De Vrije Pers, vrijdag 24 november 1944

PoV j 00 PI Vrl3dac 2 i K mVetiib r i 4 g li I E IJ W S A N DE F H O y T E N y L TfiJi l Kg ten sneli opmarr ch in 2 4 uui werd meti dan 30 km afselegd zijn tair f orri den an heb 2e France taik ea r van G n Le Clair gistermorgen om tien u id stad Straatsburj bini ent i ul t Dit leger is ingedeeld bij het 7e Am leger en e2 overde eergisteren aöerr in de Vogezen Gen Patch heeft me degüd lJ dat er hier geon sprake teer is van een front De D hebben opdracht gekregen al hi ii m jtoria 1 ir ae ste k te laten en te trachten in kleine afdeling gea de hijn lx bootjes tver te steken Gisteravond om 10 uur werd er bij de f otrac ü bL rg gevochten De bevriQding van de hoofdstad van de Elzas kaa elk o i su 2K t gcruoot worden gezien De Fr tankeenheden die vanuit MÜijhausen CoL d A v bcreikb Vvaren waarschijnli k niets andeis dan tankv oorhoe den wan f ibteren vljt m de loop van de dag gemeld dao 8 km ten N van JVIü haixsen nov v trd gtvocn n Hier brachten 13 0 0 D die afgesloten zijn dooc te brtj kfcü n ta Lwi oserlcdii om zich daar te lai en interneren Het aantal gevangenen dat a a itoi e drir dagen m deze seci or is gemaakt bedraagt JOOO Bij Saar c i nrbben het 3 en 7e Am leger zich met elkaar verenigd Gen Pat bon staat öi f ïi Saaroi ucken Ton W van Merzig werd Oberleuken veroverd Ton op 2km van Linnich en i V3JI Julich De opnarsch naar Duren is naar alle wóarschijnli ikheid ge scuLb K en spri ekt weer van gevechten iu het woud van HÜrLgen terwijl de af siHud d e de Am nog vjn deze stad scheidt nu weer R km bedraagt Ten ZW vanJulicii werd tappcrn veroverd berwi il het 2e Br le er 6 km ten N van Geilen kircnen detdui p hoven veroverde en rr ondanks 5 hevige D tegenaanvallen stmid hield Tn de laatsbe dagen verliezen de D ten van Aen veel tanks Tot nu b e zijn er 87 vernield waaronder een aarttal 70 tons Jioningti éertanKs HetD brugceboofd bij Venlo staat op het punt geheel e V3rdwijnen Horst en Se eAüia z jn bovrljd Officieus hebben de Br Blerick tegenover Venlo bereikt Ion Zw evYdi zijn zij de stad tot op 2 km genaderd Het terrein staat hier 2 üefc oncier wa er Hoewel er reeds v as bericht dat de D teu Vj van de j aas bijLocimond wureri verdreven sprak k O gisteravond over gevechten in dit gebl d Stderi Suuni ijn aan het vest front 710 000 Ü krijgsgevangen gemaakt O0BK nLL i 5 j lyussen hebben hun offensief in Slowakije hervat De stad Czob die tie haalaelijr van beziiter is gewisseld is nu in Rus handen Ten N W hie TVcU weri Cieppel veroverd 3uOO D en Hong werden gevangen gemaakt B ToKa Aeroen gisT eren 2300 De gevangen gemaekb D K B spreekt van een Russ opiu s c w 8ii de Donau in Z Hou ar j é Ti tb heeft het gedeelte van Mace doiij e ca in J bl ligt j eheel vmi D gezuiverd De vt rnaeJ iging ssiag op heb eil ua us i duurt voort Ee i D twip jg er een transportschip van 4 000 ton Werd i C Anken ebracht De D die uit 1 Hoorwegen terugtrekken branden stc dexi ao en er hofsteden af en jagen 200 000 bewoners de hongerdocd in r OibLer n bombardeerder zowel zw Atü als h A F bw de i ordstern ü VT ie te Gelst u vircne Vanuit Italië werd de laatste D terugtocht spoorlijn bc j w I T o gebcmba rdeeid ualidvlle tuigen die van Saipah waren opgesbegen hebben gisteren To l yeboiiserdeord D eei te aanval op Tokio had in 1942 plaats n gt schiedaomeo OKlaaain svlii tuige Un L wa i iwd n J io Laa J i a ieijs ai S v ri a aai Wc ii e i n i a cK xv j J co chri1vwrs Dj J meldt de t sabo u s f t be rj eun ui v en te en iiiole i 7b jÉa Tjl Tlucbrn l tondei IIm lyiSM óoB nOix y d in T KIduIpTt ïX D LnJl