De Vrije Pers, donderdag 23 november 1944

iCi dfciaaé dt November 1944 pag 2 EIbENHOV ER Het itj a sii te nemen déiu de vijana aJ fc krachten zal inspannen zich ton van de Móü staande to houden Zowel hot thuisfront als het oorlobsfront zullen alle krachten noete l ix spaiinen om hera hier zo zpoedig moguiiok te verslaan Lr zijn nog geen tekent n die wij zon op een ineenstorten var het D moreel Wij hebben meer materiaal nodig wij zijn de drie traditionele inval spoort en ban Dtl h innen ge drongen Onze luchtmacht is zo sterk dat zij alle Rijnbruggen kon vernielen Wij zullen dun vijai d rust noch duur goven Als wij aanvallen mot alle kracht en met alle middelen waarover wij beschikken dan zullen wij hom op de knie én brengei en zal de breulc zo spoedig mogelijk plaats hebben Deze laatste mededeling van den nuchteren en realistischen Eise hower houdt de belofte in dat de geall druk ook tijdens de winter zal toenemen tot de D stelling het begeeft NIEUWS VAN DE FRONTEN WESTFRONTi Roerm nd zijn geheel geëiinineerd Tpctische luchtaanvallen werden geda xj op spoorwtgdoelen bij Utrecht en Zwolle LÜGhTOORIDGj Gisternacht deed de RAF een zware onval op het spoorwegccÏÏ trum Ascnaffenburg 40 km ten Zff van Frankfort Tevens werden aangevallen oliof abri eken in s berkrade en Kattrob Rauchsel in het Roergebied Hannover Stutt cit on Worms Met de dagaonvallen van Maandagwaren in totaal 1500 zw bw ingezet waarvaii er 15 verloren gingen Vanuit Itali ê werden gisteren gebLtmbardoerd MÜnschen Salzburg en Villach Zvv bw vernielden in J Slavi ê 120 zw D vrachtauto s van de terugtrekkende D OOSTFRONT Tokaij door de Russen veroverd Finland geheel van D gezuiveraT TTALIE Castilionc veroverd V EHl OOSTEN In de Philippijn m v eer 2 Tap schep en w o eon kruiser en 4 tr openschepen tot zinken gebracht 6f beschadibdv vorderingen op Leyto GER IENGDE BEJgQHTENï De Chef van Staf v m het Nod Mil Gezaj Gen Kruis heeft aan buitenl c orr sponden beu te Lc dou verkl ara dat d voedseltoestand in Bevrijd N deii id uiterst précair iö Rail en atervervoer is nietmoti elijt het w erv er is zeer schaars De GluIIc verklaarde gisteren de Rijn p s de aüuurl jko e ens voor Fraiikri jk België on NederlanOv Do b icDiljet encliculatie in Dtl sbeei in ie laatste zes wekan Tet j V Zij be dr t J ru R M 44 millisrd Fr dikrijk is tegen deV jrminL ö i ivor W Eurjp Sbcnenblok Gr brlt zal de Belg dy ij c tsli ji TiJ 30 000 ka raabs d y aiaauten boschl b 3 r r ellen tnlOTTlILXTIIIIGl rden stadt è 11 o ten vra en gil hulp iïJ