De Vrije Pers, zaterdag 16 december 1944

0 r m e i c cf te Kit8an ri aaxLK het f it 4at de tevolkijr var K I E U W S VAN E E P P O K T L N niSIPP JT Gisberenr a lddag om 2 uur is net e Am leger op 2 ponten uit de Llzns 7tl binnexigetofokkjen na de rensri vier do Lauter bij Weiszenburg en Lau± 6J HacJa cvergfctrokkdn te zijn 3 Am divlsies rukken hier tegen felle D tegeast and in op naar Landau Vva ar zij nog 20 km van verwijderd zijn Aan dit fi nt z ijn een aantal Volksstürmers in burgerkleding met armband j evangen genomen De D troepen in heb Hat enaucr woud zijn nu volledig ingealc ttn Het Pr Ie legeer heeft het hoofd kui nir n bieden aan het D offensief varxui C Imar Zij hebben hooggel gcn terrein met belanèr ljk e H ai g T A sitle p veroverd Het 3e Am leger van Gt n Pattou staat over t en lengte van 70 km in het Saargeoiad Het diepst is hij ocr g edJX ngen in het gebied van rillingen waar de D tegenaanvallen aondexvjuc es bleven Aan de Koer ten Z van Duren werden plaatselijke vorderijoge i gemaakt In 24 uujr wfex deja 600 D krijgsg evaugen gemaakte Ten Z van Duren werd KL Bternich LUv3 Hi 00kL0 j In de afgelop n nacht = ed de PAP een zware anval op de I G lar jonindustr e te Ludwigshaf n Gisber n bombaid er len 700 zw Am bw + 5OO jg p orwegdoelen en fabrieken in Kassei n Harjirve V anuit Italië werdex aan t jvallen hot belangrijke s£xv j jAe gkncüpp Kcaenhdm ton Z van MÜixchen en do elejo t Innsbrü kj Linz sn Salzbur Z w KAF b wierp n S OOC kg bommen op de bunkii h voor motcrtorpodcboten te IJmuiden Midd n s bw d ïden aanvaLleru op spoorbrugi en te Deventer en Zwolle wfearovei het V2 materiaal wordt vervoerd ir Li ii L Oii B pest bieden de D in alle sect ren hevige Lekenstand Zij hetbc troepen aan evoerd met ee ijbeter moreel Toch blijven de L oprukken Dvej let dojr zAare regens doorweektettexiein Tevens werden vorderingen gemaakt in neb Heng Dsj Slow grensgebied Iwaar in 2 dagen 2 000 D werden i evaxit eii gen 11 en pn de olaafcsen Solnok en Vadr a wer en veroverd I TALIE De Jan breiddn hun brugkehoofd over de L ±mone steeds reer uit e jtr den m de om eving van Bagna valila Kesselxixig w crrptrialle beschikbare strij rachben ix de strijd Talrijke liuchbaanvailen op he verkeer in N Italië = Groot nieuw s uit ho V oc toi De ah zijn geland cp het grootste eilaiid van Ie Philippi nen Mindanao F iac 7 rthur nelddo hedenmorgen dat alle geste de doelen waren bereikt en de Jap volkomen werden verrast woensdag en Di nderdag werden 22 + J toe jtellen vernield Am en Phil guerilla tr ej en zin in actie gebieden In de P rija op Leyte zijn xm reeds meer dan 82 000 J gedood teg n iii76 Am Lr werden slechts 2 3 tJ gevangen gemaakt Bhamo in Birma VI pj V ertr rerd Giv ij Lh LilND ïalriJKe Br verst adngekomen De strijd is m inder he Ei wordt v aaisEhXjn 1 Ijk reeds ondemai deld Aarcsbisschop van Athene regent