De Vrije Pers, woensdag 25 april 1945

D V P No 104 moet gij op de plaatsen waar de paketten zouden kmmen vallen dek king zoeken De paketten zullen niet met valaohermen worden neer gelatcïi on zij zullen zwaar genoeg zijn om indien znj TJ zouden raken ernstig letsel toe te l ren gen of zelfs te doden Zet als onze vliégtt igen naderen op vast gestelde plaateen wachteicB tilt om vast te stellen waar de paketten neerkomen Verdeelt de voedselpa ketten onder ing zo eerlijk mogelijk AlP de ijand probeert U hot voedsel te ontstelen of proteert op onzo vliegtuigen to schieten noteert dan alle mogelijke bijzon deraeden en voornamelijk de namen van hen die dit doen Meldt deze t ijzonderheden De leden der vijandelijke a Lrijdkraohten die ich hieraan schuldig maken sullen als oorlogsmisdadlgel worden beschouwd en wij zullen hem als aodanig behandelen Let wel wij kunnen U niet beloven dat in ieder gebied het juiste aandeel neerkomt In sommige delon sal het aandeel te groot in ftndere het aandeel te klein zijn Woensdag 25 April 1945 ZCKGT ZELF VOOR EM ZO EBHLïK MOGELIJKE VERDELING Vergeet niets Wij zijn Uw vrienden en wij zullen voortgaan alles te doen wat in ons vermogen ligt om TJ te helpen Aan de leden der D Wehrmacht in bezet Nederland aijn in tructies gericht waaraan zij zich dienen te houden De Duitsers worden bevolen ons zo goed en zo snel mogelijk te helpen bij de verdeling der levensmiddelen SMENVATTETO NIEUWS t Berlijn is bijna omsingeld evt als Bremen De ïtansen veroverden in Z Duitsland ULM en staan voor Augsburg Pat ton stc at 70 km ten 0 van Regensburg Het 7e üm lg isoleert hier een gebied van 1200 km2 In Ned staan Br en Can een km van Amersfoort ten Z Appingedam veireverd Radio Kootwijk opgeblazen In Italië La Spezia Modena en Perrara veroverd Koning Leopold van Beigié is door de D in vry pag 2 heid gesteld en werd gi8 ren avond in Zwitserland ver 4cht Pétain bevindt zich reeds in Zwitserl en stelt zich ter beschikking van de Er Hegerin £ Wie van onze lezers kan tabak missen voor onze jongens die dag en nacht klaar staan om U het nieuws te brengen LAATSTE NIEUWS t RoO 1 uur Soekof is over de Havel ten N van Berlijn Spoorlijn naar Hamburg is afgesneion Vandsiag o ent de oonf van San Itancisco Radio Otanje voegde aan de modedeling v h geall Opperbevel het volgende toe ï technische redenen kan déae hulp door de lucht slechts vatt korten duur zijn De verwachting is echter dat zeer spoedig langs andere wegen voedselzendingen mogelijk zullen zijn Al het mogelijke wordt gedaan om vertragla uit te sluiten I ♦ Weest Uws broeders hoeder