De Vrije Pers, woensdag 6 december 1944

WE8j3 q D S 1 mmt v mm m fmim Uö 31 UITGAVE lij V A N DECEMBER 1944 DE GLU8 JE MAINTIEïjDRAI OinS VOLK HET P HOOL S IEIJTOR DL TOEKOMSTTiiOUw DE VOim DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KAThEDI t VRIJ NEDERLAKD DiOjüJiïIÜID Qn IJrj7 SQRGAI M I li l i 1 11 I l ü S PROF P E R S G E S F Ia K VAN P S G E R 3 R A h D Y Z oals v ij ré fe hebben belicht heej t Prof Gerbiniidy een pei onderhoud ge Lrxd ir et een aantal Ned en geail corresp Hij l eeft hierin enkele medede lihjien c da ji en reeds vroeger afgeieede vexklarinjen no iiaals oeveitifd Het Zakenkabinet zoalo g i in Pies nei huiulge kabinet noemde L al worden ontbonden zodia dt Xonin j n weer u l ed is eruirgekeerd De zitbing tiod van de Tweede KsuLer die in I937 is teko en is in 19 2 afgelopen Ned bezit op h o ogonblik t ej Staten Generaal d lar de Grondwet was er van nier toelaat dat de zitting i tijd voic t verlengd ï i Jvdn Preo oyerbui d dat de oude Kaïrxi niet oe temi zou he01 en van de jonf e on friL = 0 elL eiiten diö t hanL de eeebb Vax Let nieuwe Ned vertegen vie xdigen Bi i ijn eru fkecr in Ned vond Prof CTeihyiuidy geheel aidere mens n terug dan nij i L iy40 hid ac text elaten I 3 aeci an de a kiozerp v = t in 19 7 nog niet kioobciechbigd De Lm zeide n cn te v e 1 en of de oude partijforma Ou bb aan i oe bevrijdiiip v 1 i t o eaen zullcr tijdens de bepr ekiji v n I t ties ger atidhaaf 1 zoudej blijven i evens kon hi ge en rededelingon doen ontrent dè vd ze i i grote Vv e ii if b van et larid rx L aet öOall oDpeit evol onde r ogen orlrn f ezieu t rof G ibjandy Leeft ti jci ns Ljr bezoek m c prcKe i met flrLjkM u lï c t i oor ii or var e OiL Tj p Lew3gir dio ijn opvattingen ovor nel alge een deeldoji