leeuwen, 12722 pnt. Klasse C: 1. Henk v. Beek, 12017 pnt.; 2. Hanny Harkes, 11831 pnt.; 3. Bas Koppenaal. 11558. Klasse D: 1. M. C. Taktor. 10424 pnt. Het volgend seizoen 1985/1986 is de eer ste avond op woensdag 21 augustus. De komende weken worden benut voor verschilende afsluitingsavonden voor de Be Fairjeugd. Op vrijdagavond 14 juli zal een speurtocht voor de pupillen Het bestuur van De Jodan Boys heeft dat met Leo Vugts in onderling over leg besloten. De laatste tijd stond de Waddinxvener bloot aan kritiek, waaraan hij zich ergerde. WADDINXVEEN - De door het Wad- dinxveense stucadoorsbedrijf K. van Eijk BV beschikbaar gestelde wisselbe- ker is bij de Waddinxveense sjoelver eniging gegaan naar Jan Kersbergen. Met 14011 punten bleek hij de sterkste sjoeler in het afgelopen seizoen. WADDINXVEEN - Zaterdagmid dag 8 juni van drie tot vijf uur wordt er in het WSE-clubgebouw De Lansbrekers een receptie gehou den ter gelegenheid van het kampi oenschap en promotie van het eer ste elftal. In het afgelopen seizoen waren de WSE-ers het beste van de vierde klassers en is als gevolg daarvan ge promoveerd naar de derde klasse. WADDINXVEEN - De in Waddinx veen wonende trainer van de Goudse voetbalvereniging De Jodan Boys, Leo Vugts, gaat per 1 juli op zoek naar een andere baan. 'Zijn contract met de club wordt dan tussentijds ontbonden. De wedstrijd van afgelopen zaterdag, welke gespeeld werd in Barendrecht, was geen mooie, maar wel een zeer spannende. TOOS had veel moeite met de spelwijze van Quick Runners, dat zeker geen goede ploeg was, maar het meer moest hebben van solisti sche acties, die evenwel goed lukten. Behalve door de twee teams werd de wedstrijd ook zeer nadrukkelijk door de scheidsrechters gemaakt. Deze flo ten het spel geheel dood en consta teerden, aan beide zijden, zeer veel fouten (in totaal 59). Dit werd in de loop van de wedstrijd voor beide teams een zeer zware last. WADDINXVEEN - Ricardo v.d. Kraats is uitgeroepen tot de beste judo ka van de sportschool Den Edel in het afgelopen seizoen. De Waddinxvener stak ver boven alle judoka's uit en had de meeste punten verzameld. Bij ieder tournooi wist hij wel een eerste plaats te bemachtigen. Ook de andere judoka’s werden in het zonnetje gezet. Op een mooie 2e plaats kwam Günther v. Vliet uit Gouda en 3e werd Erwin Tuithof uit Woerden. Buiten de wisselbeker om kreeg Ricar do ook een persoonlijke beker die hij in zijn inmiddels uitgebreide prijzenkast kan zetten. Ook de judoka’s die op de 2e en 3e plaats zijn gekomen kregen een leuke beker. De overige deelnemers kregen een mooi heinneringsvaantje mee naar huis. Iedereen kon terug kij ken op een geslaagd seizoen. De hoogste plaats voor Ricardo v.d. Kraats bleek uit het zaterdag gehouden laatste judotournooi in de serie van vier. Dit tournooi vond plaats in Gou da, in de sporthal van sportschool Den Edel. Hieraan deden de plaatsen Wad dinxveen, Gouda, Bergambacht, Woer den. Reeuwijk en Schoonhoven mee. Bij gunstige weersomstandigheden behoort ook het opstijgen van een hete luchtballon tot de mogelijk heden. Het Pall Mall Export water- ski-team zal met behulp van een 260 PK inboard Boesche-speedboat een indrukwekkende waterskishow presenteren waaronder: een vlag- genparade, een vlekkeloos uitge voerde pyramide en bekende water ski-disciplines zoals figuren, slalom, schansspringen, blootvoetskiën en ballet. Als klap op de vuurpijl zal het ski-team een fonkelnieuwe waterjet-scooter demonstreren. WADDINXVEEN - De Waddinxveense tennisvereniging De Gouwe Smash houdt op haar banen in het Warnaarplantsoen van zaterdag 8 juni (officieel maandag 10 juni) tot en met zondag 16 juni voor de vierde keer een open D- tournooi. Dit dubbel- en mixed tournooi voor D- speelsters en spelers van 25 jaar en ou der heeft in de afgelopen jaren een zeer goede naam opgebouwd. De organisa tie verliep altijd vlotjes en op tijd, zodat er nagenoeg geen wachttijden ontston den. De sfeer was uitstekend en het peil van de deelnemers goed evenals het weer. Ook dit jaar belooft het wederom een succesvol en, uitgaande van de ingesch reven delnemers, een sterk tournooi te worden. Problemen zoals het moeten afbreken van uitlopende wedstrijden als gevolg van de invallende duisternis ko men niet meer voor, daar de vereniging sinds dit seizoen beschikt over een licht installatie op drie van de vier banen. Alleen langdurige regenval kan de wed- strijdcommissie nóg parten spelen, maar ook daar is dan wel wat aan te dben. Meer dan 200 partijen, met ca. 420 deelnemers zullen er vanaf zaterdag 8 juni gespeeld worden alvorens op 16 juni na de drie finales de winnaars be kend zullen zijn. WADDINXVEEN - In het afgelopen Pinksterweekeinde bracht het Cl team van voetbalvereniging WSE een bezoek aan het Noordduitse plaatsje Langför den. Daar, in de nabijheid van Bremen, nam de Waddinxveense klub deel aan een internationaal tournooi. Het tournooi kende een sterke bezet ting. Behalbe WSE en thuisclub BV Langförden kwamen in het veld: JS Ögryte Göteborg (Zweden), Saxild (Denemarken), Osnabrücker SC, Schöneberg Berlin, VLF Oythe, SV Cappeln (allen uit Duitsland), Le Cel lier (Frankrijk) en AFC Alkmaar. De serie wedstrijden werd over twee da gen afgewerkt. WSE bracht het er zon der meer goed vanaf. In poule 2 uitko mend, werden vier tegenstanders beslist teruggewezen. Uitslagen van 7-0,6-0,8- 0 en 3-0, in het voordeel van de WSE-ju- nioren konden genoteerd worden. Slechts één partij ging jammerlijk verlo ren. Een 2-0 nederlaag tegen het eerste team van de organiserende vereniging hield de oranje-zwarten uit de finale. De "kleine finale”, oftewel de strijd om de derde en vierde plaats in de eind rangschikking tegen het Alkmaarse AFC eindigde zoals het begonnen was: in een 0-0 stand. WSE kwam echter na het nemen van strafschoppen als win naar uit de bus. Osnabrück legde na een spannende finale beslag op de eerste prijs. - WADDINXVEEN Het damesteam van de voetbalvereniging Waddinxveen heeft het kampioenschap behaald en keert na een seizoen weer terug in de eerste klasse van de afdeling Gouda van de KNVB. De Waddinxveensen, die al uitgespeeld waren, konden niet meer worden ingehaald door de dames van Oudewater. Op een later gehouden bijeenkomst werd de titelhoudster in de bloemetjes ge zet. Hieraan namen ook trainer Leo van den Berg en Argus Bewakingssponsor Leen de Vries deel. De D-jongens-juniorenploeg (12-13 jaar) nam zaterdag deel aan de tweede ”1 van het district West 2 (Zuid-Holland en Zeeland). De ze wedstrijd in de 2e klasse van het dis trict werd met ruime voorsprong ge wonnen door de jongens van Antilope. Met nog l wedstrijd te gaan staat Anti lope op een 4e plaats in het algemeen klassement, zodat er goede kansen zijn voor deelname aan de finale op 7 sep tember. Hiervoor plaatsen zich de eer ste 6 ploegen. Op de 4x80 meter estafette leverde de ploeg bestaande uit Jeroen Groot, Ri chard Haverkamp, Mark Hilberts en Marcel Roosenhof behalve een over winning ook een nieuw clubrecord op, door de tijd van 46,2 sec. Marcel Roos- elhof vestigde opnieuw een clubrecord door de 80 meter horden in 16,5 sec. te lopen. WADDINXVEEN - De hondensport vereniging Waddinxveen (HSVW) hield zaterdag op haar terrein aan de Middelburgseweg weer de halfjaarlijk se gedrag- en gehoorzaamheidsexa- mens. De vijftien deelnemers aan dit verenigingsexamen waren in een och tend- en een middagploeg verdeeld. Beide ploegen, evenals het publiek, hadden in ieder geval het stralende zo merweer mee. Wat tevens mee zat, was het feit, dat al le kandidaten, zo bleek aan het einde van de dag geslaagd waren. Daar de examens tevens als onderlinge wed strijd golden, waren er ook nog drie prijzen te verdelen. De winnaar van die dag werd Mevr. Lichtenberg, met haar boxer. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar de heren: R.H. v.d. Zwan en W. Dekker, allen uit Wad dinxveen. Aan het slot van de dag demonstreerde een aantal gevorderden leden van de vereniging evenals twee gecertificeer- den politiehonden hun kunnen, op het terrein aan de Middelburgseweg. Deze demonstratie gold als voorproefje voor de demontratie die de H.S.V.W. geeft op zaterdag 15 juni om ca. 10 uur op het Waddinxveense Brugfestijn ’85. Tevens zal eind augustus dit jaar door de H.S.V.W. een groot hondensportge- beuren op het eigen terrein georgani seerd worden, waarbij buiten de gebrui kelijke demonstraties van gedrag- en gehoorzaamheid, alsmede het gebruik van de Hindernisbaan om, ook een groep politiehonden en een aantal jachthonden van de K.N.J.V. hun kun nen showen. De H.S.V.W. heeft haar seizoen zo goed als gesloten en zal de eerste w eek van augustus weer opnieuw van start gaan Merith van Hove, ook een C-meisje, behaalde een 3e plaats bij het discus werpen met een worp van 18,58 meter. Zij liep tevens een goede finale 80 meter horden in een tijd van 14,7, goed voor een 5e plaats. Bij het speerwerpen meisjes A tenslotte vestigde Daphne de Ruiter een clubre- cord met een worp van 29,30 meter. Het A-l elftal bereikte in de race naar de Mini Europa-Cup-beker de halve fi nales van groep Noord, nadat Woerden A-l en WSE Al waren uitgeschakeld. Beide wedstrijden eindigden in een 1-1 gelijkspel, maar Be Fair benutte de se rie strafschoppen beter. Men moest het opnemen tegen Nieuwkoop A-1. Nadat ook deze wedstrijd in een gelijkspel 0-0 was geëindigd werden er strafschoppen genomen en nu bleek Nieuwkoop de wat betere daarin en was het bekertour- nooi wat betreft Be Fair A-l voor dit ei- zoen afgelopen. i het rayon West spelen. men veelal van man van de wedstrijd Klaas Bruins Slot wiens bijdrage dan ook meer dan beslissend was. In de laatste minuten van de tweede helft werd er vaak chaotisch gebas ketbald. Beide teams speelden met een aan de foutenlast aangepast team en TOOS was nog steeds te gespan nen bezig. Er werd evenwel geknokt tot de laatste seconde en dat was no dig daar Quick Runners hetzelfde deed. De Huizenaren kwamen dan ook nog iets terug maar de strijd was gestreden. TOOS werd de terechte winnaar met 95-80 en mocht zich moe maar uiterst voldaan gepromo veerd noemen. Scores: Klaas Bruins Slot 39 punten, Rijk Meuleman, die ook deze wed strijd weer een dikke voldoende scoorde, 20 punten, Bart Zwambom 10 punten, Hugo Sijlaar 9 punten en Marco Mak 8 punten. WADDINXVEEN - Bij TOOS-bad minton zijn naast de clubkampioen- schappen voor senioren, ook de titel- wedstrijden voor de jeugd gehouden. De clubtitels kwamen in handen van Carla Smid (nieuwe leden), Laurien Kraayenstein (meisjes 11-12 jaar), Ca- rolien Slootjes (meisjes 13-18 jaar), Dennis v.d. Berg (meisjes-jongens 8-10 jaar), Simon Visser (jongens 11-12 jaar) en Hans van Grieken (jongens 13-18 jaar). De jeugd streed voor het derde achter eenvolgende jaar om de klubtitels in di verse leeftijdsgroepen. Noodgedwon gen werden de wedstrijden bij de jeugd, net als bij de senioren, gedurende een drietal speelavonden afgewerkt. Op de donderdagen 9, 23 en 30 mei werd er van 17.00 tot 18.30 fel gestreden op de 8 banen in sporthal ”de Sniep”. Van de in totaal 60 jeugdleden wierpen zich 42 in de strijd. Dit betekende dat er 82 parti jen moesten worden gespeeld, alvorens de titels verdeeld waren. In totaal waren er vijf clubtitels te ver delen in de volgende leeftijdsgroepen: meisjes/jongens 8-10 jaar, meisjes 11-12 jaar, jongens 11-12 jaar, meisjes 13-18 jaar en jongens 13-18 jaar. Daarnaast speelden een aantal jeugdleden die pas enkele maanden lid zijn en toch al wil den deelnemen aan deze wedstrijden in een aparte poule. Alhoewel er geen werkelijke verrassin gen waren was het toch een boeiend tournooi. Met name in de catagorie meisjes 13-18 jaar vielen de prestaties van de 13-jarige Saskia de Heer en de eveneens 13-jarige Natasja van Es op door een respectievelijke 3e en 4e plaats achter Carolien Slootjes en Carla Mei- derwijk, die bij de senioren-clubkampi- oenschappen reeds hoge ogen gooiden. WADDINXVEEN - Een spectacu laire Air-aqua-show op de Gouwe is zaterdagavond 15 juni een onder deel van het eindfeest dat daar op initiatief van het 40 jaar bestaande Sportweekcomité Waddinxveen wordt gehouden. Deze show is een activiteit van Pall Mall Export. Het para- en waterskiteam van deze sigarettenfabrikant zal dan een groot aantal indrukwekkende de monstraties geven. Het para-team zal het parasailen laten zien, een discipline, waarbij de vlieger in een parachute wordt voortgetrokken door een krachtige speedboat, op stijgt tot 100 meter hoogte en na zijn vlucht een zachte landing maakt op het water of op het land, afhankelijk van de lokatie. WADDINXVEEN Het eerste herenteam van TOOS-basketbal heeft met een moeilijke 95-80-overwinning op het Huizense Quick Runners de promotie binnengehaald. Door deze promotie gaat TOOS volgend seizoen als de nieuwe basketbalveremging Waddinx veen Flyers in de tweede klasse van het rayon West spelen. De huishoudelijke/activiteiten comissie zorgt weer op de vertrouwde wijze dat er aan het natje en droogje van de deel nemers en toeschouwers niets ont breekt. Na het voorgaande is de conclu sie te rechtvaarfdigen dat niets de lezers meer behoeft te weerhouden om tijdens het tournooi het Warnaarplantsoen aan te doen en samen met de deelnemers te zorgen voor een wederom uitstekend sfeertje. WADDINXVEEN - Het A-2 elftal van Be Fair voetbal, dat voor de jeugd in de komende weken diverse activiteiten or ganiseert - is kampioen geworden. De ploeg speelde daarvoor in Gouda een beslissingswedstrijd tegen Lekkerkerk A-2, welk team met 5-0 werd verslagen. Zowel Be Fair als Lekkerkerk bleken in de competitie even sterk, waardoor er een extra wedstrijd ingelast moest wor den om de beslissing te forceren. Onder toeziend oog van maar liefst 100 toe schouwers bleken de elftallen in de eer ste helft flink last van zenuwen te heb ben. Desondanks kon Be Fair met een 1-0 voorsprong aan de thee beginnen. Na tien minuten in de tweede helft viel de beslissing: 2-0. Toch bleef Lekker kerk gevaarlijk aanvallen en was Be Fair 10 minuten voor tijd pas echt uit de zorgen. In die resterende minuten gaf Lekkerkerk zich helemaal gewonnen en kon Be Fair zelfs tot 5-0 uitlopen. A-2 werd de enige kampioen van de Be Fair junioren en dat moet toch wat ma ger genoemd worden. De meeste elftal len eindigden in de middenmoot. Ter wijl B-l zich maar net kon handhaven in de hoofdgroep kon dat spijtig genoeg niet voor C-l gelden. Zij degradeerden naar de tweede groep. In de pupillen-groep speelde D-2 een officieuze beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen CVC Reeuwijk. Na een 0-0 eindstand won C.V.C. met strafschoppen. De rest van de pupille nelftallen en teams eindigden in de mid denmoot. WADDINXVEEN - De slechts vijf pu pillen van de Waddinxveense sportclub Antilope, die zaterdag hebben meeged aan aan de baanwedstrijden van Avan- tri te Schoonhoven, hebben goed ge presteerd. Jeroen Schildt, Martin Groot, Natasja van de Werken, André Hilberts en Sven Gericke toonden hun kwaliteit. In Schoonhoven was opnieuw Antilope pupil Jeroen Schildt weer oppermachtig op de 1000 meter., Hij ontmoette hier één van zijn rivalen: Jeroen Punt van AVR Rotterdam. De jongens liepen in dezelfde serie, dus het beloofde een spannende race te worden. Echter voor er 500 meter was gelopen moest Jeroen Punt al afhaken. Hij kon het tempo van onze jonge Antiloper niet meer volgen. Jeroen Schildt boekte op deze 300 meter baan met behoorlijke wind altijd nog een tijd van 3.17.6 met een voorsprong op Jeroen Punt van ruim 7 seconden. Ook bij de meerkamp liep het voor Jeroen op rolletjes. Zelfs tegen verwachting in kon hij met de tweede prijs naar huis. B-pupil Martin Groot was deze dag in topvorm: Op de 100 meter yerbeterde hij zijn eigen record met maar liefst 13 seconden tot een tijd van 3.41.7 sec. Hiermee behaalde Martin een prima tweede plaats. Op de meerkamp ging het nog beter. Met een punten aantal van 752 wist Martin beslag te leggen op de eerste plaats. Bij de meisjes pupillen B viel Antilope ook weer in de prijzen: Natasja van de Werken draaide een prima meerkamp en sleepte de derde prijs in de wacht. Ook de 1000 meter liep Natasja goed uit en kan terugzien op een verdiende vier de plaats. Bij de oudste catagorie Pupillen A-2 liep André Hilberts zoals gewoonlijk een vrij constante race en behaalde hiermee de 6e plaats. Nieuwkomer Sven Garicke liet zich van zijn beste kan zien en liep in zijn serie een voortreffe lijke race waardoor hij met een tijd van 3.37.7 sec. de tweede prijs mee naar huis kon nemen. Jammer dat zijn twee worpen bij het balgooien werden afge keurd, anders was hij beslist ook hier in de prijzen gevallen. Pupillen B (8 jaar): Martin Groot, meerkamp le plaats; 1000 m. 2e plaats. Natasja v.d. Werken, meerkamp 3e plaats; 1000 m. 4e plaats. Pupillen A (9 jaar): Jeroen Schildt, meerkamp 2e plaats; 1000 meter le plaats. Pupillen A-2 (10 jaar): André Hilberts 7e plaats; 1000 m. 6e plaats. Sven Gericke, meerkamp 1000 m. 2e plaats. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se postduivenvereninging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Char tres. Afstand 459 km. In concours 290 duiven, gelost om 6.30 uur. Aankomst le duif 14.05 uur, laatste 14.46 uur. Snelheid le duif 1013 m.p.m. H. Vink 1-38; D. Heeren 2-18-20-39; J. Toor 3-16-23-28-33-34-49-56-67; N. v. Vliet 4-71; M.C. Anders 5-6-7-11-14-29- 32-36-43-48-59-61-68-70; H. Metselaar 8-9-17-22-24-40-44-51-60-64; N. Hoog- erdijk 10-19-21-30-47-55-72; A.H. Ki- vits 12; C.A. Bode 13-27-69, A. Hof man 15-26; M. Verbeek 25; Smit- Troost 31-37-41-46-62-63-73; C. Hof man 35-54; M. Tollenaar 42-65; P. Bo- nefaas 45; Comb. Wibo 50-58, J. Jansen 52; D. Degenhardt 53-66, Mevr. Twigt 57. WADDINXVEEN - Op de vorige week donderdagavond gehouden algemene ledenvergadering van de Waddinxveen se Schaak Vereniging WSV is G. Bese mer gekozen als voorzitter. Als vijfde bestuurslid kozen de WSV-ers W. v.d. Hoek. Het WSV-bestuur ziet er thans als volgt uit: G. Besemer (voorzitter), F.J. Ritter (secretaris) E. Philipse (penningmees ter), G. Torenbeek (wedstrijdleider), W. v.d. Hoek (jeugdleider). Op deze vergadering werden de prijzen uitgereikt aan de nummers 1, 2 en 3 van de competitie van het afgelopen sei zoen, resp. E. Philipse, W. v. Oort en A. Kardol. Prijzen waren er ook voor de beste pres taties in de drie WSV-teams, die mee speelden in de competitie van de Rot terdamse Schaakbond, resp. W. v. Vuuren, W. v.d. Hoek en Th. Goor. Verder waren er attenties voor de leden van de commissie, die het zo geslaagde 50-jarig jubileum had georganiseerd: G. Besemer, C. Asscheman, P.C. van Deelen en L. Bloem. Na peilen van de belangstelling voor een zomercompetitie werd besloten die ook dit jaar weer te houden en wel in 5 ronden, steeds op donderdagavond, te beginnen op 6 juni en te eindigen op 4 juli. Organisator is J. Muit. Iedere schaakliefhebber is welkom op deze avonden in het Anne Frank-centrum. Het nieuwe schaakseizoen vangt, even als bij de jeugd, aan op 22 augustus. Ook voor de Waddinxveense schaak- jeugd is het seizoen ’84-’85 ten einde. Afgelopen donderdag werden de laat ste, voor het opmaken van de ranglijst noodzakelijke partijen gespeeld. In de hoogste groep stond het kampi oenschap van René Kleiweg al vast, maar het was een spannende strijd om de tweede en derde plaats tussen Edwin van Es en Alvin Sibbald. Al tijdens de wintercompetitie is er verscheidene ke ren van plaats gewisseld tussen die twee. Uiteindelijk is Edwin op de tweede plaats beland. Eindstand in A. groep dus: 1. René Kleiweg, 2. Edwin van Es, 3. Alvin Sibbald. In de B-groep was het al spannend, zo niet nog spannender, omdat hier meer kandidaten waren voor de tweede en derde plaats. Ook hier was nummer één Arjan van Dijk, niet meer in te halen. Na een, vooral voor deze B-groep ener verende laatste speelavond, kwam Je roen Bonsel op de tweede en Iwan Klei weg op de derde plaats. Eindstand in de B-groep dus: 1. Arjan van Dijk; 2. je- roen Bonsel; 3. Iwan Kleiweg. Nadat voorzitter Bloem de bekers aan de winnaars had uitgereikt, was ook voor de jeugd dit schaakseizoen ten einde. G, WADDINXVEEN - De hengelsport- vereniging Waddinxveen HSW hield zaterdag haar tweede wedstrijd in de zomercompetitie. Er werd gevist in het Amsterdam-Rijnkanaal. De vangst was redelijk. In totaal werd 38.100 gram vis gevangen. De eerste vijf in de A-groep waren: le A. van Leeuwen (7680 gram), 2e M. Reichard (5460 gram), 3e. N. Aalbers (3870 gram), 4e. W. Hout man (3430 gram) en 5e. L. Engels (2280 gram). De eerste vijf in de B-groep waren: le P. van Exel (1740 gram), 2e M. van Leeuwen (1620 gram), 3e R. Jen ner (1430 gram), 4e. M.C. Kers (1100 gram) en 5e M. Hoogerdijk (1090 gram). De volgende wedstrijd in deze com petitie is op zaterdag 8 juni. Er wordt dan gevist in de Amstel (alternatief Heimanswetering). Vertrek om 5.30 uur vanaf het N.S. station Waddinx veen. De tweede helft was zeker geen schoolvoorbeeld van het basketbal maar de spanning vierde hoogtij. In de eerste minuten sloeg TOOS eigen lijk al het beslissende gat, in de 11e minuut stonden de Waddinxveners 19 punten voor. TOOS-scores kwa- r Het A-2 elftal van Be Fair dat in een beslissingswedstrijd kampioen werd. Staand v.l.n.r.: Jan Kloosterman, Peter de Boom, Marco Verschut, Eldert Mulder, Hendrik Jan Koetsier, Wim Hoogendoorn, Martin van Willigen, Arnold v.d. Berg en Steven Verhagen. Zittend v.l.n.r.: Mare Kalkman, Henk Senneker, Peter Noordam, Bartho van Leeuwen, Dinco Ottevanger, Hans van Eek en Hans Visser. worden georganiseerd. Deze avond be gint om 18.30 uur bij de Be Fair kantine en zal om ongeveer 20.00 uur worden afgesloten met de prijsuitreiking. Te vens zullen de topscoorder en de minst gepasseerde keeper van het afgelojpen seizoen voor de junioren en pupillen be kend worden gemaakt en gehuldigd worden. Op 21 juni volgt de afsluitingsavond voorde A, B, en C-junioren. Een avond vol verrassingen volgt aan de Rotte Me ren te Bleiswijk, terwijl op zaterdag avond 22 juni alle mensen die actief zijn geweest binnen de jeugdorganisatie van Be Fair in de Be Fair-kantine het sei zoen zullen afsluiten met de traditionele fondue/dansavond. In het begin van de wedstrijd had TOOS bijna geen grip op Quick Run ners waardoor de Huizenaren tot aan de 12e minuut aan de leiding bleven. Net op het moment dat TOOS de overhand kreeg, zij het met veel moeite, moest basisspeler Hugo Sij laar met een aantal te omstrijden fou ten het veld verlaten. Voor TOOS was dit een breekpunt in de wedstrijd maar de balans sloeg naar de goede zijde door. Een nog geladener TOOS ging er nog harder tegenaan. Tegen rust kon TOOS dan ook iets losko men van Quick Runners en bij rust was het 44-35. -V,- "'.’j De speciaal ontworpen jeugdvlag overhandigd door Jens de Vries en Arjen de Regt aan de heer F. van de Pol. WADDINXVEEN - Op feestelijke wij ze is zaterdag in het tennispark De Woerd van de tennisvereniging Wad dinxveen aan de Alberdingk Thijmlaan jeugdtennistournooi weer van start geg aan. Het jeugdtournooi is een jaarlijks terugkerend evenement waar alle jeugdleden van Waddinxveen aan mee kunnen doen. Dit jaar zijn er in totaal 120 kinderen die zich hebben ingeschreven. In totaal zul len er ca. 300 partijen in twee weken af gewerkt moeten worden, het was zater dag dan ook alleen maar jeugd wat de klok sloeg. Om 9.00 uur werd de kinde ren een uitgebreid ontbijt geserveerd. Vervolgens sprak jeugdcommissievoor- zitter Marcel Verbakel de kinderen op een Amerikaanse wijze toe. Zij het met een vertaling voor de allerjongste jeugdleden. Op Amerikaanse wijze, omdat het tour nooi dit jaar in het teken staan van Amerika. In zijn toespraak vertelde Marcel Verbakel dat dit jaar de tennis vereniging Waddinxveen 25 jaar jong is. Dit zal dan ook uitvoerig worden ge vierd. De kinderen kunnen zelf pop corn en milkshakes maken, hamburgers bakken en kijken naar Walt Disney films. Namens de jeugd boden Jens de Vries en Arjen de Regt (het jongste en oudste jeugdlid) bestuurslid Van de Pol (belast met jeugdzaken) een jeugdvlag aan. Vervolgens werd de Amerikaanse vlag competitiewedstrijd gehesen. Nadat alle kinderen op een Amerikaanse wijze hadden afgeteld gingen 200 ballonnen de lucht in. Door de speakers klonk de bekende muziek van West Side Story: T like to be in America'. Daarna gingen de wedstrij den van start. Rond dit gebeuren wordt het Pali Mall Air Lotto-spel gespeeld, waar bij door de deelnemers prijzen kun nen worden gewonnen in de sfeer van de show: een cursus parachute springen op het eiland Texel en een cursus para sailen op het vliegveld Terlet bij Arnhem. Een van de hoogtepunten van de show zal on getwijfeld het optreden zijn van een stuntvliegtuig, dat met adembene mende toeren en capriolen in de lucht het publiek in vervoering zal brengen, (onder voorbehoud). Parasailen kan ook worden uitge voerd door twee vliegers tegelijk, het zogenaamde duo-vliegen, of met een rechthoekige shute, het square- vliegen. Tijdens de show zal het Pali Mall para-team een serie sprongen maken waarbij precisielandingen op de lokatie een interessant element zijn. -'G 9 m

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 19