De Vrije Pers, dinsdag 28 november 1944

IXV f iiO d LinsdaB Kov nibei 19 4 pag 2 N I L j V D V A 1 D i F k O W T L toBi Si 01 T De strijd aai tiet V estfront woidb meL o eminderde hevigheid oiiléiïïïï n woodt ex ee sorijd an man te en man J f AkPTi nanei i het 9e Am le ei nu van drie kanten Juiich riet staat Km ten lA vin de stad et veioverde osiar 5 km ten w en bezette voor de helft ffrchberg 0 km t n Z van JÜiich y f f lf n aqt e tfld dat fotiomei voertuiben de stad verla eu De koer is gesiegen n1f op B0 uuf e Klaat on meex dan 100 m breed Ten vai gj f f de Am het dorp huruP en en bereiKten zij Langerwehe op km van Duxerx Het 3e Am Leêer veioveide h L verkeeiscentrum Sannt Avoid op 2 y qa T brücl en Het naderde Saarlautern cot op 9 km De 50 000 D m de voge zÏÏ worden nu van 3 kanten Z K t rV r Lf berelkl DHerug Hnr npn pn hebb n nu officieel de buitenwijken van Colmar bereikt De terug tSSfover de Rijn wordt de D steeds moeilijker gemaakt Gisteren werd de sDOorb rbii Breisach over de kijn en van Freiburg door geall lucht a alïen veiTield 35 kir Noordelijker werd een pomtonbrug over de Rijn bii ISïnai evileens v rnie d De D beschikken ten Z var Karlsruhe n g over 5 DwLn over de Rijn In i edeiland is de strijd ten IN van de Maa $ oractilch pleindigd l cn paar honderd D houden nog stand m het biugge hoofd ten S vil VeAlo Lar zij achter grote mijnenvelden prikkeldraad vp sDerrin en en een 8 m brede tankgracht zitten verscnanst Herrijzend Ned meïdde i teiS dat Gen Dempsly met de an lllerie beschieting was beR m ei zodat mo eïi fde aanval op dit bruggehoofd spoedig kan worden velS ach rn Lt Liddeï euwse kasteel van Geiste en S f f 1 L D stand Door het gestegen Iwaaswat r ligt het kasteel ronaom in e b water Een 8r aanval mislukt omdat het water te diep P J X n ai zijn toen met de bebchieting begonnen De eigenaar van f j J merheer van H M de Koningin werd met zijn 4 dochters en 5 mens n die m het kasteel c u onderkomen hadden gt zocht voor de keus gesteia zich If naar de D óf naar de geall linies te trekken Zij kozen het laat SScèTGORLOG Gisterennacht bombardeerden 270 Lai f f 5 3 H ïïHïïSrtb om an 5300 kg spoorwegdoelen m lunchen Ax e te rug Gist eren o da deden 500 zw Am bw +2 0 jg aanvallen op spoorwegdoelen te Offenburg al km ten Zlo tn Straatsb en rin6en 500 Am jachtbw P f uilleerden gisteren boven Hannover Brunswijk Maagdeburg en Munster Zij schoten 98 D jg neer en v rnielden r 4 boven de grond In 2 dager verioor de Luftwaf fi 2 10 to stellen De totalt Am erliezen waren gisteren 1 JB Zw kAF bw deden gisteren een aanval op het Kalk station in Keulen Ge n ver liezen ln e nac t van Dinsd op Woensd f f f d f A f f S a en van het Dorbmund Ems kanaal en het Kittellandkanaal Van ® n van Qe kanalen werd een aquaduct vernield Deze kanalen zijn op het ogenblik een ƒ voornsamste D vervoersvvegen In de afgelopen nacht J f 4 maties van de RAF doelen in D o a spoorwegdoelen J f toffers Mosquitos vielen Berlijn aan Eigen bericht Hot aantal Ned siachtottero in hbt St Jozef Paviljoen is tot 1 gestegen crn nlaatsen OOSTFRONTsIn 0 Slowakij rukten de R lO Km op i gP l t To tv G all jg deden onrcrsteuningsaanvallen op D in BoedapesU ITALIË Keviae pevechben m Faenza dat van 3 kanten is ingesloten Bij a llïïi erdel Alblreto n Oalbino er TS ff f L L Deim Gen veldmaarschalk en to Geali opperbevelh m h t f bosten De Am Gen Mark Clark de comm van bet 3e leger is zijn oP le r J X van comm van het Br Luch landingsloger bij Arnhem is benoemd tot chef van Staf van Gen ko t Ba ton VERRE OSrENj Adm Uimmitz meldt dat bij de aanval vlifvi ij dag op kanilla 48 scrJpeTi tot zin cn zijn gebracht of beschadigd 87 jap vlgt zeker en 3 waarschijnlijk zijn vernield