Weekblad voor Waddinxveen 8 I I i klein O Volgend huis? JOP officieel in gebruik genomen door jongeren ‘Jongeren verdienen een eigen plek in de Zuidplas' GRATIS KANS OP i Gratis Statafel nodig? NOORDMAN °C^SMID spreekuur voor ondernemers Lees de ingezonden brieven op de site Fuseren of zelfstandig blijven? I Bioboerderij iPad’s en Samen met je hond of kat op de foto en win een prijs. Ga naar www.deweekkrant.nl/baasenbeest Woensdag 16 februari 2011 Ravenhorst wijnen 5 een Audi A3, Icd-tv’s, iPad’s en meer d3 Ingezonden Doe de poll! www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl Uitzendkrachten ■nationaleb ^Van Ricsser^ ondernemers Voor wie: Wanneer: Waarover: IVIDE» AUDI» KTV i ‘De jongeren willen er een succes van maken’ Onze Santa Rita Gran Hacienda Sauvignon Blanc opnieuw Wijnconcours Huiswijn van het Jaar Nu van 6,95 voor 6,25 woensdagavond, op afspraak ondernemingsrecht huurrecht bedrijfsruimten arbeidsrecht incasso’s Tel. 0182 -548 381 www.statafelgouda.nl MODESHOW Maandag 7 maart om 10:00 uur 14:30 uur en 19:30 uur 20 FEBRUARI KOOPZONDAG! ROTTERDAM ALEXANDRIUM per dag! (06) 54356665 82 CM 32 kijk in de bijlage T en ga naar gratjsRrijzenfeest.nl POSTCODE 9991 24 uur Service 7 dagen per week -1- SCHOONMAAKBEDRIJF C DE KLERK WOLTERS- GRATIS TOEGANGSKAARTEN Tel: (0172)- 65 08 71 Jazeker. De Hypotheker. De JOP werd geopend met een potje bumperball. FOTO: RIEKELT BEZEMER 3 HDMI AANSLUITINGEN FULL HD LCD TV ^LOTERIJ Met meer dan 25 valaaken altijd bij u in de buurt! kijk op www.smidpz.nl ADVOCATE11 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEÜWING CflMERfi-INSPECTIE RIOOLDETECT1E ROOKDETECTIE Een graffiti workshop, bumperball met grote plastic ballen en een hapje en een drankje. Afgelopen zaterdag, werd de Jongerenontmoe tingsplaats {JOP) in de Zuid- plas - achter het winkelcen trum - feestelijk geopend. Hiermee is de eerste fase van de bouw afgesloten en zal in de praktijk moeten blijken of over een half jaar de JOP kan worden uitgebreid. “Het eerste idee om een JOP in te richten dateert al uit 2006 en komt voort uit het zogenoemde speelruimteplan”, aldus wethouder Dorenda Gerts tijdens de opening. “In overleg met de jongeren is duidelijk ge bleken dat ze er een succes van willen maken. Het is leuk als fsse twee over een half jaar ook kan worden gerealiseerd, maar dan zal eerst moeten worden aange toond dat de JOP schoon blijft, veilig is en geen lawaai en over last veroorzaakt.” Ruud Groot Waddinxveen en dat ze ook een verdere uit bouw met een voetbalveldje en een zogenoemde ‘pannakooi’ om in te voetballen verdienen. De gemeente heeft een werk- Telefoon 0182 - 541 444 Klein Amerika 17, Gouda www.vanriessenadvocaten.nl presentje een aantal voetbal len voor de jongeren meege nomen. Jennifer Schuurman, veiligheidsregisseur van de gemeente, vindt het van groot belang, dat de JOP veilig en schoon blijft: “Een opgeruimde ontmoetingsplek voelt ook vei liger. Jongeren hebben een ont moetingsplek nodig en overleg is belangrijk. Wederzijds begrip en respect voor elkaar is hier voor een eerste vereiste.” toekomstige ontmoetingsplek ken in het dorp.” Parklaan 10 2771 GB Boskoop 0172-210140 Open vrijdag en zaterdag 10 - 17.30 Jaargang 58 Nummer 3247 Oplage 26.200 Waddinxveen ‘Bioboerderij Kampsen’ pro beert deze week Waddinxve- ners naar zogenaamde in formatiebijeenkomsten over biologische producten te lok ken. Lees verder op pagina 17 Kantoor: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 DE RIOOLONTSTOPPER VAH 12.00 TOT 17.00 UUR www.de-rioolontstopper.nl andwe. kijk of Schoonmafce-n VOOR MEER INFO: 06-5 3452044 www.cdeklerkwolters.nl U 11 PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU ten. Als het goed gaat, doen we een stapje terug.” Daniël Korver van Stichting Jeugd en Jonge renwerk was nauw' betrokken bij de totstandkoming van de Jop. “Jongeren waren op straat op de verkeerde plek, maar zij zijn ook wijkbewoners en verdie nen hun ontmoetingsplaats”, adus de jongerenwerker. “Met de komst van de JOP zijn ze er zelf medeverantwoordelijk voor. Nu zal moeten blijken of ze die verantwoordelijkheid aankun nen. Het moet daarnaast niet zo zijn dat de JOP in de Zuidplas de enige ontmoetingsplaats is voor de jongeren. Dit project kan als Verantwoordelijkheid Ook de politie vindt het belang rijk dat de JOP een succes wordt. Wijkagent Erwin van Lingen: “De contacten met de jonge- voorbeeld dienen voor andere ren en de ouders zijn goed. We Pannakooi Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de komst van de JOP. Toch heeft de jeugd volgens de gemeente een plek nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze kunnen ontspannen. De gemeente heeft de wensen van de jongeren voor hun JOP geïnventariseerd en besloten om de ontmoetingplek in meerdere fases op te bouwen. Nu de eerste stap is gezet, is het aan de jongeren zelf om te laten zien dat ze er goed mee omgaan groep ingesteld die een half jaar gaat monitoren, waarbij gebruikers hun mening kunnen geven. Ook omwonenden wordt gevraagd te reageren. Mevrouw De Jong, voorzitter wijkplat- form Zuidplas, is erg blij met de komst van de JOP en had als houden de JOP goed in de ga- Week krant .ni 3339 A nfl d U N u 32 C 530 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1