De Vrije Pers, dinsdag 27 maart 1945

No 88 UITGAVE 2 7 J M A i R T 19 4 5 GW J IviK D TIWDRAI ON VCLK H T PAROOL STST3T0R DE T0SK0J ST TROIPV D VONK 5 VRIJi GEDACHTS DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERUND DE m RHEID n NlEOTSORGAhTRïï T Sditio voor Gouda on omstreken jerrasssn d snelle gealliebrde vor derjhgem ten oosten Van db rijn DE l e BEI ERSE STAD BEZET De geallieerde vorderingen j ten Oosten var de Rijn ge i schiedm in zulk een snel tem po dat front oerichten reeds door nieuwe feiten zijn ach terhaald voor zij ons heb 1 ben bereikt In de laatst 48 uuï werden de grootste vorderingen ge J a kt door het 1eger van Pat on Darrastadt werd veroverd OOK HE T 7e AI ÜRIK aANSE LE Tn een bliksemsnelle opmars GER STaK DE RIJN QVER stootte het 3e leger daarna jNadere bijzonderheden ont dqpr naar het Oosten bereik ibrekeri nog e het op verschillende j r ► 1 j = gerbevollrlng vurig naar de plas f en de Mam veroverde t v j u £ £ 1 capitu tie verlangen DIJ Aschaffenhurg een m 1 a i + 4 j j j ï et 3e Amerikaanse leger tact zijnde brug over laatst j t tj NOORDZEE Q Vli8singe £ 3 Ostende BELGIË Antwer n ivan generaal Hodges is Zon dag uit het bruggehoofd jijnae brug genoemde rivier en bezette daarna de eerste Beierse gebroken waar plaat sAschaf f jnburg ten Z aanzienlijke vorderin O van Frankfurt am Ifexn Oost richting v er Andere eenheden van zijn Ie T ll l voorsteden van veroverde hij Frankfurt am Main binnenga Limburg 35 km drongen Over de verdere ope 3 j rat esyan Patton wordt het sieg bereikte hij een stilzwijgen bewaard Frank 5 km ten Oosten Gillard s mt dat Patton g thanp een van de snelete ope brugpehoofd va njraties van de oorlog uitvoert 3 Bazel Z nTSERLAND ïn 18 uur vorderde hij 45 km generaal PatZaterdag stak Patton tussen + g g g j ieiner Coblenz en Boppard op een jj Luxemburg heeft mede nieuw punt de Rijn over De at Wies baden Duitsers boden hier krachti Mreri4canen is verge tegenstand Gisterenavond j be icht is nog weFd bericht dat de Rijn op bèvestigói jDe geallieerde bruggehoofden n euwe punten door hem werd frontsector aa de Hi P over de Rijn geforceerd Corr seinen uiti g belang De 5 bruggehoofden zijn gearPatton s hoofdkwartier Jat jg j g wereld iceerd D krijgsgevangenen en de buri i