Werkstraffen Waddinxveense vechtersbazen n T OP!!! CASBA wonen d°ke <We Russisch staatscircus komt naarWaddinxveen IW markt halen betalen ALLES VOOR UW OPEL... auping I (Btoemen Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Cheque voor twee Waddinxveense scholen Kinderactiviteiten in de voorjaarsvakantie Kerken en orgaandonatie NIEUW!! Vinas del Vero Stichting Gered Gereedschap wint de jaartrofee BIJ Kinder musical in de kerk Jongen(lI) geraakt door auto J Deze week: Jeugddienst DE GROOTSTE iWfc KEUS IN CARWASH FAMILIEALBUM Es Z>e laatste E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Vanaf 7 februari iedere zaterdag DECIRKAST JUR Standplaats winkelcentrum Groensvoorde Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 Opgeteld de beste! WINKELCENTRUM ZUIDPLAS ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag Auto snelservice BOEKENWEEK 70 kwaliteitswijnen in onze slijterij! Chardonnay 1997 Merlot 1996 per fles van 14,95 voor VAN BERKESTE1JN WOONCULTUUR Voor al onze slijterij- wijnen geldt VAN EEN MASSIEF GRENEN VLOER TOT EEN SCHOP- - DEN HAAG/WADDINXVEEN - De politierechter in Den De chimpansees van de Jarz Family zorgen ongetwijfeld voor een lachend publiek. (Foto: Stoatsdrsus Moskou). Noordeinde 76a Waddinxveen Tel. 0182-612596 9,95 Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk men. Het thema dit jaar was 'kinderen’. Duizenden wens kaarten brachten talloze pro jecten onder de aandacht van de PTT Post. Over heel Neder land zijn vijftig projecten gese lecteerd. De Papegaai heeft het lot zelf een handje geholpen. Alle kin deren van de school die is ge huisvest in het Asielzoekers centrum in Waddinxveen, stuurden de PTT zelf een kaart je. Daarop stond wat ze het liefst wilden voor de school. Misschien dat een deel van de wensen -een glijbaan, speel goed- door middel van de che que ingewilligd kan worden. kwam een II-jarige fietser uit Boskoop, die linksaf de Kanaal- weg in wilde fietsen. Voor de kruising stopte hij, maar hij werd geraakt door de bestuur der van de personenauto die de bocht te kort nam. De jongen liep letsel op aan zijn gezicht en er is een tand uit de mond. De automobilist heeft de fietser, mogelijk de laaghangende zon, niet gezien. nig Hervormden (kerkgebouw Dorpsstraat 139, Zevenhuizen) een thema avond hierover. (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 WADDINXVEEN - Twee Waddinxveense scholen, basis school De Papegaai en het Me disch Kleuterdageverblijf Zuid- plas, zijn in de prijzen gevallen. Beide scholen wonnen een che que van 1000,- van PTT Post. De Papegaai ontving de cheque maandagmorgen, de Zuidplas was vannochtend aan de beurt. De prijs hebben beide instelling te danken aan het feit dat de PTT de decemberactie 'Kerst begint met een kaartje’ heeft gehouden. Met een huis-aan- huis-brochure zijn zes miljoen huishoudens uitgenodigd om aan te geven welke projecten voor steun in aanmerking ko- ten lopen door tot 15.00 uur. Deelname kost 2,50 per kind per dag. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een lunchpakket- je meebrengen. Kinderen kunnen worden opge geven tot en met 12 februari aan staande bij het secretariaat van de S.W.W., Kerkstraat I3 in Wad dinxveen, (0182) - 631932. De stichting is nog op zoek naar vrijwillig(st)ers die willen helpen bij de activiteiten. Voor informa tie hierover, kunt u contact opne men met Astrid de Weerd van de S.W.W. De PTT overhandigt de cheque in basisschool De Pape gaai. (Foto: Marianka Peters). 1211 in het kader van de - ca. 10-15 min. in overleg- In de Bibliotheek en Kreater Opgave bij de Bibliotheek tel. (0182) 64 05 72 of Kreater tel. (0182) 61 44 22. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) J Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J nield. Eén van de gewonde agen ten moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis in Gouda worden gebracht. De anderen konden ter plekke medisch wor den behandeld. De massale vecht partij ontstond na aanhouding van de verdachten. Zij waren tegen middernacht op bezoek geweest bij een 22-jarige plaatsgenoot waarvan één van de mannen nog vijftig gulden kreeg. Toen deze WADDINXVEEN - Op zondag 7 februari aanstaande zal in de kerk van de Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeenschap te Boskoop in het kader van een kerkdienst de musical ‘Naaman, van tot duif worden opgevoerd door leden van de kinderkoren 'Notentaal' en II en 'Marcando' onder leiding van dirigent Johan de Keizer, allen uit Nieuwkoop. Ook enkele leden van het Gere- formeerd/Hervormd Jeugdwerk uit Nieuwkoop verlenen mede werking. Het verhaal handelt over de succesvolle legeraanvoerder Naaman, die door velen naar de ogen wordt gekeken, maar niet écht gelukkig is. Na een bezoek aan de profeet Eli sa gaat hij beseffen, dat het leven meer is dan het winnen van veld slagen en een machtig man zijn. Hij leert ook naar de ‘kleinen kij ken'. Paralellen met de tegenwoordige tijd ontbreken niet. Aanvangstijd 10.00 uur; iedereen is van harte welkom. Activiteiten, b.v. hobbies, favoriete boeken, ervaringen, etc. Voor (groot)ouders, kinderen, kortom families. Op woensdag 10 t/m zaterdag 21 maart Namens de Nierstichting wordt deze verzorgd door dr. D. Pran ger. Hij zal met videobeelden ver tellen waarover het gaat bij or gaandonatie. Wat is hersendood? Is orgaandonatie geoorloofd? Wat doen we als we de beslissing aan familie overlaten? Wat zijn de gevolgen? Welk standpunt heb ben kerken hierover ingenomen? Ook zal ds. A. v.d. Waal, predi kant van het Groene Hart-zieken- huis aanwezig zijn, om over zijn ervaringen en voorkomende pro blemen een en ander te vertellen. Velen hebben nog steeds hun twijfels. We hopen dat deze avond meer duidelijkheid zal ge ven. De drie mannen van 21 en 24 jaar kregen respectievelijk één, vijf en zes maanden celstraf, die werden omgezet in 30, 176 en 190 uur werkstraf. Daarnaast moeten de tot het drietal behorende twee broers ieder ruim 1.000 gulden smartengeld betalen aan de mis handelde agenten. De twee broers gingen in de nacht van za terdag 16 op zondag 17 januariop de Kerkweg-Oost met politie agenten op de vuist. Daarbij raak te een aantal agenten gewond en werden enkele politieauto’s ver- WADDINXVEEN - Op zondag 31 januari heeft aanrijding plaats gevonden op de kruising van de Kanaalweg met de Kerkweg- Oost. Een personenauto met daarin een 28-jarige bestuurder reed over de Kanaalweg en sloeg linksaf de Kerkweg-Oost op rich- Haag heeft vorige week woensdag 27 januari drie Waddinx- ting hefbrug. Vanaf de hefbrug veners werkstraffen opgelegd voor poging tot zware mishan deling en openbare geweldpleging tegen onder andere de po litie. ZEVENHUIZEN - Op zondag avond 6 februari is er weer een jeugddienst in de Hervormde kerk van Zevenhuizen. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, luidt: 'Onbekend maakt onbemind’. Voor veel mensen is de Heilige Geest onbekend. Hoe moet je de Heilige Geest voor stellen? Heb je de Heilige Geest zelf ontvangen? Misschien word het na afloop van deze dienst een voudiger en sta je er dichterbij. Dominee van Beek uit Zevenhui zen zal met belangstellenden over dit thema nadenken in de komen de jeugddienst. De muzikale me dewerking wordt verleend door misselijkmakende manier uit gospelkoor El Jakim uit Zevenhui zen en organist Ike Zintel. Deze dienst is voorbereid door de ca- techesatiegroep van 16/17 jaar. WADDINXVEEN - Het staatscircus van Moskou komt dinsdag 16 en woensdag 17 februari naar Waddinxveen. De -verwarmde- cir custent wordt opgezet op het evenemententerrein aan de Dreef. Jonge artiesten uit de internationaal gewaardeerde circusscholen in Rusland treden op. De opleidingsinstituten stammen uit de tijd van de Sovjet Unie en zijn befaamd om de hoge kwaliteitsnormen. Waddinxveners en bezoekers uit de regio kunnen optredens ver wachten van onder meer het Trio Sotirov, die een evenwichtsnum- mer op een vrijstaande ladder neerzetten en het daarbij ook nog presteren om op hun hoofd een toren te bouwen van koffiekopjes en bordjes. Wanja Jarzov waagt zich aan de trapeze. Klapstuk van de show is het ruimteschip dat wordt gelanceerd in de tent Twee acrobatische kosmonauten suizen rond in het ruimtetuig over de hoofden van het publiek. Natuurlijk ontbreken ook de clowns niet. De Nikolaevs grappen en dan de Winteropruiming gaan in. Kom en constateer met eigen ogen dat het echt te dof Wordt Pan maandag 1 t/m zondag 7 februari zondag Pan 12.00 tot 17.00 uur grollen en ook het duo Chakhnine zal het publiek vermaken. Zoals op de bovenstaande foto is te zien zijn ook chimpansees met de circuskaravaan meegereisd. Volgens de directie van het Moskou- se circus zorgen de apen voor een hilarische act. De Nederlandse dompteur Job Lijfering verzorgt een gastoptreden met zijn tijgers, twee oekraïnse liliputters laten twaalf katten kunsten uitvoeren en Moustafaev jongleert met stalen kogels. Op dinsdag I6 februari wordt een show gegeven om I6.30 uur en om 20.00 uur, op woensdag I7 februari om 15.00 uur en om 20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Sigarenmaga zijn Krans aan de Kerkweg Oost in Waddinxveen, bij de VW in Boskoop en bij de VW in Gouda. Aan de kassa zijn de kaarten ver krijgbaar vanaf 11 uur 's morgens. Gratis naar het circus kan ook. Bij het Weekblad voor Waddinx veen zijn tien vrijkaarten te bemachtigen. Stuur een kaartje met adres en telefoonnummer naar Het Weekblad voor Waddinxveen, Postbus 372, 2740AJ, Waddinxveen en be antwoordt de volgende vraag: 'Met hoeveel katten treden de liliputters uit de Oekraïne op?’. Heeft u een kaart gewonnen, dan wordt u gebeld. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk or ganiseert in de komende voor- jaars- vakantie op dinsdag I6 en woensdag 17 februari aanstaande weer activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In groep jes doen de kinderen allerlei spel letjes en knutsel- activiteiten rond het thema 'Het avontuur van Jol- lie Strip’. De activiteiten vinden plaats in gebouw 'Kreater' waar het kan toor van de stichting is gehuis vest. Er wordt 's morgens om 10.30 uur gestart en de activitei- ZEVENHUIZEN - Vorig jaar heb ben I2 miljoen inwoners van Ne derland een formulier ontvangen, waarin hen wordt gevraagd na te denken over de bestemming van hun organen na hun dood. De wet op orgaandonatie vraagt iedereen van I8 jaar en ouder hier over na te denken. Met de wetenschap dat duizenden men sen vaak jarenlang op orgaan- transplantatie wachten (ook hoornvlies, huid, bloedvaten en botweefsel vallen hieronder). Gevraagd wordt een moeilijke keuze te maken. Allerlei aspecten, ook religieuze, spelen hierbij een rol. Ook de negatieve publikatie over transplantie is verantwoor delijk voor het nog niet ingevulde formulier. Woensdag I0 februari om 20.00 uur houdt de Vereniging Vrijzin- Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182-63 26 33. WADDINXVEEN - Stichting ‘Ge red Gereedschap* is een landelij ke vrijwilligersorganisatie die ge reedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar men sen in ontwikkelingslanden. Deze organisatie heeft haar ‘centrale’ in Amsterdam. Daar komen de op geknapte en gerepareerde ge reedschappen aan, meestal netjes opgetast in kisten. Daar wordt het gereedschap ook getest op kwaliteit. Vervolgens wordt het doorgezonden per boot naar de door ons goedgekeurde projec ten. In het centrale magazijn wordt aangevuld wat de plaatselijke werkgroepen niet in voorraad hebben. Voor de verscheping hebben we al informatie ingewon nen over de doelmatigheid en be trouwbaarheid van het project. Na de verscheping controleren we dat, door mensen van ons daarheen te sturen die bekijken of alles goed is aangekomen en hoe het gebruikt wordt. Maar de men sen van de werkgroep hier in het land moeten toch het eigenlijke KANAAiDiJK 44 WADDINXVEEN ZUID TELEFOON: 0182-614 633 OPENINGSTIJDEN Ma. t/m 9.00-17.00 uw - Do.:1830-21.00 uw. la.: 9.30-17.00 uur. werk doen. Zij repareren de naai machines, zij maken de vijlen en de zagen schoon. Eén keer in het jaar is er een vrijwilligersdag en dan komen de vrijwilligers uit heel het land bijelkaar en dan pas seert elke werkgroep de revue. Verder worden er allerlei ludieke dingen gedaan, die betrekking hebben met het werk vna Gered Gereedschap. Zo heeft de werk groep Waddinxveen meegedaan aan het ontwerpen van de voor pagina van het landelijke informa tieblad. Bij een totaalbeoordeling door de commissie kreeg de werkgroep Waddinxveen de jaar lijks uit te reiken trofee aangebo den. Deze trofee valt te omschrij ven als een hoog oplopende pira mide die opgebouwd is aan elkaargelaste gereedschappen. Deze piramide krijgt een jaar lang een ereplaats in één van onze lo kalen in de Kohnstamm school (ex-MAVO). Een opsteker om weer enthousiast verder te gaan met dit zinnige werk zodat er ver- weg in Afrika mensen weer brood op de plank kunnen krijgen. Méér dan 300 1OONZAAL- modellen 53e jaargang nr. 2631 Poor de Waddinxveen Weekblad voor WadduLvecn. Zevenhuizen en Moerkapelk .„^1 (Woensdag 3 februari 1999 t oplage 14.500 exemplaren niet wilde betalen, werd hij met Zevenhuizen een honkbalknuppel geslagen en werd een aantal ruiten van de woning van zijn ouders ingesla gen. De ingeschakelde politie wist de daders daarop in de auto aan te houden. Daarbij verzetten de twee broers zich hevig en kregen ze steun van de gealarmeerde ou ders, die de aanhouding probeer den te belemmeren. De twee agenten incasseerden daarbij flin ke klappen en schoppen, maar waren in staat assistentie van agenten van omliggende korpsen in te roepen. Met veel moeite werd de groep vervolgens ingere kend. De politierechter zei dat met name door het toedoen van de twee broers het incident op een de hand was gelopen. Als 'signaal naar de daders en naar de maat schappij’ legde de politierechter een hogere straf tegen de drie op dan de officier had geëist. Mede naar aanleiding van dit incident werkt de korpsleiding van Hol lands Midden op dit moment ver sneld aan een protocol om het geweld tegen agenten aan te pak ken. voor al uw hout- en plaat- materiaal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1