De Vrije Pers, vrijdag 13 april 1945

V I 7 y V D J Vjp Lb EDITIE 1 3 1 P R I L 19 4 5 DK TIIJD IN TIDD I NKDKUkND B gFINTTIi S INCE JST IJIEOT 0FFF N3IRF i j Het Hor fdb y+ ier v n het i JCerato C nndese lerer meldt Britse trotsnen van het Eerste Ccmideso IJager zijn he j denmcrpen do oortolijko bui S tenwijkon van Amhem binnen gedrougsn Na een hevigo artJHcriobom tardeineht cp do Duitpo steliingon bij nnihera in de nacht van Woerddng o Dondor dag rijn D rilaG t roc oen p is tercnavond bij Wostervoort de Usael overce stoken A BIJ AR1 II I V d3rc n v ordt grote terufhoudcndh id ijetrachx in ilo bT ric tF v lnf c d n uitaofs geen n jdor e inliciitirgcn te voröchuiTen pp ctrijd bi l DüY r ter N mr Ccrr r pcrior fn noldon znu het bi iigg nhoofd cuspen D iveniur p i rtfün gevr tifd zijn bJ j do V ilp VoTrr TiJ do la t to gcg Vonp its dc oppc vlfiktc vun hot bru c fniocfds 6 X 10 km T wello i3 crp vord Ton Z m W van dozo pT irT3 dr i f rn do troopen roorp V k i vcrdor door Gr meld iivordt vocrta dat de itroGp n or in geclasgd atjn epn liug ovor do IJasel to tvcGtfgor Ia do onnars naar Zwolle Iwoidöu go o dp vorderingen geI nar kt Vj Venningiapfitrouil los h hir Sï jra dc rand ivjl i Tvriin bert lkt De Can hnofüiiichb str ut op 7 Jaa r u c o ot d Foei ni hot N zijn verkenninijfji tr in crntact met den vij ijid ltings de Tjongor