Autodieven aangehouden Intrede van ds N. van der Want Muziekshow van Concordia Wielrenners in ’t nieuw Volleybalsters missen 3e plaats Kolderdag van "De Rank i Jb/ Meubelstad- Schoonmaken prijzen voor D elftenaren Erms Holland BV DANA BV Jeugd Aeolus op dreef WADDINXVEENSE EXPOSEERT IN GOUDA TREKKING LOTERIJ St. VICTOR grond aan Alpherbrink POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Aanrijdingen Aangehouden Diefstal Heren Schade aan uw auto vereist F7 deskundige reparatie. Overtredingen Bestraffing Auto naar sloop arms GLASBEEK B Bfe a WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DONDERDAG 1 MEI 1986 aquarellen in het Rode Kruis bloeddonorcentrum in Gouda. Het was weer kolderdag op de christelijke school voor LHNO De Rank" aan de Esdoornlaan. (Foto: Sjaak No- t IFOCWA l nist Cor Breedijk werden de bekende nummers vertolkt als I don’t know how to love him, I Hosanna en Superstar. De filmmuziek van H. Morricone ’’Once upon a time in the West” en "The good, the bad and the ugly", besloot het muzi kale gedeelte van de avond als sfeervol. te houden. De eindstand was uiteinde lijk 6-2 in het voordeel van het 2e team. maal door de oudste leerlingen geko zen. ’s Morgens in alle vroegte waren de leer lingen (4e klassen) al op school voor de nodige voorbereidingen. WADDINXVEEN - In de niet helemaal gevulde Ontmoetingskerk hield de muziekvereniging Concordia vrijdagavond de jaarlijkse muziekshow. Opnieuw kon een enthousiast publiek genieten van veel muzikaal spekta kel. WADDINXVEEN - Onder toezicht van notaris mr. P.L. van der Meulen heeft de trekking plaats gevonden van de grote jubileumloterij van de Stich ting Scouting St. Victor (1946-1986). Er werd een grote reeks prijswinnende nummers bepaald. Nagenoeg alle win naars hebben hun prijs inmiddeld thuis bezorgd gekregen. Alleen de adressen van de bezitters van de lotnummers 11168 en 13869 ontbreken nog. Zij wor den verzocht, zich telefonisch te melden bij (01828)-12622. WADDINXVEEN - Zonder de geblesseerde Marcella Bos en met de ju nioren Cora Bos en Annemarie de Rooy als reserves hebben de volleybal- dames van Be Fair de laatste competitie-wedstrijd onnodig verloren van Leython. De heren van Be Fair kwamen het afgelopen weekeinde niet in actie. Op donderdag 24 april werden om streeks 22.00 uur 4 Waddinxveners (16 en 17 jaar oud) aangehouden, toen zij de gevel van een winkel aan de Bredero- delaan aan het bekladden waren. Met diverse kleuren verfbussen werd door hen de muur bespoten. Zij verklaarden deze vorm van grafity te hebben toege past, daar ze dat leuk vonden. Wegens vernieling en baldadigheid is tegen hen proces-verbaal opgemaakt. hoe zijn dames ook de 3e set en 4e set kado gaven aan Leython met 15-8 en 15- 12. De Be Fair-dames liepen hierdoor de 3e plaats in de 3e divisie mis die nu door Leython wordt ingenomen. De dames gaan zich de komende maanden voor bereiden op het nieuwe seizoen. Over de samenstelling van de selectie voor het volgend seizoen is nog niets bekend. WADDINXVEEN/GOUDA - Tot en met dinsdag 3 juni exposeert de Waddinxveense Aleid Abels-de Jong olieverfschilderijen, tekeningen en Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA.kenmerk voor vakwerk WADDINXVEEN - De wielerploeg van Vink Verzekeringen in Waddinx veen (25 leden) is voorzien van nieuwe kleding. De meeste leden kwamen hier voor naar de Overtoom 35 om de kle ding in ontvangst te nemen en voor het maken van bijgaande foto. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland heeft zich nieuw laten inschrijven Erms Holland BV, Wad dinxveen. Omschrijving bedrijf: De handel, daar onder begrepen de im- en export en transitohandel in fruit, groenten en con serven. Maatschappelijk kapitaal: 200.000 waarvan geplaatst/gestort 40.000,-. Directie: Handel- en Exploitatiemaat- schappij A.F. Troost BV te ’s-Graven- zande. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven Da na International BV. Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: Het bedrijf der vennootschap omvat de groothandel en export van levensmiddelen, het beleg gen van vermogen in alle soorten ver mogensbestanddelen. enz. Maatschappelijk kapitaal: 200.000.-, waarvan geplaatst 40.000,-. Direc teur: S. van Romondt te Waddinxveen. De heren van Be Fair kwamen dit week end niet in actie. Aanstaande zaterdag staat de bekerwedstrijd tegen Skania op het programma. Om 12.00 uur wordt de kwartfinale gespeeld in sportzaal Groenswaard, wat een spannende wed strijd belooft te worden. Skania is dit jaar gepromoveerd naar de promotie- klass4 en komt met oud Be Fair-speler/ trainer Wim Bannink naar Waddinx veen. De 10 hoofdprijswinnaars kwamen daartoe bijeen in de meubeltoonza- len van de firma Berkesteijn, Noordringdijk. De le prijs - een kleurentelevisie - ging naar de heer H. v.d. Jagt te Delft. De winnende slagzin luidde: ’’Meubelstad Waddinxveen biedt kwaliteit én een uitgebreid assorti ment voor elke prijsbewuste consu ment”. De 2e prijs - eveneens een kleuren TV - ging ook naar Delft, namelijk naar mevrouw T. Mooy. Zij maak te de slagzin: ’’Meubelstad Wad dinxveen, Enkel om dat ene feit: Veelzijdigheid”. Eerst de 3e prijs - een fiets - bleef dichter in de buurt, namelijk bij T. van Beest uit Waddinxveen. Deze inzender koos de volgende slagzin: "Meubelstad Waddinxveen heeft alle meubelwensen voor jonge en voor oude mensen”. De overige prijswinnaars waren: W.J. Mooyen, Delft, 4e prijs (fiets), J. de Winter, Delft. 5e prijs (zwart-wit TV), J. v.d. Vis, Bos koop, 6e prijs (zwart-wit TV), H. Stolk jr, Delft, 7e prijs (walkman), E. v.d. Plaat, Waddinxveen, 8e prijs (walkman), E. Noordam, Zoetermeer, 9e prijs (walkman) en mevr. Janmaat-Moraal, Waddinx veen, 10e prijs (walkman). WADDINXVEEN - Vorige week woensdag ontving de Christelijk Afge scheiden Gemeente aan de Dorpstraat in de persoon van N. van der Want uit Dordrecht een nieuwe herder en leraar. de Knegt, vervolgde met Happy Go Lucky. Solist Leon de Knegt speelde een virtuose solo op de xylofoon. Dat werd een succes bij het publiek. De Western Pictures van componist Aleid Abels is geboren in 1950 en ge noot haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten MO A en B. Daarna volgde ze nog eni ge tijd de Vrije Academie te Den Haag. Zij heeft les gegeven op verschillende scholen in Utrecht en Rotterdam en op de Volksuniversiteit te Bodegraven. Op dit moment heeft zij'vanwege haar drukke gezin minder tijd en geeft alleen een tekencursus in De Boog te Wad dinxveen en werkt zoveel mogelijk thuis aan opdrachten. Ze heeft reeds eerder geëxposeerd in Alphen a/d Rijn, Gouda, Amerongen, Amsterdam en Weesp, Over haar werk zegt zij zelf: "Meestal komen er perso nen op voor, omdat ik het erg leuk vind om mensen te protretteren, maar vooral doordat er veel uitdrukking in houding en gezicht is te leggen”. Naast schilderijen en potloodtekenin gen zijn er op de Goudse expositie trek poppen of beweegbare figuren te zien. Luik-Bastemaken-Luik en Parijs-Rou- baix. Vink Verzekeringen is niet alleen actief in de wielrennerij maar heeft ook een eigen zaalvoetbalvereniging die met twee terams meedoet aan de competitie en bovendien wordt een elftal van WSE gesponsord. Ieder jaar is er het Vink Verzekeringen Zaalvoetbaltournooi dat dit jaar zal plaastsvinden op 30 au gustus. Bij het nader in Waddinxveen ingestel de onderzoek kwam vast te staan, dat de jeugdige bestuurder nog meer diefstal len had gepleegd. Hij bekende een in braak bij een garagebedrijf aan de On derweg en aan de Staringlaan. Onge wenste bezoeken werden door hem ge bracht aan de kantine bij de surfplas in Reeuwijk en een school in Gouda, waar een radiocassetterecorder werd ont vreemd Bij één van de garage-inbraken werd een personenauto ontvreemd en joyriding mee gepleegd. Deze auto was eerder nabij de Tollenslaan teruggevon den. Deze zijn tot stand gekomen omdat ze graag figuren die ze schildert zou willen zien bewegen Bij het maken van de trekpoppen was ze in het begin vooral gïnspireerd door de Italiaanse Renais sance, vooral qua kleding. De geëxposeerde werken zijn niet te koop, omdat zij deze werken in de loop van de jaren voor zichzelf maakte. Ver der werkt zij in opdracht. Haar werk is bijzonder te noemen en het is zeker aan te bevelen de expositie van deze Wad dinxveense kunstenares te bezoeken. Het bloeddonorcentrum is gevestigd in het gebouw "De Molenwiek”, Gronin- gerweg (industrieterrein) te Gouda. Opningstijden: maandag, dinsdag, vrij dag van 9.00 tot 14.00 uur, woensdag en donderdag van 14.00 tot 20.00 uur. Het kledingpakket bestaat uit een shirt, broek en jack met daarop vermeld de naam van de sponsor. Verschillende le- werd betrapt en ging er vandoor. De vi deorecorder werd niet meegenomen. In dezelfde nacht werd getracht in te breken in een nabij gelegen woning. Het slot van de achterdeur werd gefor ceerd, echter daar meer inbraakvoorko- mende maatregelen waren getroffen, kon men de woning niet binnen komen. Op zaterdag 26 april werd tussen 12 en 1 uur op een op de Beukenhof gepar keerd staande personenauto getracht open te breken. Het portierslot aan de passagierszijde is verdwenen. Uit de auto is niets ontvreemd. WADDINXVEEN - In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april werd een 18-jarige Waddinxvener aangehouden door de gemeentepolitie van Utrecht. De knaap werd met een andere Waddinxvener rijdend in een personenauto aangetroffen in de Domstad. Deze auto was de voorgaande nacht ontvreemd uit een garage aan de Henegouwerweg. Aanvankelijk trachtte de jeugdige bestuurder zich aan zijn aanhouding te onttrekken, doch na korte achtervolging kon hij worden ingerekend. In de eerste set zagen de speelsters van Leython een weergaloos Be Fair tegen over zich. Leython kon geen vuist ma ken en met name de goede service van Cocky Smits scoorde veel punten. Via een 10-1 voorsprong werd uiteindelijk een terechte 15-2 setwinst behaald. Be Fair leek rechtstreeks op een 3-0 af te stevenen wat een 3e plaats in de eind rangschikking zou betekenen. Het ver baasde dan ook vriend en vijand dat Be Fair de lijn van de le set niet kon door trekken in de volgende sets. Be Fair nam vaak te weinig initiatief en gaf Leython te veel ruimte om tot een goe de aanvalsopbouw te komen. Dit resul teerde in een 13-15 nederlaag. In de derde set hetzelfde beeld. De spel- verdeelsters Dory v.d. Meent en Jannie Zeeman konden het spel niet naar hun hand zetten en de set-ups lagen te ver naar binnen, zodat de aanvalsters niet konden profiteren van de mogelijkhe den die er op de buitenkant lagen. Be Fair speelde zichzelf hierdoor vast en niemand kon het team er overheen til len zodat coach Lupgens moest toezien van de eerste heer al danig verzwakt, kreeg het team nog een tweede domper te verwerken door het geblesseerd uit vallen van de tweede heer. Hierdoor Op de muziek van Olandese presenteer de Concordia zich aan het publiek, waarna de harmonie licht klassieke wer ken speelden van Fête au Village van P. Stalmeijer en de Hongaarse dans nr. 5 van John. Brahms. Cor Breedijk ver tolkte Prelude in Classic Stijle op het or gel. Ook het jeugdige talent kwam aan bod. De majoretten Monique Troost en Kir sten van de Valk draaiden er stevig op los, de talentvolle Terje van de Valk speelde een slagwerksolo begeleid door zijn meester Jan Alblas en het jeugdor- WADDINXVEEN - In deze weken wordt dan gestart met het schoonmaken van de vervuilde grond aan de Alpher brink in de Waddinxveense woonwijk Zuidkade. Dit karwei is vertraagd door de vorstperiode in d winter. Met de sanering van de bodem - waar over de bewoners aan de Oostpolder- weg en Alpherbrink schriftelijk zijn geïnformeerd - is de provincie Zuid- Holland bezig. Het gaat om olieveront- reiniging in het grondwater onder een aantal woningen aan de Alpherbrink. De sanering komt neer op het wegpom pen van verontreinigd grondwater, dat wordt afgevoerd naar de riolering. De waterzuivering van Waddinxveen spoelt het water vervolgens schoon. Na drie tot vier j aar is het grondwater gerei nigd en bestaat er geen kans meer op verspreiding van de verontreiniging door het grondwater in de hele wijk. Voor de sanering is een pompinstallatie nodig, die in een container is inge bouwd. Op voorstel van de bewoners aan de Alpherbrink is gezocht naar een plaats waar de container zo weinig mo gelijk hinder oplevert. De installatie le vert overigens geen geluidsoverlast op. Het plaatsen van de container gebeurt naar verwachting deze maand, bij de start van de sanering. De container wordt zo neergezet, dat de bomen niet worden beschadigd. Onder het gangpad achter de tuinen moet een aanvoerbuis komen te liggen. Omdat de gangpaden achter de wonin gen eigendom zijn van de huiseigena ren, zal aan eigenaar/bewoners toe stemming gevraagd worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor het leggen van de buis wordt het pad opgebroken. Het leggen van de buis is in één of enkele dagen gebeurd. Met- een daarna wordt het ppad in de oude toestand hersteld en kan men de schuur weer over het gangpad bereiken. In to taal duurt het aanleggen van de aan voerbuis ongeveer vier weken. ’s Middags werd hij met de woorden uit 2 Timotheüs 4:2 "Predik het Woord” bevestigd door zijn voorganger ds. A.P. Verloop. Ds. Verloop die hiermee zeer verblijd was, en een innerlijke wens in vervulling zag gaan, sprak over een lief- devotle opdracht, inhoud en arbeid. Aan de handoplegging namen naast de bevestiger deel ouderling I. Hoogend- oorn en ouderling G. Hoogendijk, broer van de onlangs overleden ds. W.J. Hoogendijk uit Schiedam, 's Avonds deed ds. Van der Want zijn intrede in een overvol kerkgebouw met de tekst Psalm 45:1-3. Als thema had hij gekozen "De dienst van de prediking des Woords als een lied der liefde”. Ds. Van der Want ver klaarde dit een drietal gedachten: de toon waarop dit lied gezongen wordt, de persoon voor wie dit lied gezongen wordt en de persoon die in dit lied be zongen wordt. "In de prediking mag de bestraffing niet ontbreken, maar de prediking moet ook gericht zijn om de bruid te zoeken. Wee onzer als ik het evangelie niet verkondig en u er geen acht op slaat”, aldus de nieuwe predikant van de Christelijke Afgescheiden Gemeente. "Onder de schijn van godsdienst kan veel schoon heid zijn, maar van Hem staat er: Hij had geen Gedaante noch Heerlijkheid, nochtans was Hij veel schoner dan alle mensenkinderen. Wij kunnen er maar iets van stamelen, onze tong is tekort om die schoonheid te vertolken”. ”Zit daarom niet aan mijn voeten maar de verrichtingen van hun zoon of doch ter kwamen kijken. Team 1 speelde tegen het le team van BC Re wie uit Reeuwijk. Het team van Aeolus ging voortvarend van start en stond na de enkelspelen op een 3-1 voorsprong. In de dubbelspelen kon men de voorsprong echter niet vasthou- of all, To the point, Drummer Time, de laatste drie nummers werden gecomp oneerd door instructeur Jan Alblas. Henk Monster werd gehuldigd met zijn 25-jarig lidmaatschap van de vereni ging. Hij werd lovend toegesproken door voorzitter Bram van Rutten. Hem werd de zilveren speld overhandigd den en wist Rewic langszij te komen. Daarmee werd de eindstand op 4-4 be paald. Het 2e team boekte tegen het 4e team van ABC Zigo uit Alphen a.d. Rijn een mooi resultaat. Net als het le team na men zij in de enkelspelen een 3-1 voor sprong. Doch in tegenstelling tot het le door KNF-afgevaardigde De Ruiter, team wisten zij wel de voorsprong vast Voor de pauze staakten de muzikanten van de harmonie in het stuk De Staken de Muzikanten van H. Klein. Uit pro- Team 3 bleek tegen het 4e team van BC test verlieten alle muzikanten het podi- SUF uit Gouderak opnieuw ongenaak- um. baar. Men gaf de tegenstander geen Het orkest, gezeten in de uit de twinti- schijn van kans en de wedstrij d was dan ger jaren bekende big-band-formatie en ook in recordtijd gespeeld. De tegen- onder leiding van orkest-leader Gerrit stander werd met een 8-0 nederlaag ont goocheld naar huis gestuurd. Het kam pioenschap ligt voor het 3e team nu bin nen handbereik. Het 4e team kwam er tegen het 10e te am van BC Flair uit Alphen a.d. Rijn Kees Vlak was een technisch moeilijk niet echt aan te pas. Door het ontbreken werk waar de fantasie in de muziek zich verplaatsten naar de prairie van Ameri ka met zijn specifieke geluiden van paarden, huilende wolven en koeien. In de Rock Opera Jesus Christ Superstar gingen sowieso al twee partijen verloren met zangeres Lia van Leeuwen en orga- zonder dat ze werden gespeeld. Dë einduitslag was derhalve 7-1 in het voor deel van de bezoekers. aan Zijne voeten en hang niet aan mijn lippen maar aan Zijne lippen". Gena is op Zijn lippen uitgestort", aldus ds. Van der Want, die in zijn dankwoord, zich in het bijzonder richtte tot zijn be vestiger ds. Verloop en hoopte dat hij hem met raad en daad wilde bijstaan. Zo de Heere wil aan de avond van uw le ven”. Hierna werd ds. Van der Want toege sproken door ouderling I. Hoogend- oorn die de gemeente verzocht de nieu we predikant psalm 87: 4 en 5 toe te zin gen. Zaterdag was er voor de gemeente een kennismakingsbijeenkomst in de ge meenschapsruimte van de Rehoboth- school. Velen maakten van deze gele genheid gebruik de nieuwe predikant met zijn gezirj de hand te schudden. Na de vossenjacht was er een griezelig spel en een eng toneelstuk te zien. Het was een bijzondere, griezelige, enge ochtend maar toch ook dit jaar weer succesvol Op dinsdag 22 april werd aangifte van diefstal van een generator uit een bouw keet van de dienst gemeentewerken gedaan. De keet bleek te zijn openge broken. Op donderdag 24 april werd een plaats genoot aangehouden bij A.H.-super markt bij diefstal van 9 pakken koffie. Tegen hem is proces-verbaal opge maakt. In de nacht van donderdag 24 en vrijdag 25 april werd ingebroken in een woning aan de Jan Dorrekenskade-Oost. Een videorecorder werd gedemonteerd en klaar gezet om te kunnen worden mee genomen. De ongewenste bezoeker Woensdag 16 april: Kop-staart-aan- rijding tussen twee personenauto’s op de Henegouwerweg. Zware mate riële schade. Donderdag 17 april: Aanrijding op de Goudse Poort tussen personenauto en vrachtauto. Een te veel links rij dende auto raakte een tegenligger. Lichte materiële schade was het ge volg. Vrijdag 18 april: Niet verlenen van voorrang was de oorzaak van een aan rijding, welke plaats vond op de hoek Vondellaan-Jan Luykenstraat. Per soonlijke ongelukken deden zich hierbij niet voor. Vrijdag 18 april: Omstreeks 21.30 uur raakte een Waddinxveense fietser gewond bij een aanrijding welke plaats vond op het K.W.-plein. Op de kruising vond deze aanrijding plaats met een personenauto. Woensdag 23 april: Twee auto’s werden licht beschadigd bij een aanrijding op de kruising nabij het K.W.-plein. Oor zaak: niet verlenen van voorrang. Kop-staart-aanrijding op het brugdek van de hefbrug. Te vroeg optrekken van een groen licht krijgende bestuurder was de oorzaak van het ongeval. Lichte materiële schade was het gevolg. Vrijdag 25 april: Op de hoek Noordein- de-Wadde vond om 13.20 uur een aan rijding plaats tussen een personenauto en een tweeling op een bromfiets. De broers, 18 jaar èn afkomstig uit Gel- derswoude, raakten hierbij gewond en werden per ambulance met respectieve lijk dubbele botbreuk aan linkerbeen en een vleeswond naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden overgebracht. Een 75-jarige Waddinxveense fietser raakte licht gewond bij een aanrijding op het K.W.-plein. De fietser kwam licht in aanraking met een personenauto en kwam daarbij ten val. Niet verlenen van vrije doorgang was de oorzaak van een aanrijding omstreeks 19.00 uur op de hoek K.W.-singel-Lou- ise de Colignylaan. Lichte materiële schade aan 2 personenauto’s was het ge volg. Zaterdag 26 april: Op de Zuidkade een kop-staart-aanrijding tussen 2 pers onenauto’s. Lichte materiële schade. Geen persoonlijke ongelukken. Nabij de splitsing Kanaaldijk-Apollol- aan raakte een 14-jarige Waddinxveen se fietser licht gewond. Bij het overste ken van de Kanaaldijk werd hij op de fietseroversteekplaats aangereden door een automobilist. Hij werd per ambu lance naar het Bleulandziekenhuis overgebracht. Op vrijdag 25 april werd tussen 7.30 uur en 9.00 uur nabij de hefbrug een contro le op het verkeersgedrag bij de ver keerslichten gehouden. Totaal 17 be stuurders negeerden het rode licht en werden daarbij bekeurd. Een 24-jarige Waddinxvener werd zon der in het bezit van een rijbewijs te zijn, rijdend in een personenauto aangetrof fen. Hij is reeds 20 keer eerder bekeurd voor hetzelfde feit. Een 34-jarige inwoner van Gouda reed op een bromfiets, welke niet was verze kerd. De man werd bekeurd en de bromfiets in beslag genomen. Op maandag 28 april werd een uit Reeu wijk afkomstige bestuurder met zijn personenauto aan de kant gezet, daar dit voertuig in verwaarloosde staat werd aangetroffen. De auto bleek vele tech nische defecten te vertonen (ontbreken ruitenwissers, slechte beremming, geen koplamp, richtingaanwijzer ontbreekt, geen spatborden rechts en links voor). De auto is inmiddels naar de sloop afge voerd. den zijn woonachtig in de Goudse regio. De meeste leden zijn werkzaam bij de Rotterdamse brandweer. Sommige leden doen me aan wedstrij den maar de voorkeur gaat uit naar toertochten van 100-300 kilometer. Ook zijn de voorbereidingen al weer ge troffen voor een rit naar Oostenrijk van ca. 1100 kilometer, waarover de renners vijf dagen willen doen. Bovendien doet er een ploeg mee met de toertochten WADDINXVEEN - Zondag speelden de vier jeugdteams van badmintonclub Aeolus de voorlaatste wedstrijd in de jeugdcompetitie. Thuis spelen in sport- kest plaatsen zich tussen de leden van de zaal ’’Groenswaard" betekent iedere harmonie en speelden een viertal wer- keer weer een gezellige drukte. Ook dit- kjes. maal waren er weer velepuders die naar Het majoretten-peleton danste op het j--i-c ji. Zuid-Amerikaanse ritme van Mexican- Trompets, Fascination Drums en de mars Glorioso. Het optreden van de drumband trok veel aandacht. Met veel tempo-wisselingen en effecten groeide dit uit tot een professionele ritmegroep. Stukken zoals Samba Fantasia, March WADDINXVEEN - Zaterdag morgen werden door de voorzitter en de secretaris van de Stichting Meubelstad Waddinxveen, de heren G.B.Th. Mulleman en C.A.P.M. Loose, de hoofdprijzen uitgereikt van de tijdens de Paas- meubelshow in Waddinxveen ge houden slagzinnenactie. te boom). WADDINXVEEN - De hoogste klas sen van de christelijke school voor LHNO De Rank aan de Esdoornlaan vierden dit jaar weer Kolderdag. Het onderwerp "spoken/griezelen" was dit- -- f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 15