De Vrije Pers, dinsdag 6 februari 1945

Vestf ront rehe l België is vaêTl3évrid 7ver oer 60 km fiant wordt d Siug Trré 3TrnIe bestoimdo Ten Oovan Ilonschau bereikten de Ain de Itatste uui en er werden 2500 ton bommen uitgeworpen De bw weiden begeleid dooï JO jgo35 Du vltg werden neergeschoten liigen veiliezen 19 Bw en 5 Jg Sij de zrn val hebben de G eallr voor het eeist effectief medegewerkt aan c e oper t s aan het Oostelijk front Umuiden en Poortershaven weiden gebombardeerd D t tische Luchtmacht maakte 1200 vluchten 6 vermist Zondagnacht werden 3 ori wegen te Bonn ad ngevallen De benzolfabrieken ïTordstern en Ostsrfeld in ci Ruhigebied werden zwaar gebombardeerd ïlosquito s bombardeerden LölnjI r eij burg Hannover en Coblenz 4 toest vermist Van ait Italiè werd de B lenne spoorlijn aangevallen Gisteren werd Regensburg gebombardeerd Oostfront ïloZjoekow s troep i bereikten de Oder tussen iistrin en Pr nicf i t 5§ ÏÏSrrtz IToWoVan Küstrin werden Neumuhl en nog 100 andere plaatsen roA i NaWovan K 3trin hebben de Ru volgens Dagberichten een bruggenhoofd ovci cl v deroln deze frontsector werden o a verover l Soldin Barwaldfc landsberg o on berg Küstiin Rappen en Ziebingenc Ifeer naar het f inkken de Pu c naar dt C zee over een bree front Er woidt hevig gevochten bij Deutsch Jirone en r rit 40 km van Stettm Schloppe werd veroverd ILoniev heeft de opmais r a r oz Wohervat De Du berichten krachtige Sov et aenvallen vanuit de bruggenlioofde bij Ohlau en Brieg die verenigd zouden zijn Bij Iloningsbergen slragden 10 000 krijgsgevangenen erin te ontvluchten en de RuBlmies te bereik3n 2 en L O Koningsbergen werden respect Landsberg on Bartenstein veroverd In ccx 3j1o industriegebied zijn vele fabrie ien weer werkzaam a de Hermann Goring rr te HindenJDurg en Glsiwitz Verre Oosten Op Luzon veroverden de Am onder Mac Arthur r gisteren de hoorsCa TTaniTïa In Biiraa vcrderlngen 150 km Z W van Mandfdaj Op Ramri staar de Geallo vlak voor de stad Ramri tarmjl een nieuwe Ifoiding op de Z k ast an het eiland plaats vond H et 1ste transport la de Birmaweg naar China crdmet gr te geestdrift ontvangen Op 24 en 29 Jan werdon op Sumatra te Pe Ijpi bang oliereffm i a darijen gebor iinrdeerd dooi 4 Aeu vliegdekschepen Ir wei lv n27 Jap vltg nee geschoten en 24 beochadigdo Op de grond werden er 38 v£i it IPg r J T6 yloyg n r J T6 yloyg n 15 toestellen B U i TJ3 LJx Jl D De conferentie tussen de ÏÏrr lc8e TiêgGrrng fen fio E Am dic zeer vriendschappelijk ip begonnen 3 3 gestuit on het vraagsi uk der algemene amncscie De vertegenwoorciger lèer E A II Bic üitos vcnst dat allen worden vnjgelrten d legeiing duri t echter reeds ter dood verooideelde leden van z g sxeoutic c letons dej R LoAoS niex vnj be leti n 9 van hen zijn reeds geexecuteerd Ilosküu meldt dax het onstuimige 3ov t offensief dat nu even op adt m mojt c menj door de DUoOngetvajfcld als een grote Du overv inning zal worden voorg steld omdat de Du het front hebben gestabiliseerd liet Pode Leger heeft ii een gigantische o Dniars echter al zijn doelen bereikt en zal nu zijn posities m eten consolideren H et Rode Leger moet de Oder bij Frankfort bereiken de o ma s In Porameren oltooien en Èe ingesloten legers in O Piuisen uitschakcl n Wij zuIIcj ci m d kora nde weken befcei aan doen onze aand cht te wijden v nn Kcningsbergeii en t e andere sectoren dan aan de bO kmc die de Russen nog vm Be bin sckeidei 1 mA l L iJtwl W tMtl y Tr n rr r n wwni i ii i iirT tui ii i i n i w ji i i r r 1 i i i i I I I n i i i t lÉ v nr