De Vrije Pers, donderdag 2 november 1944

D V r no=2 n Eondordag 2 HoveLtcP l i i ptadiuiQ Woensdta or ari om t Uv r zijn Br coiiiiurrido s en mrü iaiers op ctiüren bij VXisain exi en Wesüisapeilfe eiand Tevoxen v öreii oo L e ca utBo stelLin ön op Walob ren door Oan artillerie op Z Vl tsebombardeerd Ot ou Ing söchöt en namen aan de landins deel w o het Ents slag£c ilx Warspite D8 landing verliep zeer vlot Gisterenavond meldde de TB B U dat bijnn o hecil Vlissl ngen was veroverd De lendint en bij Kapelie werden aanvarAeli in het eheel niet ge£toord Later kwarLen D mortieren en mitraillevT t in actie Boor eon moediue aanval hëD l en de Can die aanuit ij BovQÏand opruit Icen zich meester gemaakt van de gehele Sloedani en zi jn zi tot op alche ren doorgedrontisn De bezetting van Walcheren w rdt op lO üüO D geEc at Ben gedeelte hiervan komt van Z Beveland Deze troepen voi toncn ernctlETe tekenen van demoralisatie Ten Z van Z Vl zijn de D ten O v n iinpcko op een zeer klan gebJ ed samen euringen In Knocke z elC wordt ö evoc i n Oii turend avond heüft de Belg kin vau Binnenl Zaken door de radio laton bekünd fün n óat gehe il Beiijjië is tovrijd mogelijk is destrijd bij Knocks dus r dn be tl tóoht In ïT BraOant levoren de D nog slechts achterhoede go öchten Vin Jjacht meldde do B B C dat de Moerdijkbrug nog de enigo tci ii toclntv o was yoor de D lin Qll k ie dobrug bij Keizersveer door Br artillerie onbrui baar feemaakt Ton jT van Kapello he ben de Pr 2 km van de iviaaEoovcr bezot ovei 5e Mark zijn bij Oudenbosch en Terheide 2 brugt ehoofden goviirxad Bij e i in aposenda jl is iO r hevig gevochten Correspond enten noemden de strijd nog he Jge dan in tTorraöndie In 0 Brabant zetten de Br bij Lissel hun aanvalle vx ort Br patrouilles zijn op het eiland Tholen en Noord Beveland doorgedrongen en hebben vastgesteld dat de B deze eilanden hebbén ontruimi N I E u s VAN Bü OVERIGE FRONTEN R in 24 uur 20 km op in 41 Bli BlIiCAN i aaps ijaiij r to meldt dat in geheel J Slavië d volgd Ten O van Scrajewo wonnen de D in en tegenaanval I M Saloniki iiS door Bp troepen bezet Be haven is zeer oxiif lL v 5r niold De vliegvelden bij de stad aijn onbruikl aar Bijna f ohtiül Griu onlanö is nu bevrijd TTATiT Ten W van orli werd Meidola veroverd Hot bruggehcoM over de Haaco Werd uitgebreid Gen AXexandar heeft Jnodögedeold dat sedort de aanval op de Gustaf lini i 56 000 D in Italië zijn gevangen genomen 3 000 gedood en 104 000 gewond Activiteit van d patriotten in de provincie Parma yERR £ OOSTiSNt op Leyte zijn de Jap teruggedreven in e n F 0 hoek van het eiland Adm Nimmitz deelt mo4e dat in de slag in de piaillippijnon 62 Jcp achepen zijn tot zinJken gebracht of beschadigd Tiuchtaanvallen op de Vulkaan on Bonineilanden tn China staan de Jap 13 km van K J7ei I4 ng Be terugroopins van Gen Stillwell van het Birmafront heeft in Amerika een grote politieke l erocring töweeg gebracht MAW Ml e Bi In N Brab in 5 dg 15 000 D gevangen Vfe ST j RONT In de Vogezen heeft het Ie Btr leger enige vorderingen gemaakt Ten li O van Bieuze hebben Am bw 4 treffers geplaatst op oen stuwdam in Bwii klein meer bij Rambex villers werden enige dorpen veroverd i In de afgelopen nacht deed de RAF een zware aanval op het B induo brie ea Spoorwegcentrum Qberhauseii Mosquitoe bombardeej den vrijwel gelijktijdig Keulen en Berlijn Na de aanval van gistorénnaoht is Keulen een urandonde rxiïne Gisteren deden 300 zw am bw en 300 jg aanvallen op een syntotische oliofabrlek to Gelsenkirohen en op cpoorwegdoelen 5 ate HamiB en Ooblonz GistvSrenmiddag bombardeörden de RAi doelen in het Hoergebic d Gc n B jg tegenstand geen verliezen 24 Mosquitos hebben een aanval gedaan op de Universiteit van Ahrhus Ben waar de Gestapo haar hoofdbureau votïo Benemarken had Be Luftwaffe deed woensdagmorgen een aanval op eon van d voorstedjn van Parijs waar oen herdenkingsplechtigeeid voor gevallen strijdersplaats vond X £T SONiï i i Gist jronavond maakte Maarschalk Stalin de bevrijding vau hot go helO gebied van Pctsamo dat nu aan Rusland behoort bekend In Hon Ixero verdan d R hjt spoorwegknooppunt NyiregyhaZa Ten Z O van Boedapubt wor d ja Xocfikométï en een honderdtal andofo plaatsen w o La os Lliisza veicv rd richting van Boedapeet B wordcr C hter terroxa onig La£ttstgonoemdc plaats Ix t oj 55 to van de Hong hoofdstad Lahgs de Luaau V j aUrV J iaJï j