De Vrije Pers, zaterdag 23 december 1944

V 23 DECEMBER No 46 U I a G A V E Hi w U VAN I DE GEUS JE iiAINTIENDLAl ONS VuLK HEÏ ROOL STENTOR DE TOEKOMSTTROUW DE VONK DE VIvIJï GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERI AND DE 1 BARHEID on NIEUWSORGANEN iv E R S T J l I S 1944 De klokken luiden in de nacht Een soldaat op wacht zegt zacht J unuends de Noox les cloches Dan geeft hij vuur Crêvez done sale Bochel De klokken luiden m de nacht Een soldaat op wjcht zegt zacht I htar the lovely Christmasbell Dan geeft hij vuur Bloody Hun go to hell De klokken luiden in de nacht Een soldaat op wnoht zegt zachts Het is de nachb dor Ke2 stboodschap i Dan eeeft hij vuur gemene Mof niet meer één stapi De klokken luiden m ae nacht Een soldaat op wacht zegt zacht ISfoihnachtsgelautG klingt urch die Luft Dan i eft hi o uur StiLb jAlliierter Schuft pfi c h V volk staat aan de vooravond van het donkerstel j s i i LZf f i eeschiedenis Dit Kerstfeest gaat vergezeld van de vre fa it t fi t y honger koude terreur en razzia s Ons Kers i J L t J V opmerkelijke gelijkenis met de Kerstnacht van 2000 nSLf I vreemde benutting verdreven uit de den p nv J e id k am Zowel VOO r i =ïyi u ï gelovige was Kerstmis steeds een opstijgen uit hit Seuwe t ht i H l gk V t een dieptepunt het zich richten naar nex nieuwe licht Loa c heb nok ditmaal zo zijn A ia c n rrn nT 5 ïi V A J 7 L ® ® Kcrstd jien niet alleen denken aan onze tlfti ffloeiliokheden Aan de fronten staan millioenun Amerikanen Britten Canaif m in i L r J öuizenden mijlen van hun woon lc atsen waar 0 0 f l i e en achterlieten om ons de vrede te kunnen bren en En almag dan onze vurigste wens van de laatste maanden niet in vervuiling zijn peking naMj Lnspai ring en heldoimoed zijn wij het eindTr velschrlk Pers niet v rschijnen f Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag zal Do Vrije