WOONKRANT BOSKOOP WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE Wij wensen iedereen een WIJT LAMINAAT zeer gezond en gelukkig 2000 Alle soorten houten vloeren r J Woonbon I he gordijn c KOOPT U NATUURLIJK ÓÓK BIJ ONS! ^Noonpartners VERANTWOORDING WONINGEN l SBB SSWB 9 922504 1 3 921508 922507 1 3 924501 2 9 Emmakode 41 4 9 Poelruit 19 7 2 Hamwijck 43 12-1999 1 1 925510 Eenmalig bijvoegen VVaddinxveen INTERIEUR Mendelwg 89 Dijkzicht 70 Tuinstr 107 (0182) 63 12 00 Stichting Macfóinxycense ‘Bejaardcnhuisvesting 001508 EENGEZINSWONING 001504 DUPLEX 001501 DUPLEX 001506 DUPLEX 001014 EENGEZINSWONING 001016 EENGEZINSWONING 001013 GALERIJFLAT MET LIFT ONJUISTE VERMELDING Aan een eventueel onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordeningen van de gemeenten Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. 3 001012 GALERIJFLAT MET LIFT groenswaord 3 le etage 3 (woonkamer 18 m!) ƒ586,55 ƒ42,49 u MK Countdown if 1 1 2 1 2 1 1 2 ƒ616,27 tuin- berging-douche-cv 2 februari 2000 ƒ629 04 combiketel-lift-douche- balkon-berging 1 februari 2000 Woonpartners Midden-Holland 11-1989 11-1993 05-1999 07-1979 01-1979 Uiterste inleverdatum: dinsdag 11 januari om 12.00 uur Op bovengenoemde adressen is een informatiebrochure verkrijgbaar met de uitgebreide spelregels Linnaeuswg 42 Weteringpod 4 923507 Voorofschewg 71 924502 Wilhelminaln 36 924508 Voorofschewg 101 924509 Voorofschewg 63 924510” Mendelwg 169 925502 Voorofschewg 121 925505 Babsloot 120 925506 J P Thijssestr 6 925509 Azalealn 46 05-1978 924503 924504 924505 01-1960 12-1976 09-.974 01-1970 08-1976 05-1975 07-1978 05-1976 03-1981 04-1977 9 6 8 12 8 5 7 2 I Woonpartners Midden-Holland Patrimonium SSWB SSWB SSWB Patrimonium >300IHS- geen toewijzing >300 IHS- geen toewijzing >300 IHS- geen toewijzing Woonpartners Midden-Holland S.W.B. S.W.B. aantal adv.nr. aantal aantal bew. adv.nr. adres reac. datum reac. pers. Huisnummer: m/v m/v sinds: in gemeente Handtekening: Op de envelop vermelden: “Woonbon” TT Kei] Indien niet woonachtig in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop of Zevenhuizen-Moerkapelle: kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens betreffende inschrijfdatum huidig adres en aantal personen met geboortedatum meesturen. Voor woningen in Boskoop dient deze bon te worden ingeleverd bij: SSWB Dr. Hamburgerlaan 35 2771 JP Boskoop geb. datum Advertentie adres: Woningnummer: I I I I I I I Naam en voorletters aanvrager: Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Telefoon thuis: Naam en voorletters partner: Voor woningen in Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle dient deze bon te worden ingeleverd bij: Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen Naar waarheid ingevuld. Datum: vanaf 55 jaar minimaal 2, maximaal 6 max: 68.040 vanaf 65 jaar minimaal 1, maximaal 2 max: 68.040 minimaal 1, maximaal 3 max: 91.140 001503 DUPLEX 001505 ETAGEWONING max. 1 lp tof 65 max: 36.500 minimaal 1, maximaal 3 lp<65 max: 36.500 lp>65 max: 30.750 mp<65 max: 48.600 mp>65 max: 40.500 Stichting Samenwerkende 001502 ETAGEWONING max. 1 lp tot 65 max: 36.500, lp va 65 max: 30.750 minimaal 2, maximaal 6 mp<65 max: 48.600 mp>65 max: 40.500 te sinds minimaal 1, maximaal 3 max: 68.040 minimaal 1, maximaal 3 max: 68.040 minimaal 1, maximaal 6 max: 68.040 001015 EENGEZINSWONING minimaal 2, maximaal 6 max: 92.988 minimaal 2, maximaal 6 max: 68.040 minimaal 2, maximaal 6 max: 92.988 minimaal 2, maximaal 6 max: 68.040 WADDINXVEEN Nic. Beetsloan 224 BOSKOOP Emmakade 47 WADDINXVEEN Kerkweg West 122 BOSKOOP Azalealaan 94 WADDINXVEEN Jan van Bijnenpad 93 BOSKOOP Azalealaan 30 WADDINXVEEN Zuidplaslaan 246 BOSKOOP Klaverblad 71 WADDINXVEEN Jan Willem Frisoweg 18 BOSKOOP Azalealaan 104 WADDINXVEEN Eikenlaan 88 BOSKOOP Babsloot 104 BOSKOOP Dykzicht 6 ZEVENHUIZEN ZH Schielandsingel 20 WADDINXVEEN Wingerd 146 WADDINXVEEN Busken Huetlaan 2 ZEVENHUIZEN ZH Weideplantsoen 7 WADDINXVEEN Peter Zuidlaan 90 ZEVENHUIZEN ZH De Grutto 5 ZEVENHUIZEN ZH Leliestraat 1 SPELREGELS Op hel woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwoorden genoemd waaraan u in ieder geval dient te vol doen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbonnen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling wor den genomen. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een lokale binding aan Waddinxveen voorrang op Waddinxveense woningen. Boskoopse woningzoekenden hebben gedurende de eerste vier weken voorrang op Boskoopse woningen. Woningzoekenden uit Zevenhuizen/Moerkapelle hebben de eerste vier weken voorrang op woningen uit Zevenhuizen/Moerkapelle. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te klop pen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning. Voor woningen in de gemeente Waddinxveen is deze verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland in Waddinxveen en bedragen de leges f. 92,00. Voor huurwoningen in Zevenhuizen/Moerkapelle is de huisvestingsvergunning verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland te Zevenhuizen, tegen betaling van f. 69,00 legeskosten. Kandidaten voor een woning in de gemeente Boskoop kunnen de woonruimtevergunning verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen betaling van f. 75,00. f709,38 combiketel, tuin, berging 1 februari 2000 3 (woonkamer 26 m!) f706,08 f3,30 aantal pers. f 597,94 combiketel, balkon, berging 1 januari 2000 f675,50 cv 1 maart 2000 001001 GALERIJFLAT MET LIFT Zuidplas 2e etage 3 (woonkamer 26 m!) ƒ884,43 ƒ56,96 ƒ941,39 combiketel-lift-bad-douche- balkon-berging 25 januari 2000 Woonpartners Midden-Holland 001008 PORTIEKWONING Oranjewijk 2e etage 3 (woonkamer 17 m2) ƒ366,34 ƒ9,19 ƒ375,53 douche-balkon-berging 1 februari 2000 GEEN LIFT Woonpartners Midden-Holland f683,90 combiketel 15 februari 2000 ■idden-HoIland STICHTING VUUR bUUWtiN öbHtKtN le etage 1 (groot 26 m2) f335,53 f6,90 f55,00 f397,43 cv 1 januari 2000 ƒ453,18 tuin-douche-berging 1 februari 2000 slaapkamer bij kamer Woonpartners Midden-Holland 001002 PORTIEKWONING Oranjewijk 2e etage 4 (woonkamer 18 m!) ƒ533,94 ƒ6,51 3 (woonkamer 19 m’) ƒ613,72 ƒ2,55 4 (woonkamer 27 m!) ƒ860,44 ƒ3,80 4 (woonkamer 28 m!) ƒ875,80 ƒ3,80 le etage 2 (woonkamer 22 m!) ƒ769,01 ƒ74,28 001006 GALERIJFLAT MET LIFT Anne Frank 3e etage (oostzijde) 3 (woonkamer 25 m!) ƒ795,54 ƒ70,00 ƒ73,50 ƒ939,04 cv-lift-douche-balkon- berging 1 februari 2000 2-4 p.j.: max: 68.040 Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Aantal personen: Totaal gezinsinkomen per jaar volgens laatste aanslag(en) inkomstenbelasting laatste jaaropgave(n) WADDINXVEEN Kon. Wilhelminoplein 23 WADDINXVEEN Kuipers Rietberg Plontsoen 47 2-4 mp tot 65 max: 48.600, mp va 65 max: 40.500 vanaf 55 jaar 1-2 lp tot 65 max: 36.500 lp va 65 max: 30.750 mp tot 65 max: 48.600 mp va 65 max: 40.500 2-4 max: 68.040 2-4 max: 68.040 begane grond 3 (woonkamer 28 m!) (680,15 f3,75 Sbb Stichting Bejaardenzorg Boskoop li 1Urgentieregeling 2) Doorstromingsvoorrong 3) Geclaimd Gemeente STARTERS BOSKOOP adres minimaal 1, maximaal 3 lp<65 max: 36.500 lp>65 max: 30.750 mp<65 max: 48.600 mp>65 max: 40.500 REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen- Moerkapelle. vanaf 65 jaar minimaal 1, maximaal 2 max: 68.040 Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke binding, woonde vantot Economische binding, mijn werkgever is Tel ƒ879,60 tuin- berging- douche- keur merk veiïigwonen- cv 2 februori 2000 Woonpartners Midden-Holland vanaf 65 jaar minimaal 1, maximaal 2 max: 68.040 001010 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaord 1 3e etage 4 (woonkamer 25 m!) ƒ683,89 ƒ33,17 ƒ82,55 ƒ799,61 - cv-lift-douche-balkon- berging 1 februari 2000 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Holland 001007 GALERIJFLAT MET LIFT PeNel 3e etage 3 (woonkamer 35 m2) ƒ766,97 ƒ75,00 ƒ78,00 ƒ919,97 cv-lift-douche-balkon- berging 1 februari 2000 le etage 3 (woonkamer 28 m2) f 593,29 f4,65 le etage 3 (woonkamer 28 m!) f671,75 f3,75 ƒ54045 combixetel-douche-balkon- berging 1 januari 2000 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Holland 001011 GALERIJFLAT MET LIFT Vondelwijk begane grond 4 (woonkamer 22 m!) ƒ625,50 ƒ18,64 ƒ71,36 ƒ715,50 cv- tuin- douche- berging 15 januari 2000 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Holland ƒ864,24 tuin- berging- douche- cv- zol der m/v trap 1 februari 2000 Woonpartners Midden-Holland 01009 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaord 1 le etage 4 (woonkamer 25 m’) ƒ665,13 ƒ33,17 ƒ82,55 ƒ780,85 cv-lift-douche-balkon- berging 1 februari 2000 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Holland ƒ843,29 zorgcontract, douche, cv-berging 1 januari 2000 Woonpartners Midden-Holland le etage 2 (woonkamer 21 m2) f580,60 f37,00 f64,40 f682,00 cv, balkon, traplift 1 januari 2000 001003 GALERIJFLAT MET LIFT Vondelwijk 4e etage 4 (woonkamer 26 m’) ƒ695,65 ƒ35,84 ƒ64,34 ƒ795,83 cv-lift-douche-balkon- berging 1 februari 2000 WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoekende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelfstandige woonruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop). Bij de volgordebepaling worden de voorrangsregels uit de thans geldende huisvestingsverordeningen toegepast. De verordeningen liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. begane grond 1 (groot 22 m2) (444,09 (39,90 f35,00 f518,99 cv, tuin op zuiden, berging 1 februari 2000 001005 PORTIEKWONING De Sniep begane grond 3 (woonkamer 17 m2) ƒ446,90 ƒ6,28 Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar TOELATINGSVOORWAARDEN Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Bijzonderheden i DOORSTROMERS BOSKOOP URGENTIE, VOORRANG BIJ NOODSITUATIES Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Voor woningen uit Waddinxveen kan de urgentie worden aangevraagd bij Woonpartners Midden-Holland. Een urgentie voor woningen uit Boskoop en Zevenhuizen/Moerkapelle kan worden aangevraagd bij de betreffende gemeenteVoor het aanvragen van een urgentie worden u behandelingskos- ten in rekening gebracht. INFORMATIE Waddinxveen: Woonpartners Midden-Holland, Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen, telefoon 0182 - 646464, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur. Zevenhuizen/Moerkapelle: Woonpartners Midden-Holland, zie boven, of Dorpsstraat 190,2761 AJ Zevenhuizen, telefoon 0180-63 34 02, maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Boskoop: SSWB, Dr. Hamburgerlaan 35, 2771 JP Boskoop, telefoon 0172 - 210005, maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur. Woningstichting Patrimonium, Lage Weide 1,2771 SZ Boskoop, telefoon 0172 - 212668, maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur. Stichting Bejaardenzorg Boskoop, p/a Reinefte 42,2771 PE Boskoop, telefoon 0172-214631. J fl 11 Woningbouwcorporaties I Boskoop sswb WONINGSTICHTING PATRIMONIUM Woningnummer W6 woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar TOELATINGSVOORWAARDEN Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Bijzonderheden Alleen invullen indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder-validen woning? ja/nee Aantal kamersKale huurprijs Eigenaar: Komt de woning vrij? ja/nee U ontvangt voor deze woning individuele huursubsidie? ja/nee Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister ;X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 6