De Vrije Pers, donderdag 7 december 1944

ü V i Lo ï DondeidaL December l u a£ 2 Ji I H U i L VAN IL £ h V li l h N VvLoi i Lö yl Ret 3e AiiMe w tótrijdt teiLidden vcui de hoo£ ovens en kolenmijnen vuxx iièi Saa Lobbied eL beschiKt nu over üveitia io en en bruggehoof den üver ao oar w ten l en ten Z van Baurlauteiix Va uit Saarl rukken de AiTi onoer het uur van de Sie fiieaiinie op i ahir deze verdedi b t stoidei Vrii den vijaLid Aia infan eiic iy do ïfcaa oaargemüxiie ten Z van SaarbrucKt ij binneni cv ionj ei en iieeft zich vaii het deel van ae stad dat op de 7 oever vai o e Saar 11 1 meester gtj aakt In allerijl hebben de L dt bx i b i over du baar veix ieln waardoor zij een edeelte van hun troepen de terj boch hebben ai g snedeii Leze Lruej bQ zijn omsin eld en voor een i e deelfce reeden onscnaaelijl s emaaki len Z V vai baarbruc ien zijn de i m deze stad üot op ki geakcierc 20 Km lejïi h vaxi Zabern werden de be r dorp ex V i menau exL üiclrtenber eroveii 3ij Letz af de bezetting vau het forb St aeri in zich over Kulm 6UÜ L aveu i h ovei ki en I van Ooimar werd Le j aorp Ostneim beze Le ehtie ri r Kar van de Vogezen is nu in hcuiden van ae i eall In de sector van Aken blijven ae ij Jch hevi verzetcer te i£C n de opdiiixt ende geail De G all trachten de D i e o Rta d in JÜllch te bleken auor hun vernie gende ui ueikm van de jacncbw Zorel if bejeL aio eeitisucren beslooktt n aeze vljt de D weerttanisnejcen in Julich Gi o oeren probeeraexi de L in 2 tegenaaivalJ en net aorp i eit ötein ten Z van l ren te vc iovertn De tef fu Lafjixvallen r erden af j eGlazen in het ovciótr joinde öbih La 3ei Lijn en Wa vi is het v ater iets edojid iettemin is de s and van het ilvioxviatt i abnoj maal hoo Sedert Maandag hebben de D hier Aoen POfci Lt L mt ti gedaan om ntuxo oe isl ian uit de over ti ocüing die zij ncrben veroorzarkr Giottr n wa het een nalf jaax ceifcden st er de geall voet aan Jand zetten Seaert aien zijn 7 9 000 D krijgsGtvangcn gemaakt het geui etn en o dei e van AQOO per da teke L Eenzelfde aantal verl or dan vij uu in het aan c jden en geuoiiten Op al o Ironten verleren de L jijrer nalfjaai m totaal 000 000 uan Gr te geallo luchtactiviteib boven Dbl Gisternacht deaen sw RA twi en hevi e aanval op het spoor vc station van Soest D Mos j dodtn aanvallen oo doelen in ludwigshafe Nurnberg 2 teost gingen verloren Gi tv jren bombsrdoeraen meer dan JOOO geall toestellen D benzinefabrielien en spoom jmpl RC jvr Am bv en 800 jg vielen o a de Leunawerke te Mei sebu spGor egdoel5=n in bieicfeld en ax deie doelen ir Osnabrück aan Geen Lui GVv affe le zien 4 bw en 2 jg gingen verloren 1500 zw RAF bvv djden in de afgelopüa nacht ec van de hevig e aanvallen spoorWt gdoolen en ben bonzint fabrieken in D Gevechtsbcmw i aakten gisberêii hun vieibts vluchten I Doven D Jt bw vielen gisteron in een arx in een bd stad opslagplaatsen l en een startbaan van oe V2 aan O k vrachtauto s met V2 onderdelen erden niet liibt rust ge lat Pi i2LÏ itvO l ri 2e tar icfori atieo van Gen lolbuchin nadt ren steeds meer u rijK Zij sbafaxl o mind r dan 200 km van Wen n De gehele Z oever van r et PI at ben meer ib v in D gehuiverd De vijand wordt teruggedreven doo3 de nauwe poort bu js jn het Plattenmeer en de riv er de ur Ten V p van hob Rl meGr verovcid n de R r laabsen p minder da 50 km vart B pestc Volgens D bu ricnten m Gen t inofsic y ten dircot aanval op B pesb inguzeb hebban Jei iivU xfc l u j ing v jn do R opeiabies aea n zi Am bw uit Italië aanvallen OT de bpoorwugverbiniiagen tussen i enen vri hot fronb In O Pruisen de dun R v b aanvajlen op iei D verkeer achter net front In ÏC J Slavic orovexae j ito SioSOK in J Slavië Scutari E AIdi q de vt rovuring van Ravenna is hec 3ste le r O km opte2 Ukt GLijÜSlrDR Rt rCr in t ic la idon nic du D nuoben verl fcur hecrs n j rotu puJ u O u bi Hnningen In J oemeniu is eu niuuw ruboriug evornd In bhe no duurt a strijd vojrt Du Br t ubruiken tanks on Spitfires ir h ur operaties uuf i io RLiiS troeotn De bLrgu oorloi hucft zich uib j eb2 rgu oorlog hucft zich uitgebruld naar t i rV l Patrs j is uvunuen uen staking uib vJ roken borich ten uic oalony lubden rok niut gunstig russen guvangen enomcn luien v a n ie LL arti D vindun v ich oDk Dc LAATSTR IFJV S Vanaf Zatordagm or ei zijn J o i er rut doen inrin un vai u uid rDier te Rouk tüi Holland todab iu i lurvuionte aarbaai Oidt