Vakantie- kaarten Recordopbrengst rommelmarkt Muziekgroep in koffiebar Op vakantie? Dan nu alles goed regelen bij de Rabobank. Meer bank voor je geld GEVONDEN! en ^VERLOREN! 1BI0SC0PEV -Gouda- bij politie KERK ’’CDJA moet CDA meer onder druk zetten fM Rabobank O |pl Weekenddienst dierenarts: Programma Arcade Bioscopen Dagelijks (beh. di.) 7 en 9.30 uur. Za zo. en wo. 2 uur: SHE’S OUT OF CONTROL. Filmhuis Gouda Gevonden 1 Bulletin Verloren j - IVLH I\d ensten t I s. H 1 ~~7g WW Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 20 juni 1990 I De CDJA-kern met wethouder K. W. Th. van Soest bij de hefbrug over de Gouwe. (Foto: Sjaak Noteboom). CDJA wil motor af ses Beatrixlaan in Waddinxveen. De toegang is vrij. ZONDAG 24 JUNI 1990 De rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk kende ook een afdeling meubelen. (Foto: Sjaak Noteboom). fiets. Zaterdag MOM-festival Dienstdoende apotheek: Boskoopse Apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834. tas met inhoud; wit knipportemon- neetje. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Dienstdoende verloskundige A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. Gehuwd: H. Werkman en M.J. Groenenveld; J. A. van der Eist en W. Ros; F.J. Sekeris en W.D. Tol; E.K. Tonkens en M.A.M. de Jong; F.K. van Waesberge en J.M. Roos. Overleden: Buikema, Johan J., oud 85 jaar; Glasbeek, Hendrik, oud 73 jaar; Kreuningen ev de Bres, Maria G., oud 80 jaar; Kui pers, Ria A., oud 39 jaar; Toelanie ev van der Horst, Bertha E., oud 80 jaar; Vink, Johannes, oud 67 jaar; Winkels, Heinrich M., oud 71 jaar; Pjjpers, Hendrik J.oud 80 jaar. WADDINXVEEN - De zaterdag ge houden rommelmarkt/bazar van de Gereformeerde Kerk in Waddinxveen, die jaarlijks wordt gehouden rond de Kruiskerk, is een groot succes gewor den. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 22 juni om half negen zal de groep ’’New Destination” optreden in de her vormde koffiebar ”De Schaapskooi”. Deze groep, die al vaker in de koffiebar geweest is, heeft een repertoire dat va rieert van rustige ballads naar de wat stevige nummers. De teksten en de muziek zijn door de groep zelf geschreven. De boodschap is duidelijk: het christelijk geloof en de dingen uit het dagelijks leven. Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer: Buitenlands geld Reisverzekering Reischeques Eurocheques en Eurochequepas met PIN-code Eurocard/Rabocard Safeloket Hulpverlening in het buitenland Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis. Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen ZATERDAG 23 JUNI 1990 EN ZONDAG 24 JUNI 1990 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: W.A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. W. Vroegindeweij, Voorthuizen 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. G.C. Kunz 15.00 uur ds. H. Schipaanboord (aangepaste dienst) 18.30 uur ds. M.A. v.d. Berg, Groot-Ammers Bethelkerk: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uurds. J.W. Goossen Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. D.J. van Bart, Schoonhoven 19.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uurds. B. Koekkoek, Rotterdam-Alexanderstad 17.00 uur ds. H.R. Stroes, Nieuwerkerk aan den IJssel Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. P. A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want Het programma van het festival is als WADDINXVEEN: Kerkweg-Oost 161 - Tel. 01828-14566 - Bijkantoor: Groensvoorde 14 BOSKOOP: Overslag 12 - Tel. 01727-15540 Burg. Colijnstraat 22 - Tel. 01727-14141 Bijkantoor: Puttelaan 144 - Tel. 01727-12400 Dagelijks 7 en 9.30 uur. Za zo. en wo. 2 uur: LOOK WHO’S TAL KING. Dagelijks 7 en 9.30 uur: SHIRLEY VALENTINE. Za zo. en wo. 2 uur: OLIVER CO. Di. 7 en 9.30 uur: DEAD POETS SOCIETY. Vr. en za. 9 uur, zo. 3 en 9 uur: THE LAST EMPEROR. WADDINXVEEN - Zaterdag 23 juni zal het al enige jaren in Waddinx veen en omstreken opererende MOM-docentencollectief een groots op gezet MOM-festival houden in de hervormde Immanuëlkerk aan de Prin- Op de laatste kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van het CDJA stonden namen van vier CDJA::ers: J.S. Wineke (10e plaats), J.C. Oudijk (17e), R. Hielema (22e) en L. Gerts (25e). De actie ’’Brug omhoog, motor af!”! behoorde tot één van de activiteiten, waarmee vorige week de viering van het eerste lustrum werd afgesloten. Volgens het CDJA moet een bord als "Brug omhoog, motor af"!, zoals in Boskoop al jaren het geval is, automo bilisten ertoe aansporen hun motor af te zetten als de brug omhoog is en even tueel als het verkeerslicht op rood staat. Tegenwoordig kent, naar de mening van het CDJA, iedereen de problemen met het milieu. Ook de veroorzakers van die problemen zijn bekend. Eén van de belangrijkste daarvan is onge twijfeld de auto. Vooral op momenten waarbij de motor onregelmatig draait, worden er veel vervuilde stoffen uitgestoten. Het stationair laten draaien van de mo tor (het laten draaien van de motor ter wijl de auto niet rijdt) is zo’n moment waarop extra veel zwaveloxiden en stikstofoxiden (vervuilende stoffen dus) via de uitlaat in het milieu terecht komen. Het is heel eenvoudig om dit probleem een stukje kleiner te maken: als de auto iets langer stilstaat, zet u de motor af. Dit is een kleine moeite en spaart brandstof en het milieu. Het vijfjarig bestaan van het CDJA, dat nu 16 leden kent en met Lex Gerts (voorzitter), Arjan van de Plas (secre taris), Arno Verhoeven (penningmees ter) en Gene van der Wal (bestuurslid) als bestuursleden, stond vrijdag op de weekmarkt en hield vrijdagavond in Het Trefpunt een thema-avond over het nut van jongerenpolitiek. Zater dagavond was er bij één van de leden een barbeque. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 16.00 uur dhr. P. Mulder GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. T. Wendt, Bunschoten 14.45 uur ds. T. Wendt, Bunschoten BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. A. Ramaker 18.30 uur ev. J. Graaff JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30uurds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. B. Witzier, Den Haag De opbrengst is bestemd voor de ver nieuwing van de stoelbekleding in de Kruiskerk. Bovendien gaat 35% van de netto-opbrengst naar het Studiefonds van de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen. Diverse sleutels; twee witte sierdui- ven; zwart horloge; mapje met NS- kaart en bankpas; witte schouder tas met inhoud; wit knipportemon- L - Het tafelkleed viel op nummer ju<+ (geel). - De molen gaat naar de bezitter van lotnummer 699 (oranje). Beide laatste prijzen zijn af te halen bij mevr. Ringenier, Lijsterbesstraat 3. Voor de medewerkers is er nog een na- praatavond op donderdag 28 juni om 20.00 uur in de Koningin Julianaschool ‘(Peter Zuidlaan). Ter gelegenheid van het eerste lustrum gaf het CDJA nog een bulletin uit met veel informatie over de vijfjarige ge schiedenis van de christen-democrati- sche jongerenbeweging in Waddinx veen. In een voorwoord noemt voorzit ter Lex Gerts continuïteit in leden-aan- tallen, acties en in publiciteit een sleu telwoord voor de actieve CDJA-kern. Het CDJA-Waddinxveen werd op 25 juni 1985 in Het Trefpunt opgericht. Dat gebeurde door zeven jongeren die voor het CDA in de jeugdgemeente- raad (1984-1986) zaten. De kern kende drie voorzitters (Rob Hielema, Hans Oudijk en Lex Gerts). ^MEDISCHE, 1BURGERLIJKEJ Ondertrouwd: P. Appel en B.F.P.N. van Vliet; J.W. Hilgers en E. Cabout; L.J. Konijn en L. Jannes; A. Elabeidi en S. Abu-Lail; P. Hofman en C.J. van der Valk; A.A. van den Hoek en C.P. Huur man. Geboren: Joost Johannes Pierre, z.v. J. Kroon en A.F. Bourgeois; Sehriban, d.v. O. Yilmaz en G. Yilmaz; Rosanne, d.v. J.A.P. Hogenelst en C.M. Zandvliet; Chahid, z.v. H. Kalai en R. Inssi; Priscilla, d.v. J.K. Hardenbol en Y. Timmer; Mèlanie, d.v. C. de Zwart en G. Oskam; Anouk Nicole, d.v. J.C. Happel en S.J. Stekelenburg; Stefan Christiaan, z.v. B.M. Hoffmann en C.P. Riekert; Jan Jacob, z.v. J.W. van Klaveren en E.J. Kijkuit; Luciën, z.v. E. Sloof en S.E. Hoogeveen; Angela Catharina, d.v. M.W. Zijderhand en C.J. Sep; Arie Johannes, z.v. J. van Oosten en K.E. Steller; Johannes Christiaan, z.v. A.J.M. Hogervorst en A.K. Plug; Vincent Johannes Nikolaas, z.v. A. BaasenM.M. Mer- kestijn; Mike Sebastiaan Gerard, z.v. B.P. Langendam en L. Ver waal; Annemerel Cornelia Elizabeth, d.v. J.A. van Dijke en C.J.A.M. Waaijer; Arnout Sander, z.v. H.L. van Mameren en G.J.J. Lucassen; Rick Christiaan Anton, z.v. A.C.S.L. Folge en S. de Heer; Charlotte Maria Elisabeth, d.v. T.M. van Hattum en M. van Harrewijn; Erwin, z.v. D.R. Knecht en T.C. Evers; Richard, z.v. R.A. Kooiman en S. van den Berg; Maaike, d.v. G.M.A. Bos man en E.C.M. van der Kleij; Lex Willem, z.v. W.C. Priem en A.M. van Poortvliet. De bruto-opbrengst bedroeg 35.000,- vorig jaar 32.500,-)Het ideale weer, het enorme aanbod van tweedehands goederen en de vele leuke spelletjes en verlotingen maakten er een zeer ge slaagde dag van. Ondanks het feit dat er die dag nog meer activiteiten in Waddinxveen georganiseerd waren, was er over be langstellend en koopgraag publiek be- Voor de leerlingen van het collectief is het festival een feestelijke afsluiting van het seizoen en voor degenen die nog niet eerder kennis maakten met het MOM-docentencollectief een moge lijkheid om dat nu te doen. volgt: 14.00-17.00 uur: Drie leerlingencon certen, gegeven op verschillende in strumenten waaronder blokfluit, orgel en piano. Er wordt op verschillende ni veaus en in verschillende samenstellin gen gemusiceerd. De concerten begin nen telkens op het hele uur. 17.00-17.30 uur: Pauze waarin de mo gelijkheid tot een gesprekje met de do centen. 17.30-18.15 uur: Docentenconcert met o.a. een deel van een pianoconcert van S. Saëns. 18.15-19.00 uur: Festivalproduktie: be werking van een deel van de kinder- symphonie van J. Haydn, waaraan on geveer 70 jonge muzikanten zullen deelnemen. Gedurende het gehele programma kan men onder het genot van koffie of limo nade nadere informatie over de MOM verkrijgen en diverse stands bezoeken waarin voor muzikanten van alles te zien valt. Het MOM-docentencollectief verzorgt blokfluit-, orgel-, piano- en clavecim- bellessen in Waddinxveen en Boskoop. Ook voor lessen algemene muzikale vorming en een kinderkoor kan men bij de MOM terecht. Alle docenten van het collectief zijn be voegd en blijven door voortdurende studie in ontwikkeling. paald niet te klagen. De ruim opgezette markt, met zo’n 35 marktkramen, had een feestelijk ka rakter, mede door een gezellig terras en uitstekend verzorgd geluid en leuke muziek door de Technische Club van de Samenwerkingsschool. De organisatie kan samen met de 190 medewerkers terugzien op een zeer ge slaagde manifestatie. De gelukkigen van de diverse loterijen zijn: - Een reis ter waarde van 500,- (aan geboden door reisbureau Van Ginkel): fam. de Wit, Eikenlaan 114. - Een levensmiddelenmand (aangebo den door Super): mevr. Burggraaf, Passage 168. WADDINXVEEN - Met de vakantie periode voor de deur wil de Waddinx- veense rijkspolitie het project ’’vakan- tiekaarten” weer onder de aandacht brengen van de Waddinxveense bevol king. De bedoeling van dit project is dat mensen die voor kortere of langere tijd hun woning onbeheerd achterlaten, voor bijvoorbeeld een vakantie of voor werk, op het bureau een "vakantie- kaart” in komen vullen. Bij het invullen van de kaart moet de periode worden opgegeven wanneer men afwezig is en moet ook tenminste een sleutelhouder opgegeven worden. Deze sleutelhouder dient bij voorkeur in de buurt te wonen zodat een regel matige controle van de woning moge lijk is. De sleutelhouder is dan ook het beste in staat om verdachte situaties in en rond de woning te signaleren. Bij on raad of verdachte omstandigheden zal de politie na melding direct reageren. Als men aan het bureau komt om een vakantiekaart in te vullen ontvangt men tevens enige voorlichting op het gebied van inbraakpreventie en een folder met 32 vakantietips. Tijdens de afwezigheid van de bewoner zal de politie de woning eenmalig bekij ken. Deze controle draagt niet het ka rakter van ’’bewaking”, maar is be doeld om te kijken of de woning vol doende beveiligd is achtergelaten (ra men en deuren goed gesloten) en niet direct zichtbaar is dat men afwezig is (geen stapels kranten achter de voor deur, gordijnen gesloten etc). Na controle zal de politie een controle- kaart achterlaten in de woning. Bij ern stige gebreken zal contact worden op genomen met de sleutelhouder. De politie hoopt op deze manier te be werkstelligen dat de preventiemaatre gelen die nu genomen worden hun vruchten ook afwerpen in de ’’donkere maanden” als het inbrekersgilde weer meer actief is. Tot slot wordt medegedeeld dat de po litie alleen gegevens noteert van men sen die persoonlijk aan het bureau ko men. Telefonische meldingen worden niet geregistreerd. Diverse sleutelsdiverse portemon nees en/of portefeuilles met geld/ bescheiden; twee bankbiljetten van 100,-; linnen tas in zwarte plastic tas met regenpak en broodtrom mels; Rottweiler; spijkerjack; trai nings) ack; gouden speld; zwart/wit poesje; verzekeringsplaatje brom- WADDINXVEEN - De Waddinx veense journalist Bert Woudenberg vindt dat het Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) meer invloed moet uitoefenen op het eigen CDA. Hij zegt dat in een vraaggesprek met de vijfjarige politieke jongerenvereni ging, dat staat afgedrukt in het lustrum bulletin van het CDJA. Bert Woudenberg: ”Het CDJA moet meer reageren en kritiek leveren op de gebeurtenissen en meer op de ketting springen, bijvoorbeeld tegen over het CDA. Het jongerenbeleid van de moe- derpartij vraagt gewoon om reacties. In het partijprogramma van de laatste verkiezingen ontbrak er bij het CDA (als enige partij) een jongerenpagina. Er is nog werk genoeg binnen het CDJA W’veen”. In het vraaggesprek stelt de Waddinx- vener, hoofdredacteur van het Week blad voor Waddinxveen, dat de poli tieke belangstelling omhoog moet. Het CDJA zal in dat kader meer van zich moeten laten horen, zoals het geval was binnen de toenmalige jeugdgemeente- raad en in de discussie met wethouder drs. Martin Kraaijestein over de be strijding van de jeugdwerkeloosheid. ”Het CDJA W’veen is een klein groepje enthousiaste jongeren. Ze zijn uniek in W’veen, de enigen die het vol houden. Het is in tegenstelling tot de SGP-jongeren een open club van jon geren, waar veel gebeurt”, aldus Bert Woudenberg. Het is de journalist niet ontgaan dat het CDJA in een politiek gezien moeilijke tijd zit. ”De algemene politieke be langstelling is te gering voor een rede lijke response van de W’veense bevol king op politieke activiteiten”zo vindt hij. Dat is ook te merken aan de gedaalde opkomst bij de gemeenteraadsverkie zingen en de lege tribunes, één van de redenen van het mislukken van de jeugdgemeenteraad: te weinig belang stelling. Maar de CDJA-jongeren laten ook te weinig van zich horen. Het CDJA moet meer acties voeren, zoals met de jeugdwerkeloosheid een jaar geleden”. bij hefbrug WADDINXVEEN - Het vijfjarige Christen-Democratisch Jongeren Ap pèl (CDJA) heeft zaterdagmorgen bij de hefbrug over de Gouwe een ac tie gehouden om automobilisten hun motor af te laten zetten als de brug voor de scheepvaart is geopend. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 14100. iiii n p 'Sg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 5