De Vrije Pers, vrijdag 10 november 1944

r V P i 0 9 Vrijdag IQ Wovcmbcr l Mi sn wat Dtl nu moot ondor iaaa o DL ö T J I J 1 1 O N LAND pafe Volg cns borichttn van oo3 Oi scori t spüuduiibüx3 is ht t D vtrzcfc op Wölch r r n inu i ehbci gestaakt Het riaiicai gcaJ l büldafccn dat Middelburg innam en waar mtor dan 2000 DcWordcn evangejj t noiiitn bedroog niet metr d in 3OO fcüise trov pon hebben het D brugge hoofd ten Z van de Moerdijkbru jn nu g he l geliquideerd NIEUWS VAN DE OVIkiaE FRONTEN MCüdPEKONT Hot Aia offeiisi of dat Woourdagmorgen vioeg tussen Metz en Nancy ï s tgoïinon hoett zich uitj ebreid en bbrekd zich iiii uit over een frontbreedte van 80 km van do LuxombuigHO grens tob unt ten 0 van Nancy Gistfcien iLaaktendc Am oen vooruitgang van gemiddeld 6 km en werden een 12 t al dorpen bevrijd en moer dan 1000 D krljgsgevangen gemaakt Ten N vanMetz staken zij op 2 nieuwe puiito de Vioezel over Ten Z 0 van Met2f veroverden ZIJ Jalongcoiute en zijn zij doorgedrongen tot Delmes aan de raat weg van Metz naar Straatsburg De operaties worden door de geall luchtmachtkrachtig gesteund 1 00 Zw Am bw on 500jg deden aanvallen op punten bij Met Zo De begeleidende jg vernielden o beschadigden 62 locomotieven 271 jwagons 65 voertidigen en 5 vlgb op vliegveldcn 200 Middelzw bw dedenaa ivallen op de spoorwegemplacementen van Saarbriicken en op doelen tussen Stuttgart en Giessen 1 bw en I9 jg keerden niet op hun bases terug doch men neemt aan dat een aantal veilig op jmdore gealljVliegvolden is I gelande Zw RAl bw deden aanvallen in het Hoergebiedo Hierbij gingen 2 ivliegtuigen verloren Bij Aken sloegen de Am hevige D tegenaanvallen af I en wonnen zij enig terrein I ITALIË Br troepen hebben hot strategisch ic ee belangrijke D steunpunt Forli halvervi ege Bologn i ftimini veroverd Ij P Iï cle maand October zijn minder geall vracht schepen tot ain Ckvn gebracht dan ooit t voren D N B irieldt dat Dtl de bDUW vaii duikboten heeft stopgezetj daar de arbeidskrachten hiei vo r benodidgd gebruikt zullen vvjrden voor de Vervaaroiging v un wapens die bin de verdediging vaix Duitsland ze if zullen mocten worden gt bruikt PObQ gJrONTj TonvO van Boedapest heoben de imssen een nieuw bru geho fd over de Thei ss gev rii d en zijn zij 20 km gcvoxderd In de richting vcu Boedapest 50 plarjtsen w rden bevrijd Ten Z O van Boedapest duurt de strijd vojrt In de tijd vaa 6 October tot fo Hover er zijn in Hongarije 100 000 D en lïmi gesneuveld 4 2 000 gevangen genomen 416 vlgt vernield 38 buit gemjakt Jüü tauks gemotoriseerde kanonnen vt rnield tn I38 buit gem akt 2000 kanoiu en ei pOOO spojrwegwagons vernield of buiu gema kt Tito meldt dat m do benedoiiljop van de Vardar 1100 D zijü gedood Bij K iin do enige D versterking in Dalmalie werden enige sbratcgische heuvels veroverd Uit Mjskju wordt bericht dat van de IJszce bot urn ce Donaa ma trogelen w rcen geLomen voor de bcslisseode aanval op Duitsland waar Stalin in zijn In tste r de over sprake Prawd i schrijft dat de paarden vin jnzo Kjzakken het water VóUi de iüjn zullen drinken en breidden do nu toe 35 o 000 De Jappen heb 5iï t 4LQP W I Biima veroverden de Britten heb f it White rniiL Tiun b rug g luofd over de Iriwadi uit Op Leyte zijn tot Jap ge sneuveld de sterkte van het garnizjen v irj het eiland I ben ongeveer 55 000 man vcrsterkingstroept n aangev erd pl Jl l i MJ President kojsevelt heeft aan K mingju Wilhelmina en teTegram gestuurdT waarin Mj Haar beljjfde dat Nederland spjodig zal w i I den bevrijd Fij spr A zijn afgrijzen uil ov r de verwoesciugen die de De opze bolijk en met grote b rbaarsheid uitvoerdeup LONDEN Churchill heeft vandaag e n verKlaring afgelegd over de V 2 een i üTeTfróm div de D p hot v gextblik tegen Engel jnd gtbruiken De bommen kome n op ver uiteen liggende plaabscn nc r De ver l iezen ar n irensenlevens zijn gering en d 3 ingerichte schade is niob heel groot BJ USGl Fj Gen Ei sonhowv r heeft gisteren de beide Belg k jricrs t ogespioken BëTglC z l zo veel mogelijk woi don geholpen Hij was ervan overtuigd dat do Belgen op nun beurt alle mogelijke steun zouden Verlenen i