De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

D Y P no 96 Z terd i i4 pril 1945 pag do ctrork rrhd li 1 xi fESm DOOR t b RUS3M VmOVITO OU Rusaen thr na sch iJt nin j nnciülo da nrder n kto Stalin istcron I Flid doder d n 140 te bt r c 1 ie jvcrrvürinr Van V en n boK nd H t verlies van de Cc eten In D i ® ren at an de iri 3 Ic rijksc hoc fdstad k at do Tmxtu Wthn uchi o meer danvan Bwiibort on md ron zij pao OOO n n atm Icrijrsrovan onrin to staen Bcvendien aaak Bayrouth In hun cp rs m do Ru iron meor iir 1300 t nkB en xrartcriseorde kanon Midden Duxtr ilan i hob on do 1 benovons 2 0no stukcen Fchut buit Do bewcnora vanAK het bcrucnte cnci ntra N ff g viurea i ndcr r ot cnthcusl sno Mn bovrijding tickf p Buchcnw lJo vorrverdiv 3 3 j j 3 j verblijf hield volj ns een nrr niet b vos j Jacorder na ikte Stalin ictorenavcnd bekend tird hnricH vfji Radir I uxr Jf linofsky f c nvie wr rnn binnoriredrcnpenburrr Mooi n 20 000 Russen G diw 60 kr ton Z O v n Brunn hrdd n verorerd Tol rn clonvrnrdon hior eon rul richtin v=n Linz en vorrvrrde ten 0 eri lakrijr mVt zi zich q laatsen Pu c vl ir tuiron le on aonvllen opvar hun n zi beul on hM oa JD sch i 0n in de Orstzoc In O st ruison beschikken de D ontdaan j j j h yon t w Pili u Hot 7c n lR vjnvor o H i1 do ouwleiJer van Kc nirsbon I Sc h ia dorr Htenler bij ver bronn on t nt cp 50 k van j Nuerenberr Hot n kto oon reesuiima nr mon w r en trein buit mot talrijke waftrj devrlle BChildorljen w ar j HET FRONT IN IT J ItS jZondag worden ter xejr ie bo cndor stukkon uit rjnctorda u OnUnkp hot feit J tt de D steil H M de Krninf in heeftDe D in het geiecloprlo in Italië 5 nucjiJen tijd arn I ïovr Rcosovelt Hatr ccndo Ruhr biod w rd n p eon ihobbon goha on oen steê f o lecinco betuigd stoedo kluinor f obicd BO on jvordodipinrelinic op bou Hitler schijnt zich net zijn n odrrnpen Hft r biod be wen is hot Bé Ic or or ia nui ate vriemon iR Borchtea slaai nu nr slechts het 2 5jrcflin r n T i tellinrpn ra Ion te willen toruRtrekken deel £ n zijn or rfl rmkolijkff n o Scnio ön o 3 n t rno Br r ijn roede oncrne vocrra gr i tfe In 1 d fon ncrinn vrllelirf ondnr do vrnt to l n ho nrebrscht 84ji500 D r vcMcen ccen non iGDom Htit 5 l fj r r iK iert In Ovorijssol zijn de 9 8 teDuiaburtj bevindt zich nu vcljin zijn o n ars L Srezzi i Idcrr ie D verlaten ple tsenledlp in n handen 0 k a an on st at nc 20 kr v n Jo goilundsrd In Rijssen is vrijde sul0 rand van het uhrr o j ze br lan rijke o rlcrshavon vel v mield In Dedenevaartblod rrckon de j n aanzienlij iFn nse treedon hebben in de nuzen zij 30 gijzelaars nee ke vorderinron JWort A on Morienno vero Bij de gevechten in Zutfon jverd on nakon zich op vo r ijn 20 burperg godord LyCHTOpiü G gQ ucjiv il r p de Mmt Conis Churchill heeft de Britse ver In de af elc p n nr cht deed liosciifrrs van Greoi de RaF een hovi Tü uanval P V R v OToTEN Dritvurdë aodst edoeld Van Kiel Gitterrn b nbardocrdon H loa rrP on vcrien do in 200 un bw on 350 jr anocrduBtrxowijkos van l kio februari 1945 685 683 nan weirdcolen te Neununs ter tu vrcr de 2o narJ in 24 uur 3 216 000 doden Van son Kiel en HorOmr Dr j c n evallon rariniors Br Genenebeet be vertiiolden 26f D t eiït aien i in cpI md c Bcml het verlie 1 225 OO0 op vliorrvolden warrdc r hotU atsto eiland in de een j aer 306 000 ioden aantal op do rr nd vernielde tra l x hili ijnon J t no Verliezen onder de burp r D toe8toncn sd rt 1 nril xn Ja handen is Vlort i inc en korr vaardij zijn steeg tot 2500 I nder n zon strijdkrachten hebben inbegro en dedon urn t ectrllon r hlokl on hovi bcnburdor ent uit J rj i n Jee o Sl til op 2 vlie rvoHon bij m ie i r vc rd ihobben on 20 jarirr vkend waar 78 vliert wordf r vor v rJrrint on Okinawn i j wuj fo vj j f 0 vui u v i r schansverJrar reslotsn S d Hnt 1 o Pritoc lerer vor j j Vj Krul s chef van hei Hin aer hoeft 10 officioren aort in irna snel m ie jüJ p he ft zijn bu van de Luftwaffe laten arrest richting van ie clievoldon Nederland vemXaatst teron Hieronder bovini n n en orzoorre brachton gtottinius zvJ Trunan ale Uch de onoraals Srcrrlo ei in hot Verre Oosten w rr 15 V StDte opvol y n Richthofon J sche Km t t zinkon H0T3I5T U u N reüTG inm m mim ICT N Zwrte prijzen in Den fl agt 1 VRIJB T ERS U ZRGT t ntef olijk vrrrc Tt ri rJanpol k st f 1 00 rv r stuk VüXlHT TKGSN H TT C RIJCTTT I ö Prf sidont lorsevilt zal H g o 60 gld per kg