De Vrije Pers, donderdag 22 maart 1945

WÊÊBÊÊSL FrontkaartjB Met verbazende snelheid zajn de 2 Am legers opgerakt in verschillende rxoi tingen Troepen v h 3e wn leger zaJn na de verovering van Bingen opgerukt naar Mainz waar reeds straatgevechten woeden Andere to ¥ maties zijn naar t Z O doorgestoten an hebben de historische stad Worms een de Eijn veroverd Meer rear t Z werd het cent wegenknoopptmt Kaiserslautern genomen In 2 dg werden meer dan 30 000 gevangenen binnengebracht Door t 7e Am leger werd Saarbrücken Zweibrticken 3t Ingbert en Saarlautérn ingenomen D © geall luchtmacht bestookt onophoudelijk de terugtrekkende Du troepen 1700 vrachtwagens werden vernield en 1500 beschadigd Latere berichten melden dat gepantserde kolonnes Ludwigshafen reeds binnengerukt zijn De Eijnbruggen y iz i y Mainz en Ludwigshafen 5ÏE35 iëi3geerd n vlogen = J f l duot WJ Brenen en var700 jagers t n Wl =J l i S nSt bestookte een groot aantal ïlf gSS s LÏSrgaVl SsteTr3ï f SjeoSrES e wSrL de doelen Oo S SosSF rflSafJaraSÏrbfzeïSSg s Mandalay nu geheel in êeellJ n grond vernield De 2e golf wa ger ci t P qOO ton 2 kruisers rvSLÏa scJepen fn 6 brachtscSe pel tot zinkin ge racht 7 vrachtschepenwprdeS beSadiX Dit grot succeo is opnieuw een bewijs van de superioriteitfl e de S vloot 1 de pfcific heeft De Japanse Min van Binn Zaken heeft verk lard d t d ooi og op een critoik ount is gekomen In verband rnet de moge fwd r cen iml is or ce burgeiwacht opgericht me £=chölen n ge nt Jwo d diur van een a r om o r ogjvnrkJeJ atenjier Jciru