Waddinxveen-tennis is met reparatie. Puntenverlies volleybalsters Waddinxveense sportspetters Be Fair nog niet van laatste plaats Schade aan uw auto Ca vereist deskundige |fc,CT* 36 teams competitie gestart Zomersport speelt zich aan Alberdingk Thijmlaan afin herfstsfeer Verlies Korbis PIET ROOS WEG BIJ BE FAIR WSE draait in de top mee De Sperwer Met bus naar WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Florida zag nieuwe mini’s Jeugdturners actief in Gouda Hoger punten totaal voor TOOS-jongens D. Vleggeert traint jeugd bij Be Fair Weinig succes jeugd Aeolus Woensdrecht op 17 mei Sjoelavond Antilope komt met Coopertest Hockeysters verspelen één punt Matige vangst Inhalen Jeugdcompetitie I Senioren Heren Be Fair Thuis WSE I A k GLASBEEK 1 Autoschade reparatiebedrijf i Noordkade 24 1FOCW A, kenmerk voor vakwerk WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 APRIL 1986 MR I Een krappe 2-3 nederlaag voor Wad dinxveen 21, dat aantrad tegen Nieu- werkerk 23. Twee driesetters in de da mes- zowel als de heren-dubbels vielen beide in het voordeel van de tegenstan ders uit. De return moet en kan winst voor de Waddinxveners worden. Team 22, bestaande uit: Miranda Baan. Petri de la Croix, José Costa en Mark Peter Mansveld versloeg Lekkerkerk 23 met 5-0. Van de 76 gespeelde games stonden zij hun tegenstanders er slechts 16 toe. Mooi werk. Team 23 speelde met wisselend succes maar wist toch met 3-2 de zege te beha len tegen KSVV'71 25. Ook voor Wad dinxveen 24 en 25 beide een 5-0 over winning. Team 24 met Lex Gerts. Roderik Kap- aan, Rolf Oostendorp en Pierre v.d. Pol won alles in twee sets en ‘’pakte” 62 van de 90 gespeelde games tegen Zeven sprong 22. Team 25, waarin Caspar Dolieslager. Rogier van Dijk, Michael Oosthoek en Sander van Zanten zitten, had het in Vlaardingen tegen VLTC 26 wat moei lijken er moesten 2 driesetters gespeeld worden. Unaniem luidde het oordeel van de jeugdteams deze zaterdag: kou de wind, maar sportieve tegenstanders. De senioren-teams van de zaterdag moesten met minder succes dan de jeugd genoegen nemen. Slechts 4 van de 9 wedstrijden werden gewonnen. Team 10, uitgerust met de sterke dames Laan en Rutten bleek met de heren Duijves- teijn en Wekking een prima viertal in de 4e klas te zetten. Vooral Leo Duijveste- ijn, die zich in zijn enkelspel ’’voor de leeuwen geworpen” voelde speelde een zeer sterke partij in de herendubbel. Uitslag 4-1. Team 11 met de dames Mouw en Ver- meij en de heren Smit, de Bruin en v.d. Burg is dapper ten onder gegaan met 0- 5. Gekweld door koude werden de spie ren stram en overspoelde hen een doffe Aart Bos als extra spits Het eerste herenteam van Be Fai be haalde een 3-1 zege op het Bergam- bachtse Thor 2. De heren van Be fair zijn voor een mogelijke promotie naar de promotieklasse totaal afhankelijk van andere teams en de kans is dan ook zeer gering, maar wie weet. WADDINXVEEN - In het Warnaarplantsoen heeft zaterdagtweedeklas- ser Be Fair gelijk (0-0) gespeeld tegen Excelsior Pernis. De Waddinxve ners schiepen zichzelf enkele goede kansen, maar gescoord werd er niet. Voorlopig staat Be Fair nog op de laatste plaats met 12 punten uit 18 wed strijden. WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 23 april) om half acht wordt er in het clubgebouw van de schutters vereniging Waddinxveen aan <|e Alber- dingklaan Thijmlaan weer een sjoel avond gehouden. Op de laatste wedstrijdavond werden de eerste plaatsen bezet door mevrouw T. van Leeuwen (klasse A), Jan Harkes (klasse B), mevrouw M. van Renesse (klasse C) en M.C. Taktor (klasse D). WADDINXVEEN - Het eerste korf balteam van Korbis blijft op verlies staan. Nu werd met 3-6 verloren van ZKV. De start van de Waddinxveners was goed. Het eerste aanvalsvak draaide goed en door treffers van Wim Lebbing en Frits Visser werd het 2-0. Het tweede aanvalsvak deed het minder, de 2-2 ruststand was het gevolg. In de tweede helft kwam bij Korbis Cor Matze in de ploeg. Hij scoorde 3-3. Het eerste aan valsvak kreeg opnieuw veel kansen, maar er vielen geen doelpunten. Twee strafworpen werden niet gegeven. WADDINXVEEN - Donderdag avond 24 april om zeven uur start de sportclub Antilope met de eer ste uit een serie van vijf Coopertes- ten. Met de testen kan het aantal meters worden gemeten dat in 12 minuten wordt afgelegd. Het insch rijfgeld bedraagt f. 1,50 en f. 5,- voor alle vijf Coopertesten. Het lopen op de Cooperbaan is een methode om het lichamelijk presta tievermogen te testen. Het kan ook worden gebruikt om de lichamelij ke conditie op te voeren. Antilope biedt dit jaar de mogelijkheid om op de donderdagavonden 24 april, 15 mei, 12 juni, 14 augustus en 4 september de Coopertest af te leg gen. Een jury houdt het aantal ronden bij dat men gelopen heeft en no teert de totale afstand die is afge legd. Op de atletiekbaan aan de Alb. Thijmlaan start donderdag de eerste van maximaal 25 personen om 19.00 uur. De volgende series starten vervolgens om de 15 minu ten. Zaterdag spelen de Be Fair-dames hun laatste competitiewedstrijd om 16.00 uur tegen het op de 3e plaats staande Leython uit Leiderdorp met als doel een 4e en misschien nog een 3e plaats in de competitie. In de eerste set van de wedstrijd tegen Kalinko werd er nog een moeizame se- twinst behaald met 15-6 maar in deze set was al duidelijk te zien dat de concen tratie niet het vereiste peil haalde. In de tweede en derde set liep het dan ook mis want Kalinko wist met hun rommelige en technisch slechte peil de sets te winnen met 15-8 en 15-12. Een 2- 1 achterstand dus voor de Be Fair-da mes, ondanks het ’’komische” scheids- rechtersduo, redelijk voorspoedig. Een WADDINXVEEN/BOSKOOP - Wad dinxveners en Boskopers zijn van plan een bus te huren voor de op zaterdag 17 mei in Woensdrecht te houden actiedag tegen de plaatsing van 48 kruisraketten in die plaats. Ineke de Wolff uit Wad dinxveen: ”Op deze actiedag willen we, zo vlak voor de verkiezingen, nog eens duidelijk maken, dat we het nog steeds niet willen dat die raketten daar ko men". Wie mee wil kan dat laten weten voor het einde van deze maand bij Ton Hout man (01727-5678) of Ineke de Wolff (01828-15376). De kosten zullen plm. f. 12,50 bedragen, afhankelijk van het aantal personen dat meegaat. WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan een konkours vanuit Strombeek. Afstand 128 km. In kon kours 434 duiven. Gelost om 10.15 uur. Aankomst eerste duif 12.04 uur, laatste 12.18 uur. Snelheid eerste duif 1166 m.p.m. Uitslagen: J. Toor 1-2-4-15-24-32-38-49-51-52-78- 79-81-82-85; J. Troost 3-83-89; H. Met selaar 5-7-19-20-27-28-30-34-36-37-80; J. verbakel 6-10-46-56-61-69-86-87-93- 101-106-109; Comb.C en J 8-11-33-108; H. Vink 9-41-54-72; A. Hofman 12-16- 91; D. Heeren 13-14-45-50-100; F. Rip 17; C. Hofman 18-39-43-71; M. Tolle naar 21-23-57-76-105; E.v. Beek 22-40- 53-90-98; Th. Twigt en zn. 25-35-107; D. degenhardt 26-74; Comb. Wibo 29- 55; J. Jansen 31-47-75-77; J.W. Sekeris 42-63-103; M. Verbeek 44-66; H. van Dijk 48-70; N. Hoogerdijk 58-62-84-88- 96-99; T. den Ouden 59; F. Middelkoop 60-67; Mevr. Twigt 64-65; P. Bonefaas 68-73-92-95-97-104; N. van Tol 94-102. Daarna werd de ochtend afgerond met wat speelse oefeningen en tot slot het in middels bekende "molenwieken" Bij dit spel gaf Remon van Gemeren de shuttle hoog aan en elk kind probeerde de shuttle terug te slaan over het net. loopt dan rond het veld en sluit achter de rij weer aan. Al met al weer veel ple zier op deze ochtend en volgende week zijn we om 9.30 uur in de "sporthal Groenswaard" aanwezig om met meer kinderen verder te gaan omdat er een paar graag voor vast wilden terugko men. verdedigingspoging van Marcella Bas en Gonnie Mastenbroek leverde door een botsing twee blessures op. Na een onderbreking van ongeveer 10 minuten en Cora Bos op de plaats van Marcella werd de wedstrijd voortgezet. Kalinko profiteerde van deze omstan digheid en won de laatste set met 15-13. Veel wedstrijden konden niet worden afgespeeld, zodat er dankbaar gebruik zal worden gemaakt van het zegenrijke instituut dat "inhaaldag" heet. Van de 9 teams hebben er 7 de westrijd afgebro ken, enkele met een riante voorsprong op hun tegenstander (Teams 2, 5 en 7). Team 6 won glansrijk van Hatec met 7-1 waarbij alle partijen (ook de verloren D.E) in twee sets werden beslist. Team 9 moest zijn meerdere erkennen in het zeer sterk spelende Langeland 1. Na de inhaaldag is er over de zondag-teams meer mee te delen. Van de 16 zaterdag-teams hebben er 15 al hun partijen kunnen spelen. Alleen team 16 (4e klasse heren) moest de par tijen uitstellen. Van de gespeelde 15 ontmoetingen waren er 9 met winst voor Waddinxveen. Vooral de jeugdteams sloegen een bijzonder goed figuur: 5 van de 6 wedstrijden gewonnen. Wad dinxveen 20 (2e klasse t/m 14 jr) won met 4-1 van Langeland 21. Het viertal: Tjarda van Heek, Yvonne Wiebes, Rob Luiten en Ronald Schoneveld heeft zich kranig geweerd. Het eerste jeugdteam van Florida speel de tegen de Waddinxveense zusterver eniging Aeolus een sterke wedstrijd en won verdiend mét 7-1. Raoul Steenber gen, Daniel Hartwijk en Astrid Hart- wijk en Martine Winkel waren hun te genstanders met goed en verzorgd spel de baas. Team 3 verloor helaas met maar liefst 0- 8 van Zevenhuizen, hoewel Richard Moerings. Rinaldo v.d. Velden. Mireil le Snabel en Yvette Straver hun beste beentje voorzetten. Team 7 tenslotte verloor eveneens, met 2-6 van Shuttle ’74. Voor hun tegenspel verdienen zij echter toch een pluim, deze jongste deelnemertjes Michel Kuipers. Tycho Hage, Roosje v.d. Knaap. Monique Bouwman, Vincent Schenkels en Shar on Schouten. WADDINXVEEN - De volleybaldames van Be Fair hebben in de wed- strijd tegen het op degradatie staande Kalinko uit Scheveningen de kans op een derde plaats in de derde divisie zo goed als verspeeld. De Wad- dinxveensen leden onnodig puntenverlies. WADDINXVEEN - Op uitnodiging van badmintonclub Florida hebben kin deren van 5 tot 8 jaar zaterdag van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in de sportzaal Groenswaard gratis het mini- badminton te spelen. De vereniging had hiervoor uitnodigingen naar leerlingen van omliggende scholen gestuurd. Met veel plezier begonnen de kinderen onder leiding van badmintonbegeleid- ster Leonne Schenkels, die op haar beurt weer werd ondersteund door ent housiaste Florida-leden. aan de bad- mintonochtend. Eerst werd aan de vas te groep kinderen uitgelegd waarom de kinderen waren uitgenodigd en dat ze gekomen waren om met z'n allen veel plezier te maken. Begonnen werd met de warming-up op een speelse manier: krijgertje spelen. De regels werden uitgelegd door Ro bert Kuyff, gevolgd door eenvoudige loop- en strekoefeningen. Daarna werd op een speelse manier badmintonles ge geven. In de pauze werden de kinderen voor zien van limonade en een koekje en Dennis Steenlapd trakteerde omdat hij jarig ging worden Toen werd er gezon gen en de juf las zoals altijd een verhaal tje voor om te voorkomen, dat het eten en drinken te snel werd weggew’erkt. Het verhaal was deze keer aangepast met onderwerpen over badminton. Soms zijn er kinderen die zelf spontaan vragen of zij mogen voorlezen. WADDINXVEEN - De 33-jarige Piet Roos verlaat op korte termijn Be Fair- voetbal, de club waar hij meer dan 25 jaar lid is geweest, waar hij als 7-jarig pupil begon en waar hij vrijwel alle functies die binnen een voetbalvereni ging te bedenken zijn, heeft vervuld. De laatste jaren fungeerde hij als jeugd- voorzitter, had zitting als zodanig in het algemeen bestuur en maakte deel uit als 2e penningmeester in het dagelijks be stuur. Op de algemene leden-voorj aarsverga dering werd officieel afscheid van hem genomen, terw ijl de jeugd dit vrijdag op de jaarlijkse fondue-dansavond zal doen. Piet Roos vertrekt voor onbe paalde tijd naar Vancouver (Canada) Team 18 speelt le klasse veteranen. Dit is een nieuwe kategorie voor de T.V.Waddinxveen. Om de titel "veter aan’;; te krijgen wordt alleen een leef tijd (45 jr. of ouder) geëist. Tennissen hoeft men niet te kunnen maar 't mag wèlDat bewees team 18 door met 4-1 te winnen van een kwartet taaie ’’oefen muren”. Een zeer verdiende zege. Te am 19 had het in Moordrecht tegen te am 9 van die naam niet zo best. Door een verkeerde opstelling werden teveel zwakke plekken gecreëerd en handig door de tegenstanders benut. Men ver trouwt met een betere krachten-verde- ling de volgende wedstrijden gunstiger te spelen dan de 1-4 nederlaag die nu moest worden geïncasseerd. Hieruit blijkt dat zelfs veteranen bereid zijn van hun fouten te leren! tegenstander kon bedwingen, kreeg hij gaande de wedstrijd steeds meer vat op hem en schakelde hij hem veelal volkomen uit. Dit hield wel in dat de agressiviteit van opkomende speler en node werden gemist. Pas in de 15e minuut kon de eerste serieuze doelpoging worden geno teerd. HansWouter Valk, de meest creatieve speler, liet een daverend schot los wat keeper Kleinjan ter nauwernood wist te stoppen. Ook de niet geheel fitte René v.d. Wilk en Peter Bos probeerde via afstands schoten de keeper te verrassen, nu het combinatievoetbal geen mogelijk heden leek te geven. Aan de andere kant waren twee corners van Excel sior de enige gevaarlijke momenten voor keeper Straver. Na rust werd de jeugdspeler Marco Bakker ingezet ten koste van Peter Bos. In 5 minuten had Excelsior bijna succes toen bij een doorloop- bal de spits vrij voor Straver kwam, dankzij goed uitlopen wist deze er ger te voorkomen. Uit een goede combinatie tussen Peter Konijn, Leon Konijn en René v.d. Wilk bracht laatstgenoemde de bal scherp voor waar Marco Bakker z’n eerste doelkans kreeg, z’n schot kwam in het zijnet. Twee minuten later z’n tweede kans via een goed getimende kopbal van Leon Konijn bracht René v.d. Wilk de bal bij Marco Bakker, weer was het zijnet dat z’n inzet keerde. De tijd begon inmiddels te dringen. Be Fair, dat achterin eigenlijk geen risi co wilde nemen, ging toch meer stuwend werken. Arjan Blom, Emy Dieckman en ook Aart Bos gingen wet meer mee in de aanval, vertrou wend op de weer solide spelende Erik Plais'ier en de snelle Erik Ver kerk die niet van achteren weken. Ruud Willemstein werd ingezet voor de moegestreden René v.d. Wilk waardoor HansWouter Valk aanval lender kon opereren. Dit leidde tot een laatste wanhopige poging het cordon voor het Excelsiordoel te doorbreken. Verder dan een nieuwe kans voor de jonge Marco Bakker - duidelijk een belofte - kwam Be Fair echter niet. En kort voor het einde gebeurde het dan nog bijna waar men de hele wedstrijd bang voor was geweest, de nu wat losgelaten routine bracht via een link trekballetje De Lange vrij voor Marcel Straver. Via een lob trok hij de bal - geschonken door bar De Point - over de uitlopen de Straver heen. Rakelings ging hij langs de buitenkant van de paal over de doellijn. Het gelijk (0-0) tegen Excelsior Per nis spelende Be Fair, zonder Peter Loef wegens vakantie en met Ruud Willemstein op de reservebank, had Peter Bos en Eric Verkerk in de basis staan. Het gegroepeerd voetballende Excelsior liet vooral voor rust geen enkele doelkans toe. De lichte voor hoede van Be Fair kon geen winst maken tegen de stugge verdediging van Excelsior en ook het raffinement ontbrak Peter Loef). Bovendien kon men van achteruit te weinig steun verlenen omdat men daar de handen vol had aan vooral de routi nier van Excelsior. Ed de Wolf. Trainer Hup had aanvoerder Aart Bos als voorstopper geposteerd om dit doorlopend gevaar te.beteugelen. Na dat hij aanvankelijk alleen ten koste van lichte overtredingen zijn directe WADDINXVEEN - Afgelopen week einde was de jeugd van badmintonclub Aeolus aanzienlijk minder succesvol in de jeugdcompetitie dan in voorgaande weken. Alleen het 4e team kwam zon dag tot een ruime overwinning. In Bodegraven liet men het 5e team van BC Vederlicht weinig illusies. Alleen in de herendubbel wist men het koppel van Aeolus tot een derde game te dwin gen. Alle overige partijen werden ech ter vrij gemakkelijk gewonnen, hetgeen resulteerde in een 8-0 zege. Het 4e team lijkt zich met dit resultaat op een stevige tweede plaats genesteld te hebben. Het 2e team kwam zaterdag in Nieuw- veen niet verder dan een 6-2 nederlaag tegen het le team van BC Nieuwveen. Alhoewel men het de tegenstander in meerdere partijen knap lastig wist te maken kwam het niet verder dan twee winstpartijen. Het le team speelde zondag uit tegen het le team van plaatsgenoot BC Flori da. Ook zij leden een ruime 7-1 neder laag. Net als voor het 2e team gold ook voor dit team dat men beslist niet ca deau deed. Toch kon men niet verhin deren dat de tegenstander met de winst ging strij kenHet 3e team hoefde het af gelopen weekeinde niet in actie te ko men. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarrft weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 In de landelijke (zondag) competitie zijn er 7 gemengde- en 2 herenteams. De districtscompetitie telt 23 teams be staande uit 3 gemengde-, 7 heren-, 7 da mes- en 6 jeugdteams. Tenslotte treden er in de regionale woensdag-competitie nog een viertal teams van zeer jeugdi gen (rond 10 jaar) aan. Zaterdag wer den de eerste wedstrijdballen geslagen in deze zogeheten zomersport, die zich in ons land meestal afspeelt in een herfstsfeer met winterse buien. Zondag bleken zowel voor spelers als toeschou wers regenpak en paraplu geen overbo dige luxe. Toch werden op beide dagen, met name op de zondag, tussen de buien door nog heel wat knappe ballen geslagen en kon het karige aantal toeschouwers, met in het achterhoofd gedachten aan warme erwtensoep, genieten van goede wed strijden op het park "De Woerd” aan de Alberdingk Thijmlaan. WADDINXVEEN - Be Fair-voetbal is een trainingsovereenkomst voor de jeugd aangegaan met D. Vleggeert. Hij heeft een contract voor het seizoen 1986-1987. Dik Vleggeert is 21 jaar en speelt in het eerste elftal van Olympia te Gouda, waar hij tevens assisteerde bij de jeugd- training. Hij is in het bezit van het oe fenmeester Ill diploma en zal bij Be Fair de C- en E-jeugd gaan trainen en begeleiden. Met de komst van Dik Vleggeert is de trainingsstaf voor het voor het nieuwe seizoen nu compleet bij Be Fair. Voor de senioren zijn dit: A. Rozendaal enB. Koetsier en bij de jeugd L. Vugts, C. van Triet en nu dus D. Vleggeert. De verzorging is ook het komende seizoen weer in handen van E Plaisier. Deze vrij uitgebreide trainingsstaf is een voortvloeisel van het technisch leer plan dat bij Be Fair het afgelopen sei zoen is ingevoerd. Eén van de voor waarden van dit plan is dat elke speler ongeacht zijn capaciteiten recht heeft op een gediplomeerde trainer. Op deze wijze tracht men bij Be Fair alle leden die aandacht en begeleiding te geven waar men volgens de visie van het be stuur recht op heeft. WADDINXVEEN - Met vier groepen - jeugdturnsters 1 en II, turnsters I en turners - heeft TOOS-gymnastiek zater dag in Gouda succesvol meegedaan aan de kringkampioenschappen voor jëugd- turnsters, turnsters en turners (recre atie). De deelnemers draaiden 3 toestellen waarbij voor de dames als extra nog een vrije oefening was. De heren draaiden op de toestellen lange mat, brug en mi- ni-tramp, de dames lange mat brug/ balk, minitramp en de vrije oefening. Zowel bij dames als heren werd vrijw'el door bijna iedereen goed gedraaid. Na een geslaagde demonstratie van ritmis che gymnastiek w'erd de uitslag bekend gemaakt. WSE won in de derde klasse met 3-0 van NSV. De Waddinxveense doelpunten van Kees Mourits (2) en Pim Sluys vie len al in de eerste helft. WSE bezet de derde plaats met 22 punten uit 18 wed strijden. Waddinxveen zondag verloor met 3-1 van Unio. terwijl de Waddinx veners vorige week ook.al een neder laag leden: 3-2 tegen Cabauw. Daar de concurrent Spirit won, Sport - lust gelijk speelde en ’s Gravenzande verloor is Be Fair weinig opgeschoten met het ene wedstrijdpunt. Zaterdag staat de krachtmeting tegen Koploper ARC op het programma. Een alles of niets wedstrijd voor Be Fair om nog enigszins aansluiting te krijgen met de andere staartclubs, aanvang 14.30 uur. Zondag speelt WSE in Capelle tegen Zwervers, welke ploeg öp de tweede plaats staat. WADDINXVEEN - Afgelopen week einde stonden er twee wedstrijden op het programma van de dames van de hockeyclub Waddinxveen. Zaterdag werd bij Evergreen gewonnen met 2-1, terwijl de dames zondag thuis niet ver der kwamen dan 0-0 tegen Westland en daarmee één punt verspeelden. Met nog 2 punten voorsprong op num mer 2, HDS, staat komend weekend twee keer Pijnacker op het programma, terwijl op Koninginnedag de voorlaat ste wedstrijd gespeeld wordt en wel te gen concurrent HDS (uit). Evergreen werd thuis met 6-0 versla gen. Zodoende kon Waddinxveen in Maassluis op heel wat meer weerstand rekenen. Op een slecht veld kwam Waddinxveen vrij snel met 1-0 achter via een strafcorner. Nog voor rust scoorde Pauline Chrisstoffels 1-1 wat iets meer rust binnen het elftal bracht. Ook de tweede helft was dames I duide lijk de sterkere, maar het scoren wilde niet lukken. De keepster van Evergreen stond ijzersterk te keepen, terwijl de cirkel vol stond met verdedigsters. Waddinxveen slaagde er niet goed in die kluit open te trekken, terwijl ook de strafcorner vele malen faalde. Onge veer 5 minuten voor tijd bracht Eveline Ruiter dames I de overwinning nadat de bal hard de plank trof (strafcorner 2-1). Zondag werd eindelijk weer eens thuis gespeeld. Bij Westland werd het eerder 2-0 waarbij beide doelpunten vlak voor het eindsignaal vielen. Ook zondag bleek weer dat de Westlandse dames over een paar sterke verdedigsters en een behoorlijke keepster beschikken. Hoewel de Waddinxveensen veel in de aanval waren, konden ze geen geschikte oplossing vinden om door de Westland se verdediging heen te breken. Een paar goede kansen bleven onbenut. De ver dediging van Waddinxveen hield achter de zaak prima dicht zodat met een 0-0 uitslag toch nóg 1 punt gepakt werd. Op een zwaar veld met een harde wind, precies in de lengte van het veld, kwamen de twee oude rivalen van weleer, WSE en NSV, in het strijdperk. Door de felle wind was het erg moeilijk voor de spelers om de bal onder controle te krijgen, maar WSE had er klaarblijkelijk min- WADDINXVEEN - Zaterdag hield de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW haar eerste wedstrijd in de zomer competitie. Er werd gevist in de Am stel. De vangst was matig: 19 vissers vin gen 28760 gr. vis. De eerste vijf waren 1. J. Verhoef (3460 gr), 2. H. Romeyn (2720 gr), 3. H. de Kwaadsteniet (2580 gr), 4. W. Hout man (2200gr) en 5. R Menner (2000 gr). Zondag werd meegevist aan de eerste van een serie van drie selectiewedstrij den voor het Nederlands kampioen schap. De tien HSW-deelnemers be haalden in deze wedstrijd 6, 7, 10, 12, 15, 19, 22, 27, 29 en 35 kl. pnt. Bij de korpsen was het tweede korps 12e en het eerste korps 14e. De volgende wedstrijd iii de zomercom petitie is op zaterdag 26 april. Er wordt gevist in de Oude Rijn nabij Rouardy (alternatief Aarkanaal). Vertrek vanaf het N.S.-station om 5.30 uur. der moeite mee dan het ongeïnspi reerde NSV. W'SE kreeg in de eerste helft de wind in de rug en dat was bepalend voor het verdere verloop van de wedstrijd. Al na zo’n 3 minuten soleerde Kees Mourits door de NSV-defensie heen en zijn niet eens zo harde schot ver dween in het doel van Kees Schoo- nen. WSE was gretiger en bleef de gehele eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Veel hoge ballen in het NSV-doelge- bied zorgden voortdurend voor ver warring. Na 20 minuten spéelde Pim Sluijs zichzelf vrij en krulde de bal vanaf de achterlijn in één keer in het doel, 2-0. De druk op het NSV-doel bleef groot. De actieve en balvaardige Jos Sluijs schoot net over en Kees Mou rits deed hetzelfde. NSV kon er wei nig tegenover stellen en de ploeg trachtte met forse halen de bal weg te werken. Vlak voor rust was het echter toch weer raak voor WSE. In een rommelige situatie was het weer Kees Mourits die de bal uiteindelijk in het NSV-doel liet verdwijnen waar mee hij zijn ploeg op een riante voor sprong van 3-0 bracht. Na de rust kreeg NSV dus het wind- voordeel maar de ploeg van oud WSE-trainer Leen Bezem bracht er niet veel van terecht. Even leek het erop dat de Noordenaren door konden drukken. Ton de Jong kreeg twee kansen op rij maar hij faalde voor open doel. Ook Rino Bodt vuurde een hard schot af maar zijn schot stuitte af op de paal. Door hoge ballen in het strafschopge bied te plaatsen probeerde NSV hun lange aanvallers te bereiken maar doelman Ton Kling bleef heer en meester door alles te pakken of weg te stompen. De harde wind wilde niet luwen, het NSV-offensief echter wel en W'SE kreeg zelfs weer grip op de wedstrijd. Vlak voor tijd kreeg Kees Mourits twee juweeltjes van kansen, maar beide keren stond keeper Kees Schoonen niet toe dat WSE een nog grotere voorsprong kon nemen. WADDINXVEEN - De tennisvereniging Waddinxveen is de competitie ingegaan met 36 teams. Op een ledenbestand van nog geen 600 betekent het, dat bijna 30% van de leden de kans krijgt zich 6 weken lang in kracht te meten met vertegenwoordigers van andere verenigingen. WADDINXVEEN - De TOOS-tur- ners Auke Siersema, Arthur Blom, Al exander Poot en Albert Hogeweg heb ben zaterdag in Den Helder een goed turntournooi voor jongens in de klasse 5A (10-12 jaar) gedraaid. Ze verhoog den hun puntentotaal. Auke’s sprong lukte deze keer niet zo best, toch haalde hij een puntentotaal van 51,25 (16e plaats). Arthur haalde totaal 57.30 punten (6e plaats), Alexan der haalde totaal 55,40 punten (7e plaats) en Alben totaal 52,95 (13e plaats) zelfs 2 punten hoger dan de vori ge keer. Er waren totaal 28 deelnemers voor klasse 5A. ‘s Ochtends werd er al geturnd voor de klasse 6A (jongens tot 10 jaar). Daar kwamen voor uit Stanley Slagter en Sietse Siersema. Stanley had echt pech. Hij viel bij voltige, terwijl het juist zo goed ging en bezeerde toen zijn knie. Toch ging hij van een puntentotaal van 48.60 de vorige keer naar totaal 51.90 punten 13e plaats) wat toch een best re sultaat was. Sietse turnde een goede wedstrijd en ging van een puntentotaal van 49,40 de vorige keer naar totaal 55,70 punten (7e plaats) zelfs meer dan 6 punten hoger. Er waren maar liefst voor klasse 6A 55 deelnemers. ellende - maar niet bij de tegenstander Hoge Limiet 1. Deze keer werd alleen het "after-tennis” gewonnen, bij de re turn wacht Hoge Limiet een koude ker mis. Voor team 12, bestaande uit de dames Vermeulen en Elberse en de heren Franken en Bergwerf bleek Zevenhui zen 7 geen partij. In tweesetters. de mi xed van Tom en Riet zelfs zonder één tegengame, werd alles glad gewonnen. Het sterke herenteam 13 (hfdkl. B) moest met 2-3 in het fortuinlijk spelen de Berkenrode 17 zijn meerdere erken nen. Er zat een tiebreak in één heren dubbel met "fout". Jammer! Nieuwerk- erk 18 bleek ook te sterk voor het 2e klasse herenteam van Waddinxveen 14. Twee driesetters gingen uiteindelijk naar de gasten, die met een 4-1 overwin ning huiswaarts konden. Team 15. kreeg tegenstanders die kon- den tennissen. ROVS 7 bestond uit ex- B-spelers en daar kon het moedige vier tal Joop Nederhof, Herman de la Croix, Barto Nieuwenhuijzen, Jan Dolislager niet tegenop. Elk maakten ze 5 tegenga- mes in hun partijen en alleen Herman kwam tot 6. Bravo! Gelukkiger zijn de berichten van de te ams 17 en 18. Van deze twee won het eerste met 5-0 tegen de zeer sportieve tegenstanders van TIOD 15, en dat on danks de "siberische koude” en het "ge brek aan concentratie in de rackets’^?). Nel de Ruyg-Schardam is benoemd tot lid van verdienste van TOOS. De Wad dinxveense gymnastiekvereniging neemt met verscheidene groepen deel aan de Demogyada op 24 mei in Dord recht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 19