De Vrije Pers, woensdag 13 december 1944

No 37 in f 7 r VAN UITGAVE JjJ c A 13 DECElViBER 1944 DE GEUS Je mAINTÜINBMI OLS VOLk PA OOL S TOR D TPC W DE VOM DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KA dEDER VRIJ ÏTEDBRLA D V W jjü v A VS BEWAARHEID en FIEUWSOECAÏ EN PROE P S GERBKAKDY JN LONDEN De M Hopr s Is na zi jn ha oe è an bevrijd é3b i ed i Lor den v e e waar hii verslap heeft uits ebracht aan 1 M de Korirp in en een ptr aeiv hS heeft B E R I C H 1 E N UI T B E V R T f D E N E E Z E T G E B I D TOraèed gisteravond elEkTio mededelingen over razzia s m iTea De mendenlacht verplaatst zich kris kras dooi hei land Enige dager geleden was heu Breokelen Gisteren moestere de mannen in Alkmaar cir 1 uur voor h on hu3 sdeu klaarsbaan üp het ogenblik worden de slcchtoffers veelal ree jstrceks njar Dtl gedeporteerd 8000 Hagenaars zLjr ia Grrninger en Nieuwescnansnac r Xt l vervoerd De strijd te en den mensenrover is ongelijk Eenieder beseffe dat het gaat om Neerland s volkskracht Die moet zoveel mogelijk b houden w denï Voor elkenmanspersocn is Amersfoort en omgeving zeer gavaariijAoWie zich hier vertoont valt bijna altijd in D haaiden Tengevolge van üchtaai vallen aïjn de lijnen A dam Utr Utr Dor Haag ei Leiden Woerden eschadigd Bil Hazerswoude beschadigde en bom de spoo bürg Er werd een gat y lOm i de lijn geslagen De bevoiking van Hc zersw werd gedwongen dozijn te he steUen Utrecht en Imersfooru hebben var bombardementen veel te lijden géha Bi j sbaphorst Haren en Bar eveld ijn D treinen t foffenr De eerste cJokj die na ue bevkjdmg gegoten is luilt weer Zij hangt m het Eraternuis ter Tilburg De schoenfabriekeu in de Langstraat weiken weer De grote elec er