De Vrije Pers, zaterdag 3 februari 1945

P V P nr 66 Zaterdag 3 ï ebj iari 19 5 Ma è NIEUWS VAN DE FRONTEN OOSTFRONTi De fionbsecuor wadi in de laa cfcte 8 uji de giootste vorde ringen zijn e enidaJit is dievan M icirschdlk Soekof in zign opiiiars naar Berlijn De Dtbeiichtgevx iC is vóór cp de bericatr eving van de Rus Volgens D berichten heeft Soekof ben M van KÜstrin ce Oder bereiki en staat daarop 63 Km van Beilijn Tevens zouden R eenheden in Kastrin zijn doorgedrongen en ten N en Z van FranKfort aan ae Oder staan Alweer volgens deD beiichbgGving zouden de Russen Stettin toe rp 45 km zijn genadeid Officieel is door de Russen vei verd Soldin ten Z van Stetbin en Drossen tussen Küsbrin en Fiankfoxt alegen op l km van de Oder n 80 km vande buibenwijken van Berlijn Lcn van de drie omsingelde D bol erken Tnorn is door de fi veroverd De D bezetting van Posen en Schneiaeii Jil wordt sys bf matisch onschadelijx gemaakt Ten Z van Lissa hejft Srckof de Oder be teikb en staat hij op lü kjL van Glogau Over het algenr i kan gezegd wor Jm dat de D begenstand steeds m eer en meer toeneemt Ten O van Frankfortn d Oder vvoedt een hevige tankslag Maarsch RokosofSK y is na de verovering j Marienburg naar het N getiokiven en staat nu op 15 km van de Danziger Guttstadt en Seeburg In Silezië staat Konjef op 10 km ven het belangrijke Ratibor In het V bt dsdeol van Buda duurt de stiijd voort Over hetP offensief zijn nog nadere bijzonder ledon bekend gemaakt In 3 weken tijdhebben de R meer dan 7000 plaatsen in O Pr Brandenburg Pommeren veroverd Soekof rukte in 18 dagen tijd 425 kn op in de lichtmg vaJi Berl jn Detwee grootste Focke Wulf fabrieken van D die te Posen en Marienburg zijn rooi de D oorlogsindustrie verloren Het inaustxiegsoj ed van Opp Sio is vrijwel onbeschadigd in R handen gb vrallen E joime voorraden stcerJ olen en ruwe mateilalen vielen de R in handen Ondertussen wordt de chaos in Ber lijn steeds b Oter Duizenden en duizenden vluchtelingen komen aan uit Stet bin KustJin en Fiankfoxt a d öder Er zijn geen kol en geen gas en prac tisch geen electiiciteit In de dooigongskampen heersen besmettf lijke ziekten Veitegenwoordigers van neutrale landen verlaten de D hoofdscad Vol gens een officiële mededeling van een zegsman vcui de Wilhelm trasze zal Berlijn toL het uiterste worden verdedigd In het O van de stad worden mijnenvelden aangelegd van het puin van gebombardeerdj gebouwen bouwt men bariicades en na haar dagtaak bouwt de Volkssturm mitiailleuropsbellingen De D zijn in hun bcricht eving zeer pessi ni scisch wj STFliOHT Ook hier is heb ge bij in het nadoel van de D gekeerd Over een tronc van 50 km va i Mondschau tot Luxemburg dringen de Am in de Sieg F fxiedlinie door Ten O van Mondschau zijn zij reeds door l 5e deel v an dejinie he enfoCdrongen Opvallend genoeg zetcen de D geen artillerie in Hetbruggehoofd over de Our is nu 11 kii lang en 7 km diep Bij Hagenau zijndo Am in grote getale over de rivier de Moder getrokken en verdrijvenzij de D uit de stellingen die zij onlangs verloren Ten N van Strasaburg ekken do D in grote getale berug over de Rijn Ton Z van Sbraszburg zijn en Am doorgedrongen tot in Colmar Ten NO van Collar hebben zij op crschillende plaatsen de Rijn bereikt De weg van Colmar naar Neu Brei i ach waar oen bitig over de Rijn ligt ligt onder geall artillerievuur l OPIÏ r L Buitengewoon hevige luchtaanvallen op het D verkeer teneinde j bclettonjdat de D versterkingen van heb West naar het Oosbfront sta 3 en In de afgelopen nacht bombardeerden meer dan 1200 zware RAF bw de pooiwegempl van Wiesbaden en Karsruhe en een bezinefabriek te Wanne Ei ckel Gi ttren i acht deed de FiAF toet lOÓO bw aanvallen op de spoorwogempl van Main2 Ludwigshafen en Siegen Ook Berlijn Hannover en het Ruhrgebied t werden deze nacht aangevallen Donderdag wierp de geall luchtmacht in to taal 4700 ton af De gehele dag opeiereji middelzw en gev bw bovon de D spoorwegempl VERRFi OOSTEN Nieuwelandii ger op Luzon Manilla wordt nu van 3 kanten bedreigd Jap lege in tweeën ges litst 500 geall krijgsgev bevrijd waaronder 3 Ncderl i van de groocste droogdok en van de wereld dat vaii Singapore door Sup ot zinken gebracht