De Vrije Pers, woensdag 18 april 1945

D VwP No 9B Ongeveer de helft van ae 10 dagen geleden gelande parachutisten testond uit Rranse Maquistroepen HERRIJZEND l EISRLAND Yanaf hedenmorgen zendt Radio Herriezuid Nederland uit op golflengte 4I 5 meter de lengte van Radio Eilvcrsum die lit de aether is DE STRIJD IN LUITSLAira verkcrcj Britten vorderen 5O km in de riohting van Harhurg en staan op minder dan 0 km van de tad Soltau veroverd Opmars over de LiLaeti rgerheide 25km van da Flhe 9e Am leger zette giste in groot offensief tegen Maagden burg in Bruggehoofd xdtgelireid Halle voor f en Leipzig in zijn geheel omsingeld Aanval op hei de steden ingezet Ten Z in Halle werd Plauen veroverd Gisteren stoad patton nog slechts 7 km van de Tsj Slow grens Elk ogenhlik wordt het bericht verv a ii dat hij de grens zal zijn verBchreden In het Rxihrgehied is de Woensdag V April 1945 strijd prac i ch geëindigd iicintal geva igenen in RuJirge hied is gestegen tot 60 000 In de eerste 15 dage i van A pril maakten de geali in het Westen f mill geva gi nen Volgens noi onvolledige ba richten bedroeg het aante l krijgsgevangenen Maandag j l 144 000 nan 1 Aan de Gironde verloopt de strijd gunstig 6 000 D gevangen genoraenjW o de bevelheDber Adm Michaê lisoh me t zijn gexT ele staf OOSTFRONT Moskou zwijgt nog over het Oder offensief Duitse berichten sproken o ver een 5 voudige Rues opmars m de richting van Berin jn en £ in gevechten op minder dan 0 km van de hoofdstad Aan de Feisze nieuw Russ offensief Samland practisch van D gezuiverd Stajin meldt de ver overing van Duitslands groot ste natuva lijke oliecentrum Ziestersdorf 50 km ten N van Weenena Malinofsky 20 km van Bri nn Tolbugin i 5 km van Graz pag 2 KORTE BERICHTEN Model D=b6 elhebber van de legers in de Ruhr pleegt na een bezoek aan Hitler in Bergtesgaden zelfmoo d Ook de 56 or vrouwenleidster der Nazi parüij pleegt zelfmoord Bohren een der vertrouwt lin gen van den Führer is uit dienst omgoving verdwenen Hitler zelf brengt het grootste gedeelte van zijn tijd in een bunker door Geen f festiviteiten nc a Vo Hitler s verjaardag overmorgen r OE lOOöte NUIfïER NADERT STETJNT ONS EXTRA LAATSTE NIEUWS R 0 i uur ïto B okzijl is in Groningen door de Geallieerden gearrös teerd EveVeens de plaatsely ke Chef der Sichörheitsdienst Het inundatie gebied voor de Afsluitdijk is bereikt Op de Veluwö zijn Barneveld en Voorthuizen bevrijd Sluizen ij Maiden zijn opengezet orr seinen dat de Can en wedstrijd ondergaan met het water