De Vrije Pers, dinsdag 10 april 1945

ta en kunstschatten van grote waarde aangetroffen welke volgens de bewakers afkomstig waren uit Duitse musea Ïïi sternacht vielen mosquito s met basis op het vpsteland van Europa Berlijn § eBslu lamburg en Leipzig aan Overdag werd Mnehen met omstreken door de im gebombardeerd Verdei werden duikbootwerven bij Hamburg met lO stookt zaterdag verscheen de Luftwaffe weer eens waardoor l f ®f ontstonden De loitssrs verloren hierbij 105 vlgt terwijl er 116 op de grond werden vernield en vele andere beschadigd dü er ven Stalin meldde de vero rering van Koningsbergen 27 000 Duitsers given zich hier over In de golf van Danzig bracht de R y lJJ to pedoboot en een toevoerschip tot zinken Weenen is reeds voor 1 4 gedeelte in R handen Drie van de belangrijkste stations het araenaal en 5 Y O cjtidswijken werden veroverd Uit Londen wordt gemeld dat de commandant van We3nen SS Generaal Dietrich is doodgeschoten De Gouwleider Baldur Y Schi laoh is bij een poging om naar Zwitserland uit te wijken gearresteerd Zonder op d4 al van Weenen te wachten zijn andere R ooiermes naar het Westen opge rS t Ze maakten reeds vorderingen van 20 km Ten B O van Weenen zijn R troe pea de Morawa overgetrokken en rukkerl van hieruit op ne x Weenen De spoorlijn Weenen Brünn wordt reeds bedreigd Utlrdag is aan de Japanse vloot een gevoelige slag toegebracht Ze was uitgevaren vSor een aanval op de Am vloot die voor het eU nd Ckinny a in de KioeKioe groep opereerde De Am vloot voer haar tegemoet en bracht ih korte tjd 6 Jap oorlogsbodems tot zinken waaronder hqt grootste Jap slagschip Yamatovan 44 000 ton verde 2 kruis ers en 3 torpedoboten 5 andere Jap schepenwerden zwaar beschadigd De Am verloren 3 torpedojagers Op dezelfde dag is de grootste aanval van Super vliegende forten op industriële doelen bii Tokio en Nagoja uitgevoerd Er namen ongeveer 359 Supers aan deel voor het oerst met begeleiding Van j ers welke van Iwo Jima weren opge stegen 175 Jap vlgt werden hierfei neerèê choten terwijl de üm slechts 5 bw én 2 jagéré verloren De 77 jarige Admiraal Soesoeki heeft eèn nieuw kpbinet gev DUITSE t E R R E U R Zoals wij reeds hebbei gemeld vermoordde üe b op 5 ApriL 1 te Rotterdam 20 Nederlanders Hun lijken bleven een dag lang teg de HonmgerdiJIk liggen 10 van de slachtoffers waren uit het Haagse Yeer gehaald 6 ervan uit de poli tieT ost aan de H of laan terwijl 4 slachtoffers uit de Strafgevangenis te Sche veningen naar Rotterdam werden vervoerd om daar het lot rQXi de anderen te delen Onder deze laatste vier bevond zich de Heer A de Korte uit Gouda i aar xve vernemen is op 12 Maar I5 5 e Imiïërdam gefusilleerd de Heer HendrikHekking geboren 28jjrt l925iWonende te Jrim 7ërantwoording j l bi b en l bu j b van Hj l EUWET TTGATMl ot öe nieuwste illegale uitgaven behoort het boe kwe rk V at straksT Hierin worden passages uit de Nieuwjaarsrede van Seys Inquart op passends wijze van commentaar voorzien Dit commentaar wordt gegeven in de vorm an kinderrijmpjes terwijl een en ander met schetstekeningen is verlucht Het ia de eerste uitgave van de Knook out Press De minimum verkoopprijs is gesteld j op f 25 terwijl de opbrengst evenals dit bij de mapjes het geval was bestc Pd is voor de slachtoffers der hi idige tyrannie Voorts is het illegale bl d Trouw met een geïllustreerde rijmprent voor de dag gekomen Een zware aanklacht tegen de dragers van de hoogste cultuur ligt er in de woorden van de rijmprent verscholen Ook het beeld van de rijmprent legt getuigenis af van de zegeningen die het Nat Socialisme ons in de afgelopen 5 jaar heeft gebracht De flïinimumrverkoopprijs is vastgesteld op ƒ 2 50 terwijl de opbrengst bestemd is voor de nabestaanden van henj die voor iTrou S ItSTJ sËrICHTEN De operaties van de luchtlandir gstroepen zijn een groot suc es Overal kunnen ze hun opdrachten uitvoeren De Can staan niet meer dan 3=5 km van Leer aan de monding van de Eems Erfurt is tot op 10 Km genaderd De R hebben het centrum van Weenen bezet Een aantal belangr jke gebouwenviel in R handen o a het Stadhuis de Parlementsgebouwen en het Hoofdbureau an Politie Duikbootwerven bij Kiel en andere doelen in Dtl waaronder Berlijn erden vannacht door grote formaties bw aangevrillen