De Vrije Pers, vrijdag 17 november 1944

baar ïrait is verbodea Bi 3 K if de i fcchcspraak dcoï viedereehteis en econ inisolie recftteri aft£ ei=chaft t b sixaffing vsui delicoei inzake de vcbdtifclvoorzifeiuiiiti blijft bescaan daar dit rotds voor l bi 1 40 waa vasiii Goe d Versc riiiiendt coaraxitea in btviijd g öbied publictren etn kort ovcriicht vaxi het vooraaamsLt nieuws Lm het di l Q De eall troepen öttlien dit zeer op prijs Il I L U W S V A IM D i F il O li r iii 1 whSriKOi D Op het ofeeiiblik zión 6 tieall ieders aan het w front in op ia Omitmc i aaAai ik6 hetfeit dat de D zich voor Boedapest hardnektiig ver deligfe uadereü de K de hoofdstad steeds meer Ten N 0 vax B vero ö den dfc lussen het belangrijke s oorw gknooppunt Vamos Gyork 20 km ten Z O vah Boedapest Vvera Blonjo veroverd In J Siavie wordfn in het dal van de boven Vardar geïsoleerde D eenheden vernietigd il ÖMiQ Xcorse Marine eenheden schoten ten N van Bergen een D vracht schip en Jên gewapende trawler in brand Beide schepen zijn waarschijn ÜQk gezonken VLfajtyli 003 Eïü f p Lc f e zijn 3000 Jap van hun hoofdmacht afgesneden Br zTon nieuwu cijfers gepubliceerd over de Jap schetpsveiliezen bij de Am luchtaanval van Zondag j l op Manilla Töt zinken werden ge di acht 1 Icruiser A tczrp jg en 11 vrachtschepen In lM birma vt rovei dbn do Br Ka lëmio een wegenkruispunt ten W van de Ghlntwin Ten N van N Guinea heb ben d4 Am een nieuV e landing uit tvoerü op het eilandjt Mania l 2 iCTiyi GATI De waarscnuwlng aan dw boeren inzakt prijöopdiijvinti dia wló gisteren publicet rden geldt voor alle Nederlandse boeren en is j e daan in ovv rltg met de ondergrondse verzetsgr epen Gi iiviGDii B KlOi xrMj In België zijn de beide CcmmuniBtische minkters er leafnïster üXt ïïe verzetsbeweging afgetreden Er heerst eon kabinötscrisis In Biusse babben demoAiScraties plaats Pierlot sprak gisteravond vóoi de