1 Coalitie 'gaat voor Waddinxveen' /(zimmu voor addinxvee 21-04 2010 ZONDAG OPEN! rZUIDHRDi Afscheidsreceptie Tips? BoConcept JL IJ J H I 4 |]R €399.- OmakeOT’ NU 15% KORTING Het echte nieuws gratis bij u in de bus 58e Jaargang nummer 3204 I oplage 26.170 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 191.920 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl Jazeker. De Hypotheken Moderne-, Design-en Classic Trends meubelen AIRCONDITIONING Tip! IVIDE+AUDI KTV www.huisliin.nl Verhuizen of verbouwen? Is UW PC wel veilig? Voor een zonnige zomermode Bel 0182-638222 Voor uniek woonaanbod WADDINXVEEN KOOPZONDAG 25 APRIL VAN 12.00 T/M 17.00 UUR Wokkelactie Bromfiets totaalpakket nu slechts: Stichting Vonk Bluesbenefietconcert woensdag OP ALLE ORGINELE INKT CARTRIDGES LL Gewijzigde tijden Computer Problemen? Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. 1 i |verkeerscïïntruni| WADDINXVEEN Kanaaldijk 30 - 32, Waddinxveen-Zuid (II) Gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken. r I www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Wee Door Richard Avontuur EPSON 06 309 85 409 klein Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! KLEIN IN PRUS, GROOT IN SERVICE KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE Doe nu de 'PC-Check' De aanstaande wethouders (vlnr) Dorenda Gerts (CDA), Kees de Jong (PCW) en Cees Kroes (WD) presenteerden maandag het Coalitieakkoord. Foto: Ronald Stam. Kees de Jong (PCW), bijgestaan door Dorenda Gerts (CDA) en Cees Kroes (WD), leidde de pre sentatie. Dat buigemeester Cre mers ontbrak, kwam volgens De Jong omdat hij 'afspraken elders had.’ Van mogelijke onvrede over de koerswijziging ten opzichte van de fusie met Gouda, wat voor de burgemeester gezien eerdere uit spraken een doel leek, zou volgens De Jong geen sprake zijn. „Boven dien,” sloot De Jong het onder werp af, is een coalitieakkoord iets van de betrokken partijen. De buigemeester maakt pas officieel deel uit van het college wanneer de gemeenteraad zich over het akkoord gebogen heeft.” Lees verder op pag. 3 elektrotechniek beveiliging telematica Complex- automatisering Complex.nl of bel 0182 682300 Overtocht 23. 2411 BS, Bodegraven Telefoon (0172)-65 08 71 De wethouders Dijksterhuis en Lont nemen op woensdag 21 april officieel afscheid van de ge meente Waddinxveen. Ter gele genheid van hun afscheid wordt KIJK OP WWW.F0WKlEIK.Kl KOOR MIE AORESSEK EN OPERIKCSTIJOEK Vorige week woensdag vond in de showroom van Boonstoppel de uitslagenavond van de Wokkel- sponsorloterij actie van de OVW plaats. Dierendal had de meeste wokkels gespaard. Met de wokkels werd gespaard voor dertien goede doelen en voor een loterij met mooie prijzen. Lees verder op pagina 3. Bestaande uit: 6 rijlessen praktijkexamen Stichting Vonk heeft het College van Burgemees ter en Wethouders van Waddinxveen formeel in gebreke gesteld. Het college heeft nog steeds geen besluit genomen over het bezwaarschrift van de Stichting Vonk tegen de beschikking over de subsi die voor het jaar 2009. Lees verder op pagina 21. Hotel de Unie was afgelopen zaterdag het de cor van een swingend bluesbenefietconcert, ge organiseerd door radiostation RTW. De totale opbrengst bedroeg ruim 3000 euro. Presentator Bluesman Henk had drie toppers naar Wad dinxveen gehaald. Lees verder op pagina 21. www.computers-virusvrij.nl Gouda is voor hen geen optie. Daarnaast, zo meldden PCW, VVD en CDA, moet de politiek opener, krijgt de oppositie de kans om mee te denken in het beleid en staat de buiger voorop. Overi gens moet die laatste groep ook actiever meehelpen. Trots presenteerden de drie aan staande wethouders de plannen. een feestelijke receptie georgani seerd van 16.00 tot 18.00 uur in de raadzaal van het gemeente huis. Inwoners van Waddinx veen zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. urban design In verband met Bevrijdingsdag verschijnt deze krant op dinsdag 4 mei. Advertenties aanleve ren uiterlijk maandags 9.30 uur. Kopij kan wor den ingezonden uiterlijk donderdag voor 9.00 uur, sportverslagen voor maandag 9.00 uur (liefst per e-mail). Bezorgklachten: 0900- 1010107 (10 c.t. p.m.). De Uitgever o m o O» -D 0182-809988 www.vc-zuidkade.nl nder de titel ‘Gaan voor Waddinxveen’ willen de drie coali- tiepartijen de ko mende vier jaar werken aan het behoud van een zelfstandig Waddinxveen. Een fusie met WOOMSElEtTIE BV. Gouda, Agnietenstraat 46 (0182)547400 Senioren/Mode -Y,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1