De Vrije Pers, zaterdag 24 maart 1945

Q9t No 87 VRUa GSÜAC TS T G A V V A a I Ji GEUS J IihIKTIENDR AI 2 4 MAAR 1 9 4 Ï m TosKcrrer root d vom ca NIBOTSORGAinr D5 VRIJi ICfiTHEDSR VRIJ IC D RIHND d H WfifiRVTSlr Sditic voor Gouda en oxastroken AF SCFlf LIJT E msSAi OORt TE RO VmmAXr Op l j Mrert j l vond t ft R diam oen afsihfc vpelijke Duitse massancord plagts wcarbi i 20 Nodf rli ndera op dr Ploinw g en 20 Nederlanders op het Hofplein tegen de muur wer d g zflt n letterlijk oet kogels door zeefd Dit was om rppreseailie voor een aanslag op eon lid van de SD o oft een vs de Ordnungspolizei Ben doel van de slachtoffers word zonder meer vs n de atrat opgepikt trrwijl do overigen uit heï hoofdbu reau v n politie cxan het Haagse Voer waar zij gevangen zaten werden gesleept Ondel de gefusilloordon bevindt zich e éne Gouwe naar De lijken der slachtoffers fflcasten 4 uur op strart blijven liggen waarna de ifi bestatinden rekondon weghalen voor zovasy do slachtoffers niet vj n het Haagse Veei at koaistig rMnron De namen gebocrtedfata e I Het 3fl An lg hreft de Rijn in oen oI pf ratie op grotr schawl ovorschr dGn Het gfihsle gobiod ten Weston van de Rijn vrijwel van Duitsers gezuivprd Hot Ruhrgebied tengovolgr van goajlif rdo luciitaanvaJlon vrijwel geïsoleerd Von Rundrtedt ontslagen en vei vangon door Keaselring Nxeumr Ruaeiech offensief in Silerie Verltldring van 4c Sngelse R Fcring inzaks do luchtaanval op Den Haag van3 Maart j KOWINK LUK MISUWS Gisteren is H M de Koningin na een be liet dorp IS de ia Zw Vlaandoron Zij bezocht talrijke plaatsen in Zw Vlaanderen onderhield zixjh vooral met de vaderlanders die do goede aak tijdens de bezetting TiWardig hadden gediend en met do nageaat n betrekkingen van strijders voor heft verzot Biar gehele beyoek droeg een eenvoudig ktraktor In Terneu dn legde H M op de grafsteen van 4 gevallen Nederlanders Haar corsage van roodwit en lauwe bloeaenmet een raargriet or niddcn n neer Van hier stak H M over naar alcfherort hield in hot Paleis v Justi tia to Middelburg ren korte toespraak en c zocht de gotijsfcerdo plaatasn Van Wal hnh r 4 f f ë rrn e nomen geDocrt ov r f Y teruggekeerd Zij is woonplaatsen der slachtoffers zijn ZkZr Z J geestdrift en met eon on Ph mmG T Abbenbroek go Den Hr g J H fetehreed ST en Op 13 3 o Kll nker ly Den Haag 1 Dijten Ssfr Rei s rlTZrln t t nl ï by n an OT Den Haag F H Lam SS da F t fl 5 lt langzaam de grens by Mourik S i2 D Haag H C v i Lo 06 D £ i H A v d Veen 19 Den Haag I J Chef d HWisl OO D Haag K E S Hooyer 24 J A Bijloi 20 R dam F Lam CójR dam Cv d Broek R dam A dp Graaf 20 Dordrcphxj P Ouwdn dij 04 Delft L v d Berg Ofi Delft Kerkhof 26 Delft P Prins rr J v d fey den 22 Leidon4 A v Leeuwen 22 Leiden HOPPLSIN J de R9k 03 H dam A Limburg S4 Voorschoten A Adamek 20 i wnpi j P D rfT nian 21 lph a d Rijn J r de jóngh 1 5 2 wnpl D Cmmeriing 22 SwammerdaiB D Pronh 12 A v Steyn 18 R dajs J Meuowo 17 Ledden Willem Boerhouwer 19 7 14 Palms r ö Gouda s Kranenburg 9 R dam I Po3t 2 heron Rijiz drrXhKr a 7ZZ r O Na6tèadonk 22 Vocr3Choten J Nr Kerk te Brede reod H M naar Tilburg BRITSS rn antwoord op het verzoek ioz opheldering van de luchtaanval op Den Raag van l Mrt j l heeft do Ned Reg van de Br Reg Ien nota ontvangen waarin laatstgenoemde vaklaart dat bij de aanvallen cp raketdo en in den Haag rp genoemde datum de bommer vor van d doelen neerkwamen en esi gr ot Mntal slachtoffers en grnte schade aan woonwijken veroorzaakten Terstond na deie betreurenswaardige riamp is een onderzoe ingesteld w ruit blijkt dat de oorzaak erglegen io in do frutievo Uitvoering der obdr cht Disciplinaire maatregelen zullen ge re Numien inspecteerde £ ij de Goldstream BRITSS RiSGTJTlINflSyT BgT APnTrt jards In Eindhoven was het enthousiasao overweldigend Slechts mr t zeer grote OPite slaagde ae politie er iti een siwil o rijweg voor H M s auto te banen I O n Bosch ontving zij een delegatie uit elderland daar zij dozo provincie zelf irt kon bezoeken 5 Uur lang onderhield ij zich met dr st rijers van hot verzet v 3ral w rd er ge li gd en gezongen Dg xomst van H M word soms pas een p ar uur i Ie voren bekend geteaakt Toch ontving el t plaats Hear zo feestelijk mogelijk O i crM onderhield H M zich met de binn stri I