De Vrije Pers, zaterdag 2 december 1944

Ito 29 DECÏÏMBEK 19MA UITGAVE g y DE GEUS JE MAINTIENDiiAI OnS VOL ET FÏROÖL STENTOR DE TOEKO v ST ÜKOUl v DE VQiiK DE VKIJS GEDAG TE TE VRIJE KAT I TEIv VRIJ NEDEPLANT T TE WAAir IEIL én NIE U WSORGi U yr I J B 1 Li E i X A i i D 3 TE U vV S Eiger berichttceving ge pïuurd AMSTERTAIv Vorifce v eek Zondag 26 11 is te 13 45 u het Gestaa OgeDOij in de Ei Te2 p e straat zwaar cebGiabardeorT TvoiieeiJ v ei Tj eurc ffe i feet hibö pijboiw aan het A vaii Scheitemaplein v aur Te S B vm i evostirrd heo pehou j v erd voor 7 3 veiwoeüt Ook ae teGenoverliö 3i de ueiGjes HES waar de GoDtijjo vjr s h evestigd v trd vernield nadaf eon voitrefTer het eboaw h d getrofTeii en hieina een brsuid uitbrak liet schijnt dat er nog al wat pfjjr ez ti orii h et Teven zijn ekoirien De T uiste gegeven zijn iioeili ik üe vei krijgen In ae ouisevinj zijn een aai tal haizén getroffen Er Jaeeft een h evii Q bran d jiewoed Het aant T siaqntofferu Toooc in ie i 0 Oct het her yoTRid Lycem i dat een heel uind verder ligt werci t etroffen VoIfi ens de geruchtenzou net SD archief verloren zijn gegf an De aanval duurde 10 niinuten In ae nacht vyn 21 22 11 zijn 300 röoier r uit Lemrr er in Amsbe rdcim teruggekeerd Donderdag 16 Al i od de hoek van deG Schuvtütr J VornulstGtr e tn SD er een Tsj halfoood aoodgüscnoten RepreoSailles z L n niet genoinen rie t Vondelpark is gesloten wegens vernielingen dotDr D ii gere aaagebr inht Een iüdér kapte naar goeddunken Ditmar en Prof Snijder heoben oen verooa uTcgevaardigd o l nog arqiK len in co aranten over hed toukonsfc op te Ji en waarbij Uo schrijycn uitgaat van Ttl nederlaag De A a ari se bD Bpion Ahrende leidt in de Achtcrhoex jongens op voor spionage acheter ae geall linies Zi3 word en iii groep jen van 2 n mr Brabant voor i en vaneen radio zendaDparaal R CT iIb R DAEcï On 29 1 i werden vcr 3chiilend e D geoouwen door de Reail gebomb v n de ST a h Hee uraadsingt l en oun gebouw van dê SD in de n L bouwen 29 lT Volii arijnor raat werden aw aar getroffon ïieTaas wti rden ook verscnillen o hui ZKJïr xïi de OKtrek vernield Volgens oiT gegevens eou he c aantal og paktën 3 e U0 z LJn Ijl dtrechn n o ben er pin TQ jO kane gezien o r te ontenap en nen aantal ontvoerden br viaden Tich in Zwolle achter ae IJssellinie h ieuwer3chane Delf bzj jl en Loeciehe n E ni groot aa iual o vj ndt ich reeds inD DEh fi T iG ï Voli enü nog nieï beveati de b i ricnten zoueen in T o in nnn t v Pi j sv i jk 00 éh ih e V n e e a zzi s + PVOliV Voorburg 200 Uit al±es hl nie i reec i Duio iingewoon on ï evi aen a jn o ie auiszüekingen die zeer op e gewone Vjehi i i ic rJ kudden de D aij voor ensen STecnts W inighn hab d ai bij nuizen waar ni t vlug gei ceg c ü olgende huie iwinnm De aóngsePo V er b t heli lat de D iltii i t Tivpd urt legeaae i iüUo V9rdt u 1 d h Pi j n V ntat r d n Ij hPic k hy e 1 U tr 7 a lari is oenoei d tot hoofd K ol Lucardi twt g i ajj tuur ie afgv trodv n Een l ïi peal jj genoi iwn 20 T vaj ei rol en zal worde i eggevoera rr De bew rixtii i vaag Corvlakkig v are n en verrj chl werden i a er interesae voor vitjoe en tabak Pw n zien e old ïbsi ie ock gebeurd werd open eda n de L eenvoudig h Titie in onviapend Van Cc orouwba ex ei rnct ur v jji neb Wak door Ö lnq oee Krui 3 T win jecr g n Y n ppx bencanix g ari eHt eerd hoofdbo cie voorracn v a yiJ K ib oor a D oruv Ln queue voor do bak V2 E worden hoc i s nai i geli p die vai L idei rTa d lUj e e ihPT Pt ree C R ne j re inkej a voor t irood UI vai n ica zijn 31 artbanen voor r dag afóevu urd vior i J Ojectielun 0 tEh In iet