Gouwe-heren Eerste reeks M. Reichard nieuwe Eremetaal voor Reddingsbrigade Korbis klimt na winst Tang Soo Do-prijzen in open kampioenschappen HSW-hengelkampioen starten goed naar bovenste plaats Koploper E. Philipse blijft bij WSV winnen bezuinigingen bij sportclubs Volle drie punten voor volleybalsters Be Fair Hibiscusrit Henk Gemser traint jeugd Gouwe Streek Dirk Jan van Drunen wint bij sjoelers Rijswijk Eindelijk winst voor Korbis B2 Wedstrijdritme ontbreekt bij Waddinxveen B-l I Pagina 27 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 Italiaanse hoofdstad Rome. Op de foto de Waddinxveense zwemploeg met Paul de Bruin, Mari- sor Axis-Aandrijvingen BV. De uitslagen zijn: A Klasse: 1. Dirk Jan van Drunen 1391; 2. Wim Valenkamp 1390; 3. Cees Kuipers 1386; 4. Tine Valenkamp 1356; 5. Wim Slingerland jr. 1355; 6. André van Gemeren 1355; 7. Dick Dros 1348; 8. Jan Kersbergen 1347;.9. Henk van Beek 1335 en 10. Pascal van Gils 1294 punten. Stand klasse A: 1. Jan Kersbergen 139.100; 2. Dick Dros 137.000; 3. Wim Slingerland jr. 134.867; 4. Wim Valenkamp 134.750; 5. André van Gemeren 134.267 punten. Na tien uur zwemmen was het verschil tussen de num mer 1 en 2 slechts 100 meter Bodegraven wilde daarvan niet weten en daarop staakte de scheidsrechter de wed strijd. Ongetwijfeld gaat het er aanstaande zaterdag spor tiever aan toe, wanneer BI in de Sniep om 12.45 uur Be Fair B2 ontmoet. Vbetbalkraker van afgelopen weekeinde moest de uitwed- WADDINXVEEN - Tijdens de open kampioenschappen Tang Soo Do in het Duitse Dortmund zijn door de Waddinx veense deelnemers van de sportschool Huk Tti vier prijzen in de wacht gesleept. Sonja Boer en Jeroen Jungschlager (tweemaal) veroverden zilver en Ilja Spieringshoek verover de brons. tel. 01827-4341 (tussen 19.00 en 22.00 uur). de speelster trok alsnog het sporttenue aan. Doordat het oponthoud langer duurde dan drie minuten werd de set af gebroken en omgezet in een overwinning voor Be Fair (15-4). Om twaalf uur ’s nachts stond de zwemploeg nog op een vierde plaats. Na deze tus senstand klom het eerste team van de Waddinxveense Reddingsbrigade gestaag om hoog en klokslag drie uur stond de ploeg op de eerste plaats. WADDINXVEEN - Het B2- team van Korbis-korfbal heeft zaterdag feest gevierd, want de eerste punten kwa men binnen. Na vier nederla gen op rij, kwam dan de eer ste overwinning. Ten koste van Nieuwer kerk B2 werd ge wonnen met 2-1. Coach Mari am de Boer was de meest ge lukkige. Ook D2 behaalde haar eerste punten. Eveneens na vier ne- WADDINXVEEN - Dirk Jan van Drunen heeft met een score van 1391 punten de eer ste plaats behaald bij de sjoe lers in Waddinxveen. Met 1390 punten volgde Wim Va lenkamp op de tweede plaats en de derde plaats was voor Cees Kuipers 1386 punten. Gouwebad Uit het masterplan van het Gouwebad De Sniep zullen volgend jaar voorstellen ko men van de beheercommissie inzake uitbreiding kleedacco- modatie en eventueel ook nog uitbreiding van de entree. Volgens het college van Bur gemeester en Wethouders zal een begin worden gemaakt met het opstellen van een nieuw masterplan. De Be Fair-dames gingen fel van start. Goed verdedigend werk van Sjanet van Tol zorg de voor een goede pass en ge varieerde aanvallen waren het gevolg. Libanon hield met moeite stand. Door blessures waren zij met zes speelsters naar Waddinxveen gekomen. Bij een stand van 6-4 ging één van de aanvalsters door haar enkel. Het zag er naar uit dat de wedstrijd gestaakt moest WADDINXVEEN - M. Reichard is de nieuwe hengelkampi- oen geworden van de door de hengelsportvereniging Wad dinxveen HSW afgesloten zomercompetitie. In totaal ving hij 74.290 gram vis. Op de tweede plaats ein digde H. Kraan met 25 klas- sementspunten en 64.490 gram. A. van Leeuwen werd derde met 27 klassements- punten en 60.490 gram. Zaterdag 22 oktober start de HSW-wintercompetitie. Deze bestaat uit 10 wedstrijden. Vijf ervan worden ’op num mer’ gevist, de overige vijf zijn ‘vrije wedstrijden'. Voor de klassering wordt een pun tensysteem gehanteerd. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ12,50. Belangstellenden, le den van de HSW, kunnen zich op de eerste wedstrijddag melden bij het NS-station Waddinxveen om 6.30 uur. Informatie is te verkrijgen bij wedstrijdleider A. van Leeu wen, tel. 01828-15225. in het voordeel van de thuis- zwemmende ploeg. Het is de eerste keer dat de Waddinx- veens formatie het eremetaal worden, maar een geblesseer- in ontvangst mocht nemen. derlagen kwam daar de eer ste winst binnen. Er werd met 3-1 gewonnen van NI O (Rotterdam). De winst was reden tot grote vreugde onder point bracht niet de overwin- leiding van Donja van Otterlo ning en Be Fair moest een 17- en Jan Willem Hofman. Titel kandidaat BI won wederom met grote cijfers. Nu werd Oranje Nassau (Vlaardingen) met 1-9 verslagen. Ook B3 won ruim. Met 8-1 werd Jo- dan Boys B2 afgetroefd. WADDINXVEEN - Zaterdagavond was de start van de nieuwe waterpolocompetitie van De Gouwe door het eerste herenteam. Alleen dames 1 moet nog een aantal weken wachten wegens de voorbije wereldkampioenschappen in de Overigens werd dat euvel la ter in de wedstrijd op takti- sche wijze opgelost. Aanval lend speelde Korbis een rede lijk goede wedstrijd wat zich dus het vertalen in 15 doel punten. Marco van Leeuwen, in deze wedstrijd goed voor zeven treffers, opende voor Korbis al snel de score uit een straf- worp. Het fenomeen straf- worp zou trouwens deze wed strijd veelvuldig ten tonele worden gevoerd, terwijl de wedstrijd toch niet echt ruw genoemd kon worden. Na 1-1 kon het even later ge beuren dat Yvonne Visser in de 10e minuut zich gecon fronteerd zag met een tegen doelpunt waardoor Keep Fit op een 2-1 voorsprong kon ko men. Toen even later Wim Lebbing uit een strafworp de gelijk maker het aantekenen was dat in feite het begin van een voortdurende Korbis over wicht. Dat zou uitpakken in Klasse D: 1. Jan Olie 1122; 2. Coby van Eek 1083; 3. Ronald Meijer 1020; 4. Miep Zonder land 1013 en 5. Rosewelle van Leeuwen 986 punten. Stand klasse D: 1. Jan Ohe 1122; 2. Coby van Eek 1083; 3. Ronald Meijer 1020; 4. Miep Zonder land 1013 en 5. Rosewelle van Leeuwen 986 punten. Stand klasse D: 1. Coby van Eek 106.833; 2. Ceron van Beek 101.700; 3. Ronald Meijer 101.100; 4. Miep zonderland 99.600 en 5. M.C. Taktor 99.267 punten. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense Reddingsbrigade hield in de nacht van vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober de jaarlijkse nacht- marathon. De Waddinxve- ners legden beslag op het ere metaal. zichten. Marcel Ribbéfife en Jeroen van Tol zijn bijge- wedstrijdsys- voegd aan het eerste heren team van de Waddinxveners. De Gouwe opende redelijk. Door doelpunten van Remco de Frankrijker (3x) en Mare Faber hadden de Gouwe-he ren in de eerste periode een klein voorsprong van 4-3 op- 16 verhes accepteren. In de vierde set hep Be Fair gehjk int naar een 5-1 voor sprong. Door slordigheden kon Libanon weer terugko men tot 7-6. Goed serveer- werk van Joke Doornbos en Het beheerplan zal als basis dienen om gezamenhjk met de verenigingen te komen tot nieuwe afspraken over het beheer van de buitensportac- comodaties, waarbij een zo ef ficiënt mogelijk omgaan met financiën en middelen voorop zal staan. Hieraan voegen B. en W. in hun begrotingstoelichting toe dat er in de huidige situaties leemten bestaan, reden waar om een bedrag van f 25.000,00 als stelpost voor het groene veldenbeheer is opgenomen. Bij de binnespor- het Gouwebad De Sniep. Da mes 2 opent om 18.00 uur te gen DZV 1, gevolgd door he ren 1 om 18.45 uur ook tegen DZV 1. Als laatste speelt he ren 2 om 19.45 uur tegen DZV speelden de volleybaldames 2. - De Zevenhuizense dames zet ten de Rijswijkse dames di rect met hun service onder druk, daarbij gebruik ma kend van de nieuwe spelregel dat er vanaf de gehele achter lijn opgeslagen mag worden. De heren van ZVH speelden in het dorpshuis Swanla te gen het Duitse Moers een met 3-2 gewonnen oefenwed strijd. Moers, met oud-inter- was de eerste twee sets ZVH de baas met 9-15 en 10-15. Vooral de opslag van Grozzer vele punten binnen haalde. In de daarop volgende sets wist ZVH met hun service de aanval van Moers te ontrege len en met hun blokkering de Liesbeth punten binnen te halen. ZVH wist de laatste drie sets met respectievelijk 15-13, 15-10 en 15-9 winnend af te sluiten. WADDINXVEEN - In het een maand geleden begonnen voetbalseizoen wordt het de B-junioren van Waddinx- veen-voetbal maar niet ge gund wedstrijdritme op te doen. Het op papier sterke elftal wordt al weken ge plaagd door onrust rond de wedstrijden. Eerst was daar WSE, dat op het laatste mo ment om onduidelijke rede nen de derby afgelastte, toen was er een fanatieke thuis- fluiter in Stolwijk en zater dag was het weer raak. BI ontving thuis Bodegraven BI. In de eerste helft werd een speler van de thuisclub op grove wijze onderuit ge haald in het doelgebied van de tegenstander. Dat leverde de dader (slechts) een gele kaart en Waddinxveen een penalty op. Tijdens de rust (stand 2-3) ontdekte de schei- drechter echter dat de Bode- graafse gele kaarthouder een valse naam had opgegeven. Voor de aanvang van de twee de helft wilde de arbiter de jokkebrok daarom een rode kaart geven. De leider van ZEVENHUIZEN - Zaterdag - 1 J.1 11 111 van Rentokil-ZVH hun eerstë competitie-wedstrijd in de ei gen zaal tegen CV Rijswijk. Ondanks de vroege aanvang stijd was de publiektribune toch goed gevuld. De suppor ters zagen ZVH sterk uit de startblokken vertrekken. In de categorie rode banden drong ook Jeroen Jungschla ger door tot de halve finales. Evenals Ilja Spieringshoek zou Jeroen eindigen op een derde plaats. Bij het tweede onderdeel van de kampioen schappen, de stijlwedstrij- Na een lange voorbereiding van twee maanden was het dan eindelijk zover voor de herenselectie van trainer coach Hans de Gruyl. Tegen stander SVH mocht dan wel een nieuwkomer zijn in de eerste klasse van de KNZB, maar het zevental staat zeker bekend als geduchte tegen stander. Vooral in hun eigen aan de Van Maanenstraat in Rotterdam vormt SVH een gevaarlijke leuke rallys resulteerden in een voorsprong van 12-6. Be Fair speelde duidelijk beter, maar had soms moeite het op beslissende momenten national Grozzer in het team af te maken. Bij een stand van 13-9 had de Be Fair- coach een time-out nodig om de rust te herstellen. Hierna deed Be Fair wat er heel de wedstrijd al in zat. Het karwei werd afgemaakt. Een prachtig blok van Anne ke Verwoerd en Gras bracht de overwinning 15-9. Eindstand 3-1 voor Be Fair. Jong, Remko Overdam en ’good old’ Arco Verboom had den de heren nog steeds een voorspomg 7-8 aan het einde van de derde periode. Vrij snel in de vierde periode scoorde SVH een belangrijk doelpunt (8-8). De spannin gen liepen op. Belangrijk is het dan om rustig te blijven kijken naar mogelijke doel kansen, want die komen al tijd in zo’n zinderende eindfa se. Arco Verboom en Paul van Doome beseften dit maar al te goed en bepaalden de eind stand op 10-8. Een goede, verdiende over winning van de Gouwe-he ren, maar tevens bleek dat de verschillen in de competitie dit jaar weer zeer gering zul len zijn. Het verschil tussen winnen of verliezen zit waar- een 6-8 ruststand. Voor Kor bis namen deel aan de pro- duktie Marco van Leeuwen (2x), Wim Lebbing, Yvonne Visser en Jaco Wineke. Na de thee een vreemde twee de helft. In de eerste vijf mi nuten gebeurde er niet erg veel, zij het dat Keep Fit tot op één doelpunt naderbij wist te komen (7-8). Daarna was het echter met Keep Fit afgelopen want een onstuitbare demarrage bracht Korbis binnen 10 mi nuten op een 7-14 voor sprong. In die periode lukte bijna alles. Drie afstandschoten van res pectievelijk Marco van Leeu wen (2x) en Wim Lebbing en drie doorloopballen van Miri am de Boer, Marco van Leeu wen en Jaco Wineke bezegel den het lot van Keep Fit. Het was jammer dat daarna de wedstrijd als een nacht kaars uitging. Met iets meer zuiverheid had er beslist een monsterscore ingezeten. Nu was het tenslotte Wim Leb bing die uit een strafworp 8- 15 liet aantekenen. De laat ste daad was aan Keep Fit en dat betekende 9-15. Korbis 2 boekte in de uitwed strijd tegen Bolnes 5 een rui me 9-18 zege. Hierdoor staan de reserves, komende zater dag in Rotterdam tegen Thor 2, bovenaan in de reserve^ klasse senioren 2A. De climax werd echter be reikt om kwart voor zes toen zowel Gouda als Waddinx veen z’n beste zwemmer in zette. Waddinxvener Paul de Bruin trok uiteindelijk aan het langste touwtje en beëin digde met honderd meter ver schil de wedstrijd in Wad- dinxveens voordeel. De nachtmarathon is mede mo- WADDINXVEEN - Hoewel het bij de tegenstander van Kor bis-korfbal bepaald niet aan de conditie lag, moest Keep Fit uit Roosendaal toch het onderspit delven. Met de cijfers 9- 15 werd opnieuw een duidelijke overwinning geboekt waar door een eerste plaats in de competitie werd bereikt. Zater dagmiddag speelt Korbis uit tegen ODO Het begin van de wedstrijd van het stroef spelende Kor bis tegen concurrent Keep Fit gaf een vrij gelijkopgaande wedstrijd te zien. Toch vielen er bij de Waddinxveners voor al in verdedigend opzicht nogal eens wat gaatjes. Dat was in hoofdzaak te wijten aan een tekort aan lengte on der de korf. Klasse B: 1. M. Renesse 1305; 2. Frans Bouwmeester 1301; 3. G. Renesse 1294; 4. Gerard Vos 1264 en 5. Caroline van Drunen 1262 punten. Stand klasse B: 1. Vera van Beek 125.600; 2. Gerard Vos 125.4000; 3. B. Brouwer 125.000; 4. Peter van Leeu wen 124.500 en 5. G. Renesse 123.867 punten. Klasse C: 1. Dirk Faas 1167; 2. Jan van Beek 1167; 3. Wim Slingerland jr. 1150; 4. O. van Wijk 1130; 5. Cor van Gils 1127 punten. Stand klasse C: 1. Jan van Beek 116.700; 2. J. Blom 115.750; 3. Dirk Faas 115.633; 4. C. van Wijk 115.100 en 5. Wim Slinger land sr. 113.933 punten. Klasse E: 1. Jeanette Kers bergen 1009; 2. Corry Boeg- heim 1005; 3. Jaap van Beek 994; 4. Ben den Ouden 941; 5. Yvonne Kersbergen 931 pun ten. Stand klasse E: 1. Jaap van Beek 96.950; 2. Peter Botger 96.200; 3. Corry Boeg- heim 95.467; 4. Ben den Ou den 94.100 en 5. Yvonne Kersbergen 93.900 punten. De gemiddelde score van de sjoelvereniging Waddinxveen (Alberdingk Thijmlaan) is 114.940 punten. Het totaal van de vereniging is 161.878.000 punten. Ilja Spieringshoek, uitko mende in een sterk bezette categorie gele banden, slaag de er in door te dringen tot de halve finales in zijn poule, waarna hij uiteindelijk een derde plaats kon bemachti gen. In de damescategorie kwam Sonja Boer uit in de finale. Sonja verloor van haar Duit se tegenstandster, maar wist zo toch een tweede plaats voor zich op te eisen. Een nachtmarathon is een es- tafette-vorm waarbij acht zwemmers achter elkaar een kwartier lang vrije slag moe ten zwemmen. De ploeg die na tien uur het meest heeft gezwommen is winnaar. Aan de nachtmarathon na men diverse reddingsbriga des uit het gehele land deel. Er waren zwemmers uit Ro zenburg, Houten, Venlo en Weert. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het tot het laatste kwartier uiterma te spannend. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Vrijdagavond 14 ok tober houdt de auto- en mo torclub The Skymasters in Nieuwerkerk aan den IJssel de Hibiscusrit. Deze rit wordt verreden op basis van een routebeschrijving. Voor de A- en B-klasse geldt het NRR- TRR-reglement, voor de ge- zelligheidsklasse geldt een aangepast reglement. De lengte van de rit is 30 km, de duur is anderhalf uur. Inschrijven voor de rit is mo gelijk in Soos Hitland, Klein Hitland 8 te Nieuwerkerk aan den IJssel (nabij de steenovens langs de IJssel- dijk) tussen 19.45 en 20.30 uur. De eerste deelnemer start om 20.00 uur. Voor na dere informatie over de rit of de vereniging kan men con tact opnemen met P. van Reeuwijk tel. 01803-12200 of 01803-20361. WADDINXVEEN - Vorige week donderdag 6 oktober werd de zesde ronde gespeeld van de huishoudelijke competitie HSW hield haar twaalfde en laatste wedstrijd voor de zo mercompetitie. Er werd ge vist in de Heimanswetering bij Woubrugge. Werden de vo rige drie wedstrijden geken merkt door goede vangsten, in dit laatste concours was de vangst zeer slecht. Gezamenlijk werd slechts 10 kilo witvis gevangen. De uit slag is als volgt: 1. W. Hout man 3460 gr, 2. M. Reichard 2960 gr, 3. H. Kraan 2160 gr. Voor het eindklassement gel den de tien wedstrijden met het beste resultaat. M. Rei chard behaalde in deze wed strijden 21 klassementspun- ten en werd de nieuwe kam pioen van de zomercompeti tie. WADDINXVEEN - Volgend jaar gaat de gemeente Wad dinxveen beginnen met de geleidelijke afbouw van de mees te sportsubsidies. In 1995 staat een eerste bezuiniging van WADDINXVEEN - In de herfstvakantie gaat de jeugd van de Waddinxveense schaatsvereniging De Gouwe Streek weer op het tradi tionele trainingskamp in dé buurt van Heereveen, waar de meisjes en jongens ge traind zullen worden door Henk Gemser. De kinderen, die al eerder in Friesland zijn geweest, pra ten al weken over niets an ders. De jeugd, die voor het eerst gaat, kijkt verlangend uit naar dit jaarlijkse spekta kel. De jeugdcommissie van De Gouwe Streek heeft het voor elkaar gekregen dat de voor malige dames- en herencoach Henk Gemser een training zal verzorgen. Naast vier trainingen van drie uur in het Thialf-stadion zal er ook tijd zijn om gezellige dingen te doen. Zo zullen de jonge schaatsers een bezoek brengen aan eer} sub-tropisch zwembad. Het avondprogramma zal even eens in het teken staan van vvnincii ui veiiiuncn Zj1u waai- schijnlijk in de afronding, spanning en ontspanning, kzxzxft De Gouwe Streek wil aan de Waddinxveense jeugd laten zien dat een lidmaatschap van een schaatsvereniging meer is dan alleen maar schaatsen. Topprestaties worden immers alleen gele verd als er ook gezelligheid heerst. Op zaterdag 26 november is de Gouwe Streek present op de alternatieve ’Elfsteden tocht’ voor de jeugd, die wordt gereden in de Weenahal te Rotterdam. Voor informatie kan men terecht bij De Gou we Streek, tel. 01828-10002. taccomodaties zal getracht worden het toezicht nog meer te beperken. In 1995 zal, overeenkomstig het collegeprogramma, be gonnen worden met een gelei delijke afbouw van de meeste sportsubsidies tot en met 1998. Het eerste deel van f 10.000,- is in het lijstje wen sen en middelen opgenomen. Nagegaan zal worden op wel ke wijze sportverenigingen hun eigen inkomsten kunnen verhogen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van reclame in de binnensportaccomoda- ties. Ook zal worden bekeken of het mogelijk is de bepaling in te trekken dat reclameborden niet naar de openbare weg ge richt mogen zijn van de Waddinxveense Schaakvereniging WSV. Hier bleek koploper E. Philipse te blijven winnen. lipse, is blijkbaar niet te ver slaan. Nu werd vrij gemakke lijk van J. v.d. Haven (num mer 4) gewonnen. Door dit re sultaat heeft de koploper een forse puntenvoorsprong geno men. Opnieuw een knap resultaat van één van de jongste scha kers. L. Willemen wist tegen T. v.d. Oord (kampioen van vorig seizoen) een puntende- ling te bewerkstelligen. Een andere partij in de top 10, W. Hennink tegen R. de Vries, waarbij de zwartspeler goed partij bood, werd uiteindelijk toch door W. Hennink op zijn naam gebracht. In de subtop opnieuw een ne derlaag voor T. Kuiper, die H. Smitskamp voor zijn reke ning nam en zo gestadig naar boven klimt. Tevens was er een verrassende overwinning van J. Auad, die met de zwar te stukken de niet geringe J. Smit met lege handen achter liet. In de middenmoot op nieuw een winstpartij voor H. van Woudenberg, die D.J. van Offeren versloeg. Verder een puntendeling tussen de nieuwkomers H. van Offeren en S. Lodder en een overwin ning voor J. v.d. Knaap tegen M. Moeiland. T. van Bruggen bleef de sterkste in zijn partij tegen C. Asscheman en B. Jansen klimt ook naar boven door L. Ellers een nederlaag te bezorgen. In de onderste regionen be vindt H. Brinkhorst zich in een schaakdal(letje) door op nieuw een verliespartij, nu tegen J. Markus. A. van Nieu- kerke ging toch onderuit in zijn partij tegen G. Toren beek. N. Dannis steeg ook weer enkele plaatsen door zijn winstpartij, tegen A. van Asperen. Hekkesluiter J. Ponsioen kwam niet verder dan remise tegen E. van Offe ren. De meeste spelers misten nog enig spelritme, maar dit werd tijd komen kijken of bellen, goed gecompenseerd door de x-i moor, zx ^zxnzi jnzet van gehele selectie. Langzaam maar zeker ver dwijnt het statische spel van de laatste jaren en spelen de heren weer het dynamische, frivole waterpolo van vroeger. In de tweede en derde periode kregen de Gouwe-heren steeds meer grip op de wed strijd. Door doelpunten van Paul van Doome, Jaco de' Bij een recordopkomst van 50 van de 54 seniorleden werd tevens een wedstrijd voor de Rotterdamse Schaakbond (RSB) gespeeld. De uitslag van WSV 2-Volmac 6 (5-2) was een knappe prestatie. De aanvoerder van de onder linge WSV-ranglijst, E. Phi- Keeperskamp in Den Haag DEN HAAG/WADDINX- VEEN - In de komende herfstvakantie wordt op maandag 17 en dinsdag 18 oktober door de Waddinxve ner Inge Rehorst een mini- keeperskamp gehouden bij de voetbalvereniging Lens in Den Haag. Tijdens deze dagen voor jeug dige doelmannen zal Rob Overkleeft, oud-scheidsrech- ter en nu grensrechter in het betaalde voetbal, een lezing zal houden. Aan het keeperskamp van In ge Rehorst (Waddinxveen) en Piet Bokje (Zoetermeer) ne men ruim 60 keepers deel vanaf 6 jaar. Zij zullen wor den begeleid door een trai- nersstaf waarvan de Be Fair- trainers Gilbert Both, Mauri ce Hol en Sander v.d. Zijden deel uitmaken, evenals Ro gier Streng van WSE-voetbal. Er zijn nog enkele plaatsen open voor keepers uit Wad dinxveen die ook interesse hebben. De kosten bedragen ƒ50,- per deelnemer. Geïnte resseerden kunnen contact opnemen Inge Rehorst, Kromme Esse 7 in Waddinx veen, tel. 01828-31360. Het tournooi wordt vanuit Waddinxveen gesponsord door Massa Sport, Deka Sportprijzen, Cafetaria Peet van Zanten en Cafetaria-Eet- huis Het Ouwe Dorp. den, was wederom Jeroen Jungschlager succesvol met zwembadje) het behalen van de tweede plaats. Tang Soo Do is de traditionele tegenstander. vorm van Koreaans karate. De herenselectie van De Gou- De sport kenmerkt zich door we kent een paar kiieuw.e’ ge- een grote variatie aan tech nieken en een non-contact trainings- en teem, zodat het accent ligt op techniek en beheersing. De afdeling Waddinxveen van Tang Soo Do-sportschool Huk Tti traint iedere dins dag- en vrijdagavond in de gymnastiekzaal aan de Sta- ringlaan, onder leiding van gebouwd. Jan van der Schee (5e dan). Geïnteresseerden kunnen al- Aangeslagen ging Libanon de tweede set in. Be Fair liep di rect uit naar een 4-1 voor sprong. Na een time-out aan Libanon-zij de ging de trein daar weer draaien. Ze kwa men gelijk en probeerden van alles om op voorsprong te ko men. De aanvalskracht was echter niet voldoende. Alleen Jeanet v.d. Loo - oud-speelster van Be Fair - gebruikte haar lan ge arm. De rest probeerde met prikballen door de verde- gelijk gemaakt dankzij spon- diging van Be Fair te komen. 10-4. Door servicefouten van beide zijden duurde het nog even maar Be Fair trok weer aan het langste eind (15-6). Geen vuiltje aan de lucht zou het koffertje met geluk ach- je denken. Maar Libanon zou Libanon niet zijn als zij niet terugvocht. Ze speelden rommelig en Be Fair ging mee. Libanon, niet in staat met een harde aanval te scoren, poetste de achter- merkwaardige gewoonte stand telkens weg met zachte t j i- .x hallen op de midachterposi- tie. Nu moest Be Fair laten zien dat zij de sterktste was. Goede rally’s waren het ge volg en Be Fair liep uit naar 13-10. Het leek er op dat Libanon er niet meer aan te pas zou ko men. Door misverstanden in de verdediging bij Be Fair konden zij terugkomen tot 13-13. Be Fair kwam op 14- 13, maar viermaal match- maar De Gouwe heeft zijn eerste punten binnen. Heren 2 moest aantreden te gen het sterke Polar Bears in Ede en speelde een moeizame wedstrijd. Zij verloren met 8-4. Voor De Gouwe scoorden Niels Nolta (2x), Wilfred Bontje en Mark v.d. Zijden. Dames 2 speelden in hun nieuwe samenstelling tegen Aqua Movia een redelijk goe de wedstrijd. Toch werd met 10-6 verloren. Doelpunten- maaksters waren Astrid Cor nelissen (2x, Wendy van Ber- kel (2x) en Erika Vlasman (2x). Zaterdag spelen de bonds- ZVH-dames teams van De Gouwe hun eerste thuiswedstrijden in StCrkd* 0311 Heren 1 kende direct een pit tige tegenstander. Zij moes ten in Rotterdam op bezoek bij nieuwkomer SVH en won nen met 10-8. Heren 2 kende ook een moeilijke tegenstan- der. Zij verloren kansloos in Ede tegen Polar Bears met 4-8. Dames 2 speelde een uit wedstrijd tegen Aqua Movia De Waddinxveense Tang Soo Do-deelnemers aan de Duitse open in Nijmegen en verloren 10-6. WADDINXVEEN - De volleybalsters van Keukencentrum Waddinxveen-Be Fair hebben zaterdag een 3-1 overwinning (15-4, 15-6, 16-17, 15-9) behaald en de volle drie punten ge ïncasseerd in de wedstrijd tegen RVC Libanon. In het verle- Op de foto de Waddinxveense zwemploeg met Paul de Bruin, Mari- den trok Libanon altijd aan het langste eind. Hierin is nu on Mulder, Edwin van Vliet, Richard van Vliet, Imrieke Peek, Robert verandering gekomen. Komende zaterdag neemt Be Fair Boomers en Henk Molenaar. (Foto: Waddinxveense Reddingsbriga- het in de derde divisie op tegen Riva (Rijswijk). de). tien mille op het programma, zo blijkt uit de toelichting van B. en W. op de gemeentebegroting voor 1995. Om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige be hoefte aan sportvoorzienin- gen zal, overeenkomstig het collegeprogramma van PCW, WD en CDA, door het college begin volgend jaar begonnen worden met het opstellen van een sportbeleidsplan. Het vorig jaar aangekondigde sportveldenbeheerplan zal, door prioriteitstelling binnen de groensector, eind dit jaar of begin 1995 gereedkomen. In het sportveldenbeheerplan is opgenomen een planning ten aanzien van het onder houd en de renovatie van de sportvelden in de komende jaren. strijd worden tussen koploper Waddinxveen El en nummer twee Olympia E2. Helaas was tergebleven in de Sniep. De Waddinxveense schoten gin gen net over en net naast. Olympia was gelukkiger en won met 3-1. Waddinxveen Al zet alsmaar een i voort door het opnieuw uit handen geven van een voor sprong. Tegen RVC Al was 4-2 de pauzestand en 4-4 de einduitslag. kampioenschappen in Dortmund. (Foto: Huk Tti). JLLU.1 XL1 11VI LT7C1111, A z A_a -Tilz ge pajr nep vercjer naar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 27