De Vrije Pers, zaterdag 3 maart 1945

D u OêD S znizzznmzs ni J LXi Zaterdag 3 Maart 1945 L HllTÜiÜ m riïiTÏÏTiT n M uU ll i l l im lli ltl Uitgegeven door DE GEUS JE I IAINTIENLRAI S VOLK HEÏ PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROÖW DE VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRü N EDERLAND DE WAARHEID en NIEU SORrrANEN r EDITIE VOOR GOUDA en OMSTREKEN H BIN NENLANDS NIEUWS tfSfrlde dood vonden te herdenken Sindsdien had oïrze vloot de strijd rfid in het virre Oosten veelbelovender gemaakt Z E zeide verder det het einde ivoort testten Adm Eürstner eindigde met de woorden van H M de Ko einae ivoor ex zb yiq c in de grote worsteling en het onmogelijke Sel micrMrïs verllale fdirzich gewon Wij zijn nif Y ® f rr door Het was de glorie van de marine dat zij met een moed en I ouw dfe een Lnd ver iLing erze erde had meegevochten ter verdediging van alle delen des Rijks BUI TE N L A N D Pres Roosevelt dert 7 Dec 41 daan Zi m reis heeft zich pe7iFolïï Jk P richt tot het Congres hetgeen hi sede dap van de oorlogsTerklaring arn Japan met meer had gedaan Z in reis na r de Krim was f g Lg ef en St gSeir t n souden alleen verkregen kunnen worden mdien het Congres en neo ë J l volk hSn ondersteunini hieraan wilden verlenen Voortaan zou er ten dm RICHTEN E irconSt komLn tr e Gen Eisenhower de R f PP f f f oel Hr Vflll bcvelhebbe s in Italië T a v Duitsland zei de Pres dat twee aoeieLdefzuS warden nagestreefd 1e zei mitslrnd met zo f l f ireall verliezen zo snel mogelijk worden verslagen P e zal np de oorlog voort1bebouwd worden in de richting van een duurzame vrede In verband met defooïse kwestie zSi de Pres dat het op de Krim bereikte de meest hoopvolle oveTeRnstemming was GEMENGD E B in Hr t Ned Persbureau in Londen deelt mede dat de Ned regering informaties heeft inge onnen in zake de bevrjding van 100 000 Joden en O fiffj vingenen en arbeiders Zij heeft ari de Russische f e Jf f f J tr ëring30 ereenkomst aan te gaan Het roersoneel van het Stads en Acadc Ir X T eleriYm te Utrecht kreeg i v m de slechte voedselpositie en hun zpf zw rf arbeïd va pa icu ie e z jde een gift in natura Het voedsel wer in een centrale keuken bereid om daarna aan doktoren en verpleegsters te wSrdeS Sjtgc eikt Het werd eiht3r zodia het gereed was door de weermacht beslag geacTn nr