De Vrije Pers, zaterdag 25 november 1944

i§Si 5l l ® geall hoofdkwar werd gisteravond niedegedeie 1 dat Straats Durg IS bevrijde l et huii kanonnen die in het Zwarte Woud staan opgesteld beschieten de D de stad De Dom heeft zwaar geleden maar de torenden hetschip staan nog overeind OorlogscorrespondejTiten melden dat Fr en Am tankeenhe den de Rijn zijn overgestoken en op D gebied vechten In Straatsburg zijn 2000 D krijgsgevangen gemaalrt In de Vogezen neerst in het D leger een chaotische Vb rwarring 50 000 D moeten hier een goed heenkomen zoek en Van Karlsrihe tot aan de Zwit grens liggen 10 briiggen in puin De bruggen bij Karlsl üle en Straatsburg waren volgens de laatste berichten nog in tact 40 km ten Z van Saarb27UGken is het 5e Am leger bij Vênétrange over de Saar getrokken en 3 kiri verder opgerulvt Sen aantal dorpen werden veroverd 22km ten Z van Saarbrk werd Johamiesrohrbnch veroverd Ten NW van Saarbrk heb ben de Am Merzig dat in de Siegiriedlinie ligt bereikt De D zullen het Saargebied tot het uiterste verdedigen Vanhier uit het Eahrgebied en het gebied van Aken halen do B hun meeste steenkool zonder welke do Oorlvindust niet ksr werken Vandaar de felheid van de gevechten bij Aken die een op marsch naar het Ruhrgebied moeten verhinderen Corrosp aan hét front bij Aken zijn van mening dat hier de geweldigste strijd plaats vindt die de krijgsgeschiedenis ooit heeft gekend De verliezen aan beide zijden zijn zwaar Alleen het 9e Am leger vernielde in een week reeds 118 D tan ks w o een aantal Konongstijgertanks Ondanks hun hardnekkige aanvallen zijn de D er nergens in geslaagd een deuk in het geaïl front to slaan al hebben zij hier o r r een frontsector van M ö km bijna 20 van al hun troepen en het grootste dey van hun tanks aan het gehele W front geconcentreerd Eén dorp teu N van beiienkirche hebben de Br moeten prijsgeven doch het Noordelijker gele gen heuvelterrein konden zij behouden Ten 0 van Eschweiler rukten de Am ivm op in de richting van Duren en bereikten zij het dorp Weisweiler aan grofce autoweg naar Keulen De D gebruiken hier Veel de Vd In Limburg zijn de l rc 1 km opgerulrb ten N van Horst en bezetten zij een wegenknooppunt De buitenste verdedigingswerken va ti Venlo zijn bereiktcBlerick tegenover Venlo zou zijn bevrijd g42SSS2£ if örnacht bombardeerden Iviosquito s Hannover l toestel vermist TT T gisteravond maakte Stalin de volledige bevrijding vanhet eiland us i DeKend Kus vlgt deden een hevige aanval op de haven Libau Daar Stalin persoonlijk de grote itüs operaties vanuit zijn heefdkwartier leidt heeft hij otticieel medegedeeld dat hij vanwegq het komende winteroffensief niet aan een driemogendhtden conf in de winter kan deelnemen Troepen van A aarschalk lito zijn 20 km diep in Oostenrijk doorgedrongen en hebben daar de bezetting van net dorp Sankt Andree ten 0 van Elagenfurt in de pan gehaJct In Daimate veroverde Tito de vlootbasis Kotor t riALIilj TT + o T V r j et oe leger heeft 5 onbeschadigde bruggen over de rivier de Cosina Z r i 2 van Faenza De Polen veroverden de Monte Ricci j okio IS gisteren op klaarlichte dag door de vl reuze forten deB 29 gbbombardeecd Vooral de Mousachina vliegt fabr werden he ig aangeval n uren na dt aan val woedden er nog grote branden G n O Donnel die de tochtmeumaaiite deelde mede dat de Jap volkomen overrompeld werden Goen Jap jg Afweervuurjzwak en onnauwkeurig In de buurt van Lyte zijn 3 Jai fcr schepen n 1 torp jg vernietigd Van de 6 000 jap werden er 4500 edood In W Bii mahebben de Ohm Bhajno nof niet geheel veroverd Bnamo is de laatste hln oral naar Centraal Birmac S iii5 M i Poolse premier Mici olacbzyk is al eürudt n j j bc pr Kingen tussen op aak Belg en de Gauile üiijn afgebroken wegens het vertrek vanlaatst genoemde naar iVioskou De besprekingen tussen Stalin en Subatshikt J U zijn gtoindigd Beiden staan een gezamenlijke J 31 rerr riny voor oe Daüy üxpruss bbweere dac de photo s van Hitler na de aansla op 20 Juii trucph ziiu iiSli v il£ii 1 J dubbel gónge r v aii Hj o Ier h e t r i f t LAAT OOK JiT BlTUkkAir T ÏT l USiri ni zWlTrT duD b t 55re