De Vrije Pers, vrijdag 13 april 1945

m K ffe Vrijdag 13 pril 1945 pag 2 PR3 SaRC0S eV AT OVitTRUDlN DB ELDI OVBRSCHREnXBN j Giirfcerenavond enkele minuten Het 9e In lg heeft ten vrrr 12 u kvm hst drc eve N van Kcrgdenburg de Elbe bericht dut Pres Roosevelt loverechreden Volgens de l ct plotseling wxs ovorlsden De ste berichten is reeds 10 km Preaidont bracht enkele dagen ivtm do O o ever van do Klb © P VtP IxtrG Sditio cngevoer 25 km ton N vn Meppel ïn D onte stunt de CrJi inf enk Jè km ten Z vni Asson ndero C n oenhoden snodon ton O v Assen oon spoorlijn af 1 lcra NW van Rolde In Oost Drent © stam j t j a vr gomotorisorrdo fd in do om T n zijn l ndr oed Uam in n hnndon Vorr Berlijn ste vorrbercidingon te tref ïlijke hindernis noer f en in W ishington v or de conjOver de oporaties vnn hot lo jto lg en het 3e ligt een ferontio te ö jn Fransisco Deer CQïi plrtsolinge bloeduit stcrtinpt in do hersenen geving van Borger Da oersto LT f l l flïll f f l Poolso tankdiv is hot gerapportonrd ft kn ton N O yn n Boort nf e OFFENSIEF VüN SOEKOF t Volgens een molding uit Mos ie do pres cvorloden Uit kou foudon do logoro vaQ Soojalle werelddelen kwenen be kof op de West oever van dé Mer oprukken nv j r Borlijn De strijd om ir enen is vrijwel ten oinde Tolbugin s Ig rukt ten W van Woenen door het dfl van de Donuu De wijzen vin deelneming binnen V n deze noeton spcci iVGili 7hoidswïiP8 Wel is be kend dat WEIM R en COBORflf jzijn veroverd Over © en 50 ikn brerd front zijn de j a de SarJle overgestoken en j stam nog op 160 kra vcxi Kon arl fenoemd wrrdon de bewijmijefs leger on f 0 km van de YCM deelneming van Ror sevelts Tsj SI grens In hot Zuiden porscrnlijke vriend ChurchilLjwerden Rf stadt en Badon Be don Kort nij niddemucht is de iim veroverd In hot Noorden uit Woonen is verbroken door do verovering van Emfftbrun 20 km ter W vji Mietolb ah In do opa rs nr r Grtiz wor laatste eporrwogvorbinding iVico pres Truinan beëdigd alsiboechiet de Br prtillerie cpvolger vcM Rccsovelt Tfu Bromen man jeldej Ik zal alles doon pRpcn r TIB y jj Hnf LER wnt in mijn vem gen ligt t i ier heeft oen pirclama tie work te dcen zoals Pres Roo i 4 x den 40 nl B n veroverd Del cvelt dat gedaan ou hebben P J r f r v i geall luchtmcht uit Italië Ik koop d t d Seneti mij 1 ï Xh on den verklaard T7ie zich verzet wordt ter docd gebracht Yorleont bnlangrijko steun Idaarblj zal bijstac n I SH fcw tnemsétm lj de gavo htw In Oo stonr