De Vrije Pers, vrijdag 27 april 1945

I xriniers wcur een Nod of ficior aan toef evoegd w s heeft oen r atro uil Ie tocht l nge de kust van Gron Frios l nd Cv on Geldl gnma kt zonder ern ons meer ep D to stuiten Tenfovolge van oen t o D tTe cnstand in Derlija Btrr vrij sterke tegenaanval die j do D mot uit fï o ® ® truin van de st d doorgedronpjsn Berlijn ie een woestenij ï jk is er veol er er dan in r l lhrr d ï GTül hU HTJLP yOR 05 LIICHT § 6t nadruk herhaalde R 0 gigterawna haar mededeling va oensdafiavond dat de J voodseilssendinfren door dé i lucht nog enige tijd ten gevolge van de voorbereidini gen ÏCUMN 5M uitblijven Hlentlt s OU blijkenv dat oo deök de beswaren die le D b9Volh9Tf ber in Ned heeft poma kt 0 voedselvoorziên nirig door de lucht p2e lfct i hebban BifmNi l houdt nog een eén geiöolöerdo rroep van 2Ö0Ö IJ ötMid lüf n de f n vllen dor Can B6n fd Br vers s anfoyö orïrê76 ro0nQn op hot blrugrehoofd in de oramoiBrw c rd he bh on fedaun zijn He Br vópr ovor de Ku as teru rugg 3tr9ï kon L ont gco ry hooft eon b ïzoek ebr cRt v i n hot T s uit It in Nodj cnn öko norf 3 o Ci n Co Co rp s nuitiogevo of d c h 1 oG 1 g Do D bózotting in ons 1 tnd schij i er rfckoning mode to nieuwe rog oring in Dtl wordtfrevomdjhetgoen van de allergrootste botokenio voor de oarlog Kan zijn r grRijD in perlun houden dat er binnenkort een of warsehr u llr wordt vérschrikko lijk gevochten Volg Hadio or lijn schenkt Hitler s cuonweiji hoid de D oen onp ekende moed Gittor vond om h lf ackt wr 4 e iiihrer nog bo fig mot het uitreiken ViJï ondersclieidingenl Do R hebben weer t 1 rijke ijker i