De Vrije Pers, maandag 26 maart 1945

MAAUDAG 26 MAART T945 pag 2 R O N T M I E U Vf S WESTFRÜKTs Het Geall offensief tussen de Ned grens en J uisb irg nam Vrijdaffavond om 9 wxr een aanvang Sindsdien zijn uitstekende vorderingen gemaakt Spellen Yöx e V alsum Linslaken en Wezel zijn veroverd In Rees wordt nog gevochten Het truggehoofd tussen Rees en Walsum is nu een aaneengesloten front van 50 km lengte en 10 tot 1 3km diepte 2 lichte pontonbruggen zijn reeds over de Rijn geslagen Zaterdag namen 3 ICO gesleepte zweefvliegtuigen 5n transportvliegtuigen aan de operaties deel 6 bruggen oVer het riviertje de Issel Geld Ijssel 5 l m ten 0 van Wezel vielen onbeschadigd in geall handen Al Ie luchtlandingstr hebben nu contact met de troepen te land Tn tegenstelling met vroegere landingen zijn de luchtl tr nu op een later tydsïtip geland en dichter achte de linie waardoor sneller contact gemaakt werd met het leger Het nieuwe offensief werd voorafgegaan door een ongekend hevig artilleriebombardement van 1200 vuurmonden De gev genomen D waren geheel versuft De luchtvloot die van 26 verschillende vliegvelden in Eng en het vastelaiid waren opgestegen verzamelde zich ten N O van Brussel en had een lengte van 600 km ljtn z bw vlogen op een hoogte van 30 meter om voorraden voor de landingstr aan te voeren In de 5 dagen die an het offensief voorafgingen werd in de omgeving van Wezel 50 000 ton bommen afgeworpen Het 3e Am leger heeft in het bruggehoofd bij Darmstad de plaatsen ALTHEIM LEEHEDÏ en GEINSF IM veroverd De bekende 4e Am tankdivisie is ten 2 van Jlainz 45 km opgerukt en is tot de Main doorgedrongen waar het een brug over de rivier veroverde In 18 uur legde dit leger 70km af Tussen Coblenz en Bcppard ötaken Patton s troepen op een nieuw punt de Rijn over De D bieden krachtige tegenstand en er wcedt een felle strijd Het Am 1e leger is in het bruggehoofJ bij RE AGEN tot een nieuoven aai ival over gegaan en heeft de D tankgordel van het 9e D pantserkorps doorbroken Gen Hodges vorderde 10 km met zijn pantserleger en vecht nu in d = open vlakte LUCHTFROITT 2 vliegvelden in Nederland f en munitieopslagplaats bij Arnhem en een fabriek ten v van Meppen zijn door de Am luchtmacht gebombardeerd Gisteren werden 6000 vluchten uitgevoerd Zw RAF bw vielen Munster Osnabrück en Hannover aan spoorwegdoelen Er woeden grote branden waarvan de rook tot 7 km hoogte opstijgt 34e achtereenvolgende Mosq uito aanval op Berlijn OOSTFRONT Troepen van Malinofsky zijn ten Z van de Donau tot pon nieuw offensief overgegaan Zij staan 45 km Gyor Raab Tengevolge van de veroveringen in Hongarije staan de Russen op slechts 140 km van Weenen en 80 km v d Oostenr grens In het N sijn de Rassen Gdjmia tot op 2 km genaderd De voorstad van Danzig OÏira werd veroverd Heiligenbeil aan het Fr Haf viel eveneens in Russ handen LAAT S T E NIEUY S 5 MINISTER CHTJRCHILL EN MiURS CHALK MONTGOMERY HEBBEN 3 UUR AAN DE OOSTELIJKE OEVER VA T DE RUN VERTOEFD Het 3e m leger van Gen Patton is door de D linies heengebroken DARI4STADT met 90 000 inw werd verovrerd Frankfurt wordt onmiddellijk bedreigd 13 andere steden en dorpen werden eveneens veroverd Zaterdag werden er 18 000 Duitse gevangenen binnengebracht hetgeen een recordaantal betekent Sedert 8 Febr j l bedraagt het aantal D gevangenen aan het V front meer dan millioen Over het algemeen genomen gaan de vorderingen nu de geall over een 300 km breed front over de Rijn het hartje van Duitsland binnendringen de verwachtingen verre te boven Er is bekend gemaakt dat Japan binnenkort door lOOOrSupers dagelijks zal werden gebombardeerd Sedert JuJii 1944 gingen er 170 S VloForten verloren