De Vrije Pers, donderdag 21 december 1944

i 21 DECEMBER 19 DE GEUS JE MAINTIENDHA TROUW DE VOHK DE DE c ONSVRI TE GEDACHTE W UJbHEID en VOLK HET PAROOL ST K R DE TOEKOMST DE VRIJE KATHEDER VRIJ KEDERLA tD NIEUWSORGAMN yr y INflENLANDS NIEUftS Het man van Herrlijzead Fe4erl£vnd deelde gisteravond mede dat io Lissatton fji allerijl het vroegere AEierikaaaae tlians tot h€t Zweedse Rode Kruis behorende scaip H tó D mai f in gex mëkQld wordt ge bxacht voor èm reis nasu een hav n ij bezet ïï derlandc H t chlp zal c a worden wit gtverfd en cageve r bin laneen weeic klaar zijn net schip zal eoa havon buiten de gevechtss ne OLAnenlopen W8arsohi iiü i ik Delttzl jl De lading bevattende 5 = 000 ton taj we en een groot aantaj Cenadese voedfjolpakketten aal onder auBOi ie n van net Int Re de Zruis onde de bevolking van bezet i 4iH land wox den verdeeld wachten is slecht 3 op de toesteofdng van de Duitfier oAo meldt cns De evad lie van het vee uit de Betuwe is van 9 tot i Deo in snel empo döorgega doch is nu tof staan gekomen + 1300 stuks sinn weggevoerd uit de etrc732E die het ergste van het wat r te lioden had Het H dorp Mcruiik is alleen m ux met een roeiboot te bereiken Het water staat nu tot d dijk van het Amsterdam Rijnkanaal dat de Betuwe Noord 2 uid dnor sniódtc Op de weg Tie 2Lchteld ligt een gat in des © dijk dat in de haast met grond ui b $ t kanaal is dichtgemaakt D ze grcmd is veenachtig zodat dit gat niet behoorlijk cfsluit Beawijkt hij hi©r dan stroomt het water ten ZoO van de Linge in de richting Gorinchem Het verval tussen dit kanaal en Go inchem bedia f l 6 m Verwacht wordt dat veel water daar ka i blieven stsdn in sloto en kanalen erwijl ook noE ten N vaa Gorinchem h fc water zijn weg zal runnen vinden achter de Bie ndijk He gevolg van een en andor zal zijn dat het Oostelijk deel van de Betuwe waar zich d © Qanadese tuoepen bevind n droog zal lopen te meer daar doo j de O wind hel psia sïi bet water in o rivieren is gezakb BovGxistaande men ng is die van de Waterstaatmensen in üo Betuwe De boeren in de Betuwe weigeren verder de streek te verlaten Zij trekken zich terug op hun terpen 70 van de i büerauric n ligt vloedvrij De boeien kunnen daar lange tijd volhouden Het wordt langzamerhand © oeilijk om de boeren te bewegen hun producten af te staan en daardoor hun eigen voedsel voorraden san te tasten De levering van Vbe en melk atui op vele moeilijkheden Op 16 Dec zijn in Ivi omffienii razzia s gehouflen Nadere bijzonderheden ontbreken nojr Uit toachede bereikt ons ® u berich c over ae toestand van de weggevoerde nen uit deze stad Zij werken o a in de buurt van Gpch De toestand de maxuaen is zeer slecht s Morgens om 7 uur moeien zij eersb anderhalf uui lopen om de plaats un hun werkzaamheden te bereiken Ongoacht de ïweersomstandigheden moet er gegraven worden Er zijn reeds vet l zieken an all 3 medische hulp ontbr u ekto Demeeste zijn vanaf de tijd van awikomst emd Oct niet uit ae jsleren gewoest Ook de D bevolking moe t meehulpt a aan het gruven van vt xdedigingswerV ön onder toezicht van jongens van 15 en 17 ja a in öoldatf jrifona In A dam is het a intal typhut gevaUen aiu honderd tpaESö rd D azaia s zoadsT hierdoor uitgest d zijn