De Vrije Pers, zaterdag 21 april 1945

de plaats waar zij zich bevinden steden van W Nederland do hon Duitsland Aanvallen op Helgoland sS Onderstormloider Prof ö i j g0 f Vft t fii y D V P No 101 to onteetton word afgeslagen In Z Duitsland verloor Hitler op aijn verjaardag zijn moest Duitse stad Neurenberg itanso troe pen vorderden gisteren JOkm en zijn Stuttgart in het Zuiden voorbijgetarokfcon Zij staan op 18 km v d Donau en ruim 100 km van IKInohen ïtottweil word veroverd Ten Z van Rottwoil bevinden aioh vool Fed arbeiders Donderdag werden aan hc t W front 66 000 D gevangen genomen Gen Eisenhower deelde aan de Poolse en Buss arbeiders in het ontmootingsgebied der Russ en Am lg medo dat zij moeten blijven op Zowel de Am als de Russf zulleii voor voedsel en een snelle repatriatie zorgen LUCHTOORLOG 5 dagen geledsa verloor de D marino haar laatste vestaaksla schip do lAÏtzow in de wateren om gwienen önde tot zinken gebracht door do RAF Zowel HAF als AAF doen luchtaanvallen op het nog door de nazi s bezette Zaterdag 21 April 1945 ZONDAG 22 APRIL BIDDAG Naar aanleiding van de oproep der Ned Bisschoppen aan alle Kerkgenootschappen in bevrijd gebied tot het houden van een biddag op Zondag 22 April a s wordt uit Londen bericht dat DcaaiaS van Dorp Zondag a B in de Ned Herv KsjA te Londen zal voorgaan on een spoedige bevryding van geheel het vaderland af te smeken De pofesident der Synodale Urgentie Commissie der Ned Herv Kw k in Ned riqhtte een brief tot den Bisschop van Canterbury waarin hij o a zegt dat tallozen in de grote gerdood sterven en dat de voedselvoorraden zijn uitgeput Tot 1 Mei a s is er nog een rantsoen van 600 gr brood en 1 kg aardappelen per week mogelijk doch dan zijn de voorraden totaal uitgeput Uit het conoentratiekamp van Amersfoort zijn alle zieke gevangenen ontslagen In Enschedé is gearresteerd pag 2 A S Snijder de voorzitter der Cultuurkamer Rost van Tonningen is in de omgeving van Amerongen gesig naleerd m de laatste maanden is het sterftecijfer in de steden in het Westen van het land met 400 gestegen Ge vallen van hongeroedeem die nietbizmen dagen door uitstekende voeding wordep ve holpen zijn onherroepelijk dodelijk 1 ï OOSTIRONT Mu de Rassen tot het offensief over de Oder en NeisffËt i zijn overgegaan wordt Berlijn thans van 3 zijden bedreigd De Ross zijn dó rand van de Rijkshoofdstad genaderd Zij dt an diep in het bos va i Hengelsbergjton NW van ïtttnpheberg In enkele dagen werd meer dan de helft van de afstand Cöstrin Bearlijn afgelegd VolgeJÏB het 1 legerbericht van gisteren staan do Russ minder dan 25 km van Berlijn