Karei van Soest: veertien jaar volksvertegenwoordiger in Waddinxveen I I COLOPHON L it a i'w. MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN 1 KAREL VAN SOEST MM I Gehuwd: P.M.H. Korremans en C. Rosbergen. SoW-dienst in Wachttorenbe Overleden: Marinus van den Berg, oud 82 jaar; Marinus Arend Hoegenboezem, oud 76 jaar; Somaroe Ramjanam, oud 76 jaar. Ondertrouwd: F. de Jong en J. van Oort; F.N.M. Kofman en M.K. de Schipper; M.J. van Dijk en B.E.S. van der Sman; R. Verkley en H.A. Biesheuvel; M.R. de Jager en L.M. Verheul. Ontmoetingskerk, Groens- voorde: Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. 9.30 uur ds. W.J.A. Ester, Nieuwe Pekela 17.00 uur ds. W.J.A. Ester, Nieuwe Pekela 10.00 uur S. Verkerk 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst 10.00 uur ds. H.G. Koek- koek 18.30 uur ds. H.G- Koek koek teraad durfde hij dat niet. Wel heeft hij er in cognito een enkele keer rondgekeken en er met zijn vrouw foto’s ge maakt van de kernen Heel, 9.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doorn 16.30 uur ds. L.S.K. Hoo- gendoorn toeval in het Zeeuwsvlaamse Terneuzen geboren liberaal (zijn in Simpelveld geboren vader werkte daar bij de dou ane) groeide als kleuter op in Venlo. Zijn middelbare school maakte hij af in Roermond, een streek die hij door zijn ou ders goed heeft leren kennen. Met zijn HBS-diploma op zak ging Karei van Soest destijds fiscaal recht studeren aan de Weekblad voor Waddinxveen Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1,2400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 2741 HH Waddinxveen Postbus 372 2740 AJ Telefoon: 0182-630332 Telefax: 0182-632633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182-630332 ze op informele wijze kennis gemaakt met het gemeente bestuur en de gemeente-amb- tenaren van Heel. Het was Plas 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg 9.30 uur ds. P Visser, Berg ambacht 17.00 uur ds. W. van Duyn, De Bilt 10.00 uur ds. A.A. van Hou- welingen 17.00 uur Ontmoetingskerk 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. A.A. van Hou- welingen (SoW-dienst) Geboren: Michael, z.v. L. Biesheuvel en H.W Gorissen; Li sa, d.v. A.J. Dear en D.P. de Jonge; Maria Louise, d.v. I.W. van der Eijk en T.J. van Eerden; Milou Loret, d.v. T.N. van Luijk en C.P. Lammers; Leon, z.v. C. Slagboom en E. Uilen broek; Jacob Pieter Cornells, z.v. P.C. Slootweg en A.E.M. Visscher; Danique Amy, d.v. B.W Valstar en A.A. van Dijk. 10.00 uur ds. A.W. Davidse 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering Rijksuniversiteit van Leiden. Die opleiding brak hij af om in Breda recreatieplanologie te gaan studeren. In dat vak gebied kreeg hij een baan bij de provincie Zuid-Holland. Hij heeft dat werk ongeveer tien jaar gedaan. Sinds hij 18 jaar geleden in Waddinxveen kwam wonen (aan de Wilhel- minakade) raakt hij politiek actief, werd WD-afdelings- voorzitter, ging deel uitma ken van de gemeenteraad (in 1982) en volgde wethouder Lous Oosterbroek-Waag- meester als wethouder op (1986). Inmiddels doet hij dat wethouderswerk ook al weer zo’n tien jaar. In de porte feuille van de eerste vervan ger van de burgemeester zit ten volkshuisvesting, milieu en energie, onderwijs, sport en recreatie, kunst, cultuur en kunstzinnige vorming. (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 16.30 uur ds. J. Tromp, Lei den Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uit sluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de be handeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 -11.00 uur en van 16.00 -17.00 uur. Voor deze spreek uren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aan vraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoed gevallen bereikbaar. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 01820-11215). 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst Arts: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 612979 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 D.C. van Doom, Prins Bernhardlaan 65, tel. 64162 J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727- 13898 houder de eerste keer dat hij ’zijn’ nieuwe raadhuis in het Maasdal binnenstapte. In de periode dat hij alleen nog maar contact had met de vertrouwenscommissie van de Middenlimburgse gemeen- Panheel, Beegden en Wes- sem. Karei van Soest is in Heel (8.500 inwoners) de eerste WD-burgemeester. Hij volgt daar een CDA’er op. De bij WADDINXVEEN - Voor WD-wethouder en loco-bur gemeester Karei van Soest is de periode van afscheid nemen in Waddinxveen begonnen. Op dinsdagmid dag 16 januari zal hij na een periode van 14 jaar Wad- dinxveens volksvertegenwoordiger worden geïnstal leerd als burgemeester van het Middenlimburgse Heel. 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking Het afscheid nemen van zijn Waddinxveense tijd als be stuurder gebéurt op dit mo ment nog onofficieel. Zo heeft hij voor het laatst leiding ge- voor de Waddinxveense wet- geven aan zijn raadscommis sie en zit hij volgende week woensdagavond 20 december voor het laatst achter de col- legetafel. Begin volgend jaar volgt nog een officieel af scheid. Karei van Soest, zijn vrouw en hun drie dochters raken steeds meer vertrouwd met het afscheid nemen van Wad dinxveen. Deze week hebben 16.00 uur samenkomst met kindernevendienst (iedere tweede zondag van de maand) ar T ujn.M Win W ftBRUG OMHOOG' filMOTOR AN .t,™ I Bs A WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 DECEMBER 1995 Pagina 7 Karei van Soest, thuis gefotografeerd tijdens het voorlezen aan één van zijn drie dochters. ZONDAG 17 DECEMBER Het liberale lid van het college van Burg' ders was niet te beroerd om ook zelf met d< Sperwer- Groens- waard. Bij één van de redame-acties van de marktkooplieden op de Willem de Zwijgerlaan kwam ook Karei van Soest in actie. Nieuwstraat planten. Haven- basisschool in de wijk Zuidplas Annie M.G. Schmidtschool was gaan J- - Reddingsbaken van de EHBO in de wijk Zuidplas. Wethouder Ka rei van Soest helpt schoolkinderen mee ze op hun plaats te krijgen. Karei van Soest als WD-wet- houder en loco-burgemeester. ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 DECEMBER Voor de praktijk i Kan der Linde en Vreeken (groep t) heeft dienst: Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie- CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw 79: RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 uur samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat: BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, straat: Er was tijdens de gemeenteraadsverkiezing in 1994 één lijst- i dat was WD's eerste man Karei van Soest. Hier is hij actief tijdens GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: Weer een officiële handeling van wethouder Karei van Soest als Welke officiële handeling heeft Karei van Soest eigenlijk niet loco-burgemeester. Hier opent hij samen met gedeputeerde dr. G. verricht in Waddinxveen. Hier is hij bij een school aan het bomen Brouwer van Zuid-Holland het 'medisch kinderdagverblijf' aan de Sportiviteit kan wethouder Karei van Soest niet worden ont zegd. Op de foto heeft hij met in het midden toenmalig wethouder dr. Martin Kraaijestein één van de eerste Coenecooplopen met goed gevolgd beëindigd. Kortgeleden was hij weer van de partij en bracht toen duizenden guldens bij elkaar voor een goed doel. Rechts op de foto burgemeester Kees van der Linden. Een klein beetje van het recreatieverleden van Karei van Soest kwam naar boven toen hij bij Van Ginkel Vakanties in de Passage een nieuwe boekingscomputer in gebruik stelde. Rechts voormalig eigenaar Ton van Ginkel. Karei van Soest aan het be gin van zijn politieke loopbaan in Waddinxveen. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. A.W. van der De Hoeksteen, Esdoornlaan: Bethelkerk, Bilderdijklaan: Rehobothsthool, hoek: Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: GEREFORMEERDE KERKEN On tmoetingskerk, voorde: EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda j samen met gedeputeerde dr. G. Zuid-Holland het 'medisch kinderdagverblijf' aan de Zuidplaslaan. REMONSTRANTSE GEMEENTE De CDJA-kern Waddinxveen met wethouder Karei van Soest bij de hefbrug over de Gouwe in hun pogingen automobilisten te be wegen hun motor af te zetten bij een geopende hefbrug. Weekeinddienst dierenarts: C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182- 610462. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. C. Harinck OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: mons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Dienstdoende apotheek: Dienstdoende verloskundige: ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Vittorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Wethouder Karei van Soest was er trots op dat 'zijn' openbare basisschool in de wijk Zuidplas Annie M.G. Schmidtschool was gaan heten. Door de scholenfusie moest deze naam van de bekende overleden kinderboekenschrijfter echter worden vervangen door de Dick Brunaschool. Rechts schooldirecteur Bert de Rijke. JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat Het liberale lid van het college van Burgemeester en Wethou ders was niet te beroerd om ook zelf met de gemeentelijke huis- vuilwagen op pad te gaan en te ervaren wat de huisvuilophalers elke dag meemaken. Deze foto getuigt daarvan. Karei van Soest tegen het einde van zijn Waddinxveense raadsperiode 1982-1995}. uiteindelijk zou openbare basisschool moeten worden opgeheven. LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat Waddinxvener Karei van Soest greep elke gelegenheid aan om als milieuwethouder aandacht te vragen voor het milieu. Hier is hij te gast bij de lokale RTW-radio om tepraten over afvalscheiding en het beantwoorden van vragen van luisteraars. Het ondertekenen van contracten was voor Karei van Soest in het gemeentehuis een telkens terugkerende bezigheid. Het ging hem telkens goed af. aanvoerder wiens portret overal in Waddinxveen te vinden was en het vierjaarlijkse politieke forum in het Anne Frank-centrum. W V. Ml ■V? J -■ V i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 7