De Vrije Pers, dinsdag 10 april 1945

haH VOOR GOUM EN OKSTRMMDinsdag 10 April 1945 No 94 r Uitgegeven d nr Di GEUS JE MAIKTIEMDRAI ONS VOLK HET PA OOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VONK DE VRDE GE DjiCHTE DE VRDE KATHEDER VRÜ NEDÏELiOSTD DE l AARHEID en NIEUWSORGANEN BI FRONTWIEXJWS HOOPDPUN ËIT In het ïT O ven Nederland landen luchtlaftdingstroepen Zutphen js van T nVgèzuive Geallieerde artillerie beschiet Bremen Hannover l nTomsïkfela Amerikanen 25 km voorbij Oöttingen Schweinfurt bereikt 1 laa rschalk Stalin maakt de verovering van Kon ingsbergen bekend PE ST HUD IK I IE DERLaKD TnTf ïïtTandTnffirFroeüeH geland in h et IT 0 van Feasrian a n J lmln e e n gT Ooi êe hled in hei l U van Tederland luchtlandmgst Se S nK FeïSteS v 6r het ffont van het Ie Canad l ger De plaatsen waar deze troepen geland Sn werden niet bekendgemaakt Uit de berichten is echter op e maSnMt dit tSssen Zwclle en kroningen heeft plaatsgevpnden Can troe T3en welke v4nuit Coevorden in W richting oprukken hebben de omgeving van MepBel 13 km ten N O van Zwolle bereikt waar ze contact maakten met de parachu isien OimfddeUyk hierop hebben de m ten N van Zwolle een geVied van 5 21 onder water gezet De Du hebben hierdoor f f f f vprloren Ze hebben over land nu nog slechts de afsluitdgk tot hun beschi ing Sschatiat zich in het Westen van Nederland nog vochten Holten werd bevrijd in mnen zijn nog gevechten aan de gang Van het front bij Arnhem is geen nieuws DE STBU D IF DIJIÏSLAKD m v v £ n d Eems werden zwa re gevechten geleverd Fa de verovering vexi Meppen rukten de Canad l5 km op naar het F en F O Ze staan nog 60 km vam Emden In F O richting maakten ze contact met de troepen welke naar Bremen oprukken Deze laatste stad is reeds tot op 7 km genaderd De artillerie J J f f J waarin grote branden woeden Hannover dat eveneens m brand staat is van 5 kan ten omsingeld ïen N van Hannover werd de Leisse op verschillende punten overschreden Feustadt werd veroverd De grote weg ven Bramen naar Hannover is afgesneden Ook ten Z van Hannover werd de Leisse geforceerd lse Gronau en Hildesheim werden veroverd Brunswijk staat ook in vlammen en wordt reeds Joor Am voorhoeden begreigd Ten F O van Kessel werd de Wezer op een nieuw punt gefor ceerd Gött ngen werd veroverd en de jr zijn reeds25 km voor bij deze st8d waar ze Duderstad veroverden In het Ruhrpebied wordt hevig gevochten in Essen Gelsenkrch en Dortmund In Essen werden de grote Krupp fabriek n veroverd iei u vpn Gotha vorderden de Am over een 40 km breed front 15 km in de richting van Chemnitz en de grens van Tsecho Slowakije Ten F O van Wdrzburg werd ochv eirfru bereikt Feer near het Z rukken tankcolonne s in de richting Neurenberg op Crailsheim werd veroverd Franse troepen vechten in Heilbronn en aaderen c pn cx part Het radiostation dat 20 km van de stad ligt werd reeds veroverd Inmid dels blijven langs het gehele Westfront de gevangenen binnenstromen In de eers week van deze maand werden 260 000 Du gevangen genomen gedood of gewond De totale verliezen bedragen nu per dag reeds 37 000 man B j Wezel is thans een sDOorbrug met dat bel spoor in gebruik De genietroepen sloegen deze bru in lU dagan over de Rijn Er werd ook 8 nachts doorge erkt bij het licht van schijnwerpers Een tweede permanente brug b door de m in gebruik genoman In de buurt van Gotha werd in een zoutmijn een g ote goudvoorraad gevonden 1000 ton goud aan stfven lag meterf hoog opgestapeld Waarschijnlijk is dit de gehele