De Vrije Pers, donderdag 9 november 1944

D V P no 8 Donderdag Noveiii ber 1944 iMf 2 rnaJ Êe daiiiil aarlifc id Hij was on aal bl ive d r ifie Ft id Sv c Yc CTi van onderdrukking m DESTKIJDIiM0Nö 4 JD De campagne van iv ontgomery in het Zuiden van Oxis loud is ten c lnd Op val oJieren werd de mtost noordelijke plaats Vrouwbnpoldt r bovciod B OosViap ns houdt een Dr batterin nog steeds stand In Middelburg zelf abaai tea eVolKe van de inundatie 1000 de oprit van de verkeersbrug over de Motrdijk zi a Poolse troepen doo stor keanti oankversperringen heen IEUVvS VAN DE OVERIGi FKONTIlN lül J IFMlVrussen M jtz en I ancy ie het e Am leger onö or conmiando vaD Gen Patton vvoensdagmorgen vroeg over een frcnt van KO km broedts tot d3 ean r a overgegaan Gisteravond werd gemeld dat er een gemiddelde terre nwmBt van 3 km was behaald 14 plaatsen waren veroverd w oJIoinigD 15 km ton 0 vp rl nt è Mousson D © D tegenstand was mat g Bij Aken zijn de Am uit KoiW sfcliéfdt teruggötrok an LUCHTOORLOG rv W oensdag deden z w HAFbw + jg een aanvao op een synthex uc he oliefabriek te Homburg itoergebied Er braiien grote branden xlt Ibw en 3 iGgingen verAoren Volgens hier e lande nog vercoevcude De boachi rü de Luftwaffe nog wel over vlgt maar niet over benzine 550 zw an bWo rÖ50 JK de den een aanifal op de grootste D oliefabriek de Leunawerke bo Merdeburg Oolivielen zij het spoorwegcentrum jkheine bij MÜnsber aan 5 w on 2 ig keerden niet op hun bases terug Ben groot aanüal is ocVitor op andere gcell vliegvelden geland 2 schroefloze D jè werden neergesohoton Cok werdenaanvallen gedaan op spoorwegdoelen in Goch Emmericii en in Federland o a op de spoorwegsp iitsing bij venhnizene £ ii L Voor de derde dag meldt het leuss communiqué niets bljzjudcrs j ver de strijd aan het Oostfront Een poging van de O oiri bij Til C t de Hjo men over fje steken werd afgeslagen Bij Golcap werden 15 L tank s vsrni eldr MIDDELLMDSE ZEEGEBIEDi r r i x v o i 4 rff f f ixi It maakte het 8e l ger plaatst lx ij c torreinwrnst De gevechten om het vliegveld van Eorli duren voort o In froefiO GIavie ivord Knln steels meer door de vrijscbaren van ïito icgecloten V ERirE OOS JLI Qp j y g leveren de Jap een ritieke Veldslag aj rdedl gen hun laatste stellingen Een Jap generaal noemde de ütiïjd oji de Pliilip pijnen een strijd om het bestaan van het Jap volk Bij Manilla woi den 7liog velden aangevallen In Noord West Birma vorderen Br Lt Inai sche troepen Jn de richting van de Ghindwinrivier Aan de strirjd m Bii ma it imin oen half millioen Brits Indiërs en een kwart millioen Engelsen deel MiE Giai BbHi pitmflj Hedenüiorgen vroeg had Roosevelt een v orsprono van i millioen stemmen op Dewey Voor het eerst sedert 1933 heeit Hit f r verzuimd een biercewelfrede te houden Zoals bekend hie d Hiulor o k ja j op 8 i Jov ember in MÜnchen een rede naar inleiding van ClO Novcmbcrputca in 2 5 Tn 1959 zeide hijj Ik heb mijn vriend Goring opdracht gegeven tocbeieidLe len te treffen voor een oorlog van vijf jaar mear zolang r al het wel niet duren In 19 0 zeide hijj Laten de Eng nog maar eens proberen ee voet aan land te zetten In 1941 Het Russ leger zal icli nooj L mtej hymnen herstellen In 1942 Stalingrad zal ge tiomen worden daai kunt U van u z kerd zijn In 1943 De vijanden staan ver biütcn onze y rcn m Zn 19 44 zwijgt Hitler want zegt Transozean in c eze totaio tti Di li£ abj t zijn i u redevoeringen afgelast MË A ïiL Op het grootste vliegveld in Denemarken ti j Adrl irg hecüén Deense pabriotten 40 D touotelltn vernield w o 30 J irjcker strati spovcLouat LiVA J STE I IEUl i oï De ge all luchtmacht in Jtalie maakte gictercn 2500 vluoh TSon enlve fcren € al rijke aanvallen gedaan op D teragtochösv gcn en troepenconcentraties op de Balkan O a werd gtboinbardeerd de spoorvegs uipldocr fn en van BerajcwOé Bio hun opmars in Oe rt nkr maaktc de Am en go li 0 r kL i gsgev